Snapguide
STEPS
TOOLS
Crear un compte o ingressar amb el compte de google

Crear un compte o ingressar amb el compte de google

Opcions per afegir contingut ( add web content \u00e9s una opci\u00f3 premium)

Opcions per afegir contingut ( add web content és una opció premium)

Contingut multim\u00e8dia( v\u00eddeo, \u00e0udio, presentacions...)

Contingut multimèdia( vídeo, àudio, presentacions...)

Integraci\u00f3 amb el n\u00favol: possibilitat d'afegir documents o presentacions

Integració amb el núvol: possibilitat d'afegir documents o presentacions

Tipus d'activitats que es poden fer: Quiz \u00e9s la \u00fanica avaluable

Tipus d'activitats que es poden fer: Quiz és la única avaluable

Crear una bateria de preguntes d'opci\u00f3 m\u00faltiple a les que escollim l'opci\u00f3 correcta. Podem afegir imatges a les preguntes

Crear una bateria de preguntes d'opció múltiple a les que escollim l'opció correcta. Podem afegir imatges a les preguntes

Publicar el nostre quiz per a poder compartir-lo amb els nostres alumnes

Obtenim el lesson pin a per a compartir amb els nostres alumnes amb "session live"

Obtenim el lesson pin a per a compartir amb els nostres alumnes amb "session live"

Obtenci\u00f3 dels resultats a "reportes"

Obtenció dels resultats a "reportes"

The creator of this guide has not included tools