How to verktygsskåp

Verktygsskåp

75
STEPS
TOOLS

M\u00e4tar ut sidorna.

Mätar ut sidorna.

S\u00e5gar ut sidorna.

Sågar ut sidorna.

Slipar bort s\u00e5gflis.

Slipar bort sågflis.

S\u00e5gar ut spolpar till att  f\u00e4sta ihop alla sidor.

Sågar ut spolpar till att fästa ihop alla sidor.

Sandpapprade sidorna.

Sandpapprade sidorna.

Skruvar ihop alla sidor.

Skruvar ihop alla sidor.

S\u00e5gar ut ben.

Sågar ut ben.

Sandpapprar benen.

Sandpapprar benen.

S\u00e5gar ut f\u00e4sten att s\u00e4tta ihop benen.

Sågar ut fästen att sätta ihop benen.

Skruvar ihop benen.

Skruvar ihop benen.

Br\u00e4dor som sj\u00e4lva sk\u00e5pet ska f\u00e4stas i.

Brädor som själva skåpet ska fästas i.

Klossar som hjulen ska f\u00e4stas i.

Klossar som hjulen ska fästas i.

Limmar och skruvar fast klossarna.

Limmar och skruvar fast klossarna.

M\u00e4ter ut var hjulen ska sitta.

Mäter ut var hjulen ska sitta.

S\u00e5gar ut baksidan.

Sågar ut baksidan.

Skruvar fast f\u00e4stena till krokar.

Skruvar fast fästena till krokar.

M\u00e4ter ut var s\u00e5 att f\u00e4stena blir raka och r\u00e4tt avst\u00e5nd emellan varje f\u00e4ste.

Mäter ut var så att fästena blir raka och rätt avstånd emellan varje fäste.

M\u00e4tning, limning och skruvning.

Mätning, limning och skruvning.

M\u00e4ter och s\u00e5gar ut hur jag vill ha mina "d\u00f6rrar".

Mäter och sågar ut hur jag vill ha mina "dörrar".

M\u00e4ter ut g\u00e5ngj\u00e4rnen.

Mäter ut gångjärnen.

Skruvar fast g\u00e5ngj\u00e4rnen i sk\u00e5pet och d\u00f6rrarna.

Skruvar fast gångjärnen i skåpet och dörrarna.

Skruvar fast "låsen".

The creator of this guide has not included tools