Brit + Co Guides Logo

How to väva på sugrör

Väva På Sugrör

79
STEPS
TOOLS

Tag fram det du beh\u00f6ver. Klipp av fem varptr\u00e5dar (gr\u00f6na h\u00e4r men vilken tr\u00e5d som helst funkar) Tag ocks\u00e5 fram garn som du vill v\u00e4va med. Funkar b\u00e4st med lite tunnare garn/tr\u00e5d.

Tag fram det du behöver. Klipp av fem varptrådar (gröna här men vilken tråd som helst funkar) Tag också fram garn som du vill väva med. Funkar bäst med lite tunnare garn/tråd.

Tr\u00e4 i ett sn\u00f6re i varje sugr\u00f6r.

Trä i ett snöre i varje sugrör.

Knyt en knut s\u00e5 det bara sticker ut lite ur andra \u00e4nden p\u00e5 sugr\u00f6ret. S\u00e4tt lite tejp i \u00e4nden f\u00f6r att f\u00e4sta ihop sugr\u00f6ren platt.

Knyt en knut så det bara sticker ut lite ur andra änden på sugröret. Sätt lite tejp i änden för att fästa ihop sugrören platt.

Klipp av en tr\u00e5d du ska v\u00e4va med, ca 80 cm l\u00e5ng. Knyt fast tr\u00e5den i ett sugr\u00f6r i kanten.

Klipp av en tråd du ska väva med, ca 80 cm lång. Knyt fast tråden i ett sugrör i kanten.

B\u00f6rja v\u00e4va genom att tr\u00e4 in tr\u00e5den \u00f6ver och under varannat sugr\u00f6r. V\u00e4nd i kanten och forts\u00e4tt \u00e5t andra h\u00e5llet. Skjut ihop tr\u00e5den mot tejpen allt eftersom du v\u00e4ver.

Börja väva genom att trä in tråden över och under varannat sugrör. Vänd i kanten och fortsätt åt andra hållet. Skjut ihop tråden mot tejpen allt eftersom du väver.

Nu är det bara att väva på tills det är lagom långt. När du byter färg knyter du bara på nästa tråd på den du håller på att väva med.

N\u00e4r du v\u00e4vt klart knyter du sista tr\u00e5den runt ett sugr\u00f6r. Dra sedan F\u00d6RSIKTIGT bort sugr\u00f6ren men l\u00e5t tr\u00e5darna vara kvar. Klipp bort alla \u00e4ndar fr\u00e5n tr\u00e5dbyten.

När du vävt klart knyter du sista tråden runt ett sugrör. Dra sedan FÖRSIKTIGT bort sugrören men låt trådarna vara kvar. Klipp bort alla ändar från trådbyten.

Knyt en knut i \u00e4nden om du vill eller fl\u00e4ta ihop varptr\u00e5darna (de gr\u00f6na) direkt.

Knyt en knut i änden om du vill eller fläta ihop varptrådarna (de gröna) direkt.

Anv\u00e4nd din v\u00e4v som ett snyggt armband eller som bokm\u00e4rke. Ett tips \u00e4r att ge bort det i present. Lycka till!

Använd din väv som ett snyggt armband eller som bokmärke. Ett tips är att ge bort det i present. Lycka till!

  • Garn
  • Sugrör
  • Tejp