Snapguide
STEPS
TOOLS
Cliqueu a l'aplicaci\u00f3 PicCollage

Cliqueu a l'aplicació PicCollage

Cliqueu en el collage per crear un

Cliqueu en el collage per crear un

En el bot\u00f3 de la creu (\u2795) podeu trobar les opcions seg\u00fcents

En el botó de la creu (➕) podeu trobar les opcions següents

Aquestes s\u00f3n les opcions que podeu servir l'hora d'utilitzar l'eina d'escriptura.

Aquestes són les opcions que podeu servir l'hora d'utilitzar l'eina d'escriptura.

Per afegir una foto

Per afegir una foto

Per afegir una enganxina

Per afegir una enganxina

Si cliqueu dos cops una foto, us sortir\u00e0 les opcions seg\u00fcents:

Si cliqueu dos cops una foto, us sortirà les opcions següents:

En "edit foto" podeu trobar les fotos seg\u00fcents:

En "edit foto" podeu trobar les fotos següents:

Per canviar el marc de la foto o el fons:

Per canviar el marc de la foto o el fons:

Un cop heu acabat el collage cliqueu la fletxeta i us sortir\u00e0 les opcions seg\u00fcents:

Un cop heu acabat el collage cliqueu la fletxeta i us sortirà les opcions següents:

I aquest \u00e9s el resultat!!!!!!

I aquest és el resultat!!!!!!

The creator of this guide has not included tools