Brit + Co Guides Logo
STEPS
TOOLS

\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e04\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e04\u0e25\u0e34\u0e01 Drive

หลังจากล็อคอินแล้ว คลิก Drive

\u0e04\u0e25\u0e34\u0e01\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c "\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e2f" \u0e40\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48

คลิกไฟล์ "ข้อมูลผู้สมัครฯ" เบราเซอร์จะเปิดหน้าใหม่

\u0e04\u0e25\u0e34\u0e01 File > Download as > Microsoft Excel

คลิก File > Download as > Microsoft Excel

\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e0b\u0e1f\u0e44\u0e27\u0e49\u0e43\u0e19\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 Excel \u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e44\u0e2e\u0e44\u0e25\u0e17\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e23\u0e32\u0e22\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e04\u0e25 (\u0e2a\u0e35\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e43\u0e19\u0e20\u0e32\u0e1e) \u0e04\u0e25\u0e34\u0e01 copy

เปิดไฟล์ที่เซฟไว้ในคอมแล้วด้วย Excel เลือกหรือไฮไลท์เป็นรายบุคคล (สีฟ้าในภาพ) คลิก copy

\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e15\u0e23\u0e07\u0e21\u0e38\u0e21\u0e25\u0e48\u0e32\u0e07\u0e0b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e04\u0e25\u0e15\u0e32\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e17\u0e35\u0e48 copy \u0e21\u0e32

เพิ่มหน้าใหม่ตรงมุมล่างซ้ายแล้วตั้งชื่อบุคคลตามข้อมูลที่ copy มา

\u0e04\u0e25\u0e34\u0e01\u0e40\u0e21\u0e32\u0e2a\u0e4c\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e21\u0e02\u0e27\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48 cell \u0e41\u0e23\u0e01\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e21\u0e38\u0e21\u0e1a\u0e19\u0e0b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01 Paste Special

คลิกเมาส์ปุ่มขวาที่ cell แรกสุดมุมบนซ้ายแล้วเลือก Paste Special

\u0e40\u0e0a\u0e47\u0e04 Transpose \u0e2d\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e08\u0e30\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49 paste \u0e42\u0e14\u0e22\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07 columns \u0e01\u0e31\u0e1a rows \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e30\u0e14\u0e27\u0e01\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c\u0e1a\u0e19\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e32\u0e29

เช็ค Transpose อันนี้จะทำให้ paste โดยกลับกันระหว่าง columns กับ rows เพื่อสะดวกต่อการพิมพ์บนกระดาษ

\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01 paste \u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e01\u0e27\u0e49\u0e32\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07 columns \u0e15\u0e32\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e30\u0e2a\u0e21\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e04\u0e25\u0e34\u0e01\u0e40\u0e21\u0e32\u0e2a\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e21\u0e02\u0e27\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e38\u0e21\u0e0b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e1a\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e19\u0e2d\u0e01 cells \u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01 Format Cells

หลังจาก paste แล้วให้ปรับความกว้างของ columns ตามความเหมาะสมแล้ว คลิกเมาสปุ่มขวาที่มุมซ้ายบนสุดนอก cells แล้วเลือก Format Cells

\u0e40\u0e0a\u0e47\u0e04 Wrap Text \u0e04\u0e25\u0e34\u0e01 OK

เช็ค Wrap Text คลิก OK

เสร็จสำหรับคนแรกแล้วย้อนกลับไปทำคนที่เหลือทั้งหมดโดยเริ่มที่ step 4

The creator of this guide has not included tools