Brit + Co Guides Logo

How to use bitsboard

Use Bitsboard

13
STEPS
TOOLS

Appen Bitsboard har numera alla spelen gratis. Företaget tog tidigare betalt för extra spel (mallar/övningar) men man har nu istället valt att ta betalt för extra spelare. :)

P\u00e5 startsidan finns de kataloger (boards) med bildupps\u00e4ttningar man skapat. Bilderna kan vara fr\u00e5n kamerarullen (galleriet). N\u00e5gra bildupps\u00e4ttningar finns med fr\u00e5n start, exv. "Exotic Animals".

På startsidan finns de kataloger (boards) med bilduppsättningar man skapat. Bilderna kan vara från kamerarullen (galleriet). Några bilduppsättningar finns med från start, exv. "Exotic Animals".

Genom att peka p\u00e5 en upps\u00e4ttning bilder (board) v\u00e4ljer man vilket tema spelet/\u00f6vningen ska ha. Jag pekade p\u00e5 Praxis i f\u00f6rra vyn. N\u00e4sta vy \u00e4r att v\u00e4lja vilket spel man vill spela. Det finns 13 mallar.

Genom att peka på en uppsättning bilder (board) väljer man vilket tema spelet/övningen ska ha. Jag pekade på Praxis i förra vyn. Nästa vy är att välja vilket spel man vill spela. Det finns 13 mallar.

Bilder p\u00e5 alla mallarna (spelen/\u00f6vningarna).

Bilder på alla mallarna (spelen/övningarna).

Jag valde "Pop Quiz". Spelet b\u00f6rjar direkt genom att visa bilder fr\u00e5n kategorin Praxis (som jag valde i f\u00f6rsta steget). Eftersom jag spelat in ljudet till varje fonem h\u00f6rs \u00e4ven det.

Jag valde "Pop Quiz". Spelet börjar direkt genom att visa bilder från kategorin Praxis (som jag valde i första steget). Eftersom jag spelat in ljudet till varje fonem hörs även det.

Vid r\u00e4tt val blir svaret gr\u00f6nt och en gr\u00f6n bock visas p\u00e5 fotot. N\u00e4sta slumpm\u00e4ssiga bild fr\u00e5n praxisboarden kommer upp automatiskt. F\u00f6rst visas tv\u00e5 alternativ. Max 6 alternativ kan visas.

Vid rätt val blir svaret grönt och en grön bock visas på fotot. Nästa slumpmässiga bild från praxisboarden kommer upp automatiskt. Först visas två alternativ. Max 6 alternativ kan visas.

N\u00e4r en omg\u00e5ng \u00e4r spelad visas statistik \u00f6ver hur m\u00e5nga bilder man g\u00e5tt igenom i en kategori. \u00d6verst visas hur m\u00e5nga procent av just den omg\u00e5ngen som hade r\u00e4tt svar.

När en omgång är spelad visas statistik över hur många bilder man gått igenom i en kategori. Överst visas hur många procent av just den omgången som hade rätt svar.

I "Word Builder" f\u00e5r man skriva ord. H\u00e4r har jag valt bildkategorin kroppen.

I "Word Builder" får man skriva ord. Här har jag valt bildkategorin kroppen.

V\u00e4ljer man fel bokstav blir den r\u00f6dmarkerad.

Väljer man fel bokstav blir den rödmarkerad.

Bokst\u00e4verna l\u00e4gger sig i den ordning man pekar eller klickdrar dom i. Har man lagt in bilderna med gemener s\u00e5 g\u00e5r det tyv\u00e4rr inte att \u00e4ndra utan att byta namn p\u00e5 alla bilder.

Bokstäverna lägger sig i den ordning man pekar eller klickdrar dom i. Har man lagt in bilderna med gemener så går det tyvärr inte att ändra utan att byta namn på alla bilder.

Alla spelen har inst\u00e4llningar som g\u00e4ller f\u00f6r just det spelet. H\u00e4r har jag tittat p\u00e5 inst\u00e4llningarna i Word Builder och hade f\u00f6rv\u00e4ntat mig ett reglage f\u00f6r gemener eller versaler.

Alla spelen har inställningar som gäller för just det spelet. Här har jag tittat på inställningarna i Word Builder och hade förväntat mig ett reglage för gemener eller versaler.

F\u00f6r att f\u00e5 versaler m\u00e5ste man allts\u00e5 skriva in det n\u00e4r man skapar en bildupps\u00e4ttning (board). I kategorin Personer kom jag ih\u00e5g det momentet. Fortfarande spelet "Word builder".

För att få versaler måste man alltså skriva in det när man skapar en bilduppsättning (board). I kategorin Personer kom jag ihåg det momentet. Fortfarande spelet "Word builder".

I spelet "True or false" visas en bild fr\u00e5n vald kategori samtidigt som motsvarande ljudupptagning spelas upp. H\u00e4r \u00e4r svaret "true".

I spelet "True or false" visas en bild från vald kategori samtidigt som motsvarande ljudupptagning spelas upp. Här är svaret "true".

Och h\u00e4r \u00e4r det s\u00e5klart "false" som \u00e4r r\u00e4tt svar.

Och här är det såklart "false" som är rätt svar.

Spelet "Match up" tillsammans med bildupps\u00e4ttningen "kroppen". Tre bilder och ljud som ska matchas med orden till v\u00e4nster.

Spelet "Match up" tillsammans med bilduppsättningen "kroppen". Tre bilder och ljud som ska matchas med orden till vänster.

Tv\u00e5 r\u00e4tt, en kvar.

Två rätt, en kvar.

"Match up" h\u00e4r tillsammans med kategorin djur. Djurets namn l\u00e4ses upp och eleven ska matcha bilden med ordet.

"Match up" här tillsammans med kategorin djur. Djurets namn läses upp och eleven ska matcha bilden med ordet.

"Match up" g\u00e5r \u00e4ven att spela med en mening. Meningen och ljudet l\u00e4ser man in innan man skapar en board med bilder. \u00d6vers\u00e4ttning till svenska f\u00e5r man g\u00f6ra manuellt om man v\u00e4ljer en f\u00e4rdig mall.

"Match up" går även att spela med en mening. Meningen och ljudet läser man in innan man skapar en board med bilder. Översättning till svenska får man göra manuellt om man väljer en färdig mall.

Uppl\u00e4ggen f\u00f6r Bingo och Photohunt ser likadana ut. H\u00e4r spelar man med mer \u00e4n en spelare \u00e4ven om det g\u00e5r att spela sj\u00e4lv. Bingo \u00e4r att f\u00e5 brickor p\u00e5 rad (inspelat ljud) medan Photohunt \u00e4r tre-i-rad.

Uppläggen för Bingo och Photohunt ser likadana ut. Här spelar man med mer än en spelare även om det går att spela själv. Bingo är att få brickor på rad (inspelat ljud) medan Photohunt är tre-i-rad.

Speluppl\u00e4gg "Photo Touch" med board Djur \u00e4r ett spel d\u00e4r ljuduppspelningen s\u00e4ger ett ord och barnet ska peka p\u00e5 r\u00e4tt ord. Stegrande sv\u00e5righetsgrad.

Spelupplägg "Photo Touch" med board Djur är ett spel där ljuduppspelningen säger ett ord och barnet ska peka på rätt ord. Stegrande svårighetsgrad.

Photo touch, board Djur. Stegrande sv\u00e5righetsgrad. H\u00e4r med 5 bilder.

Photo touch, board Djur. Stegrande svårighetsgrad. Här med 5 bilder.

Speluppl\u00e4gget "Spelling bee", skriva med tangentbord.

Spelupplägget "Spelling bee", skriva med tangentbord.

Speluppl\u00e4gg "Reader" tillsammans med kategorin djur. Ingen ledtr\u00e5d. Vill man h\u00f6ra ordet kan man peka p\u00e5 h\u00f6gtalarikonen l\u00e4ngst upp.

Spelupplägg "Reader" tillsammans med kategorin djur. Ingen ledtråd. Vill man höra ordet kan man peka på högtalarikonen längst upp.

"Reader" har ocks\u00e5 stegrande sv\u00e5righetsgrad med fler bilder per sida.

"Reader" har också stegrande svårighetsgrad med fler bilder per sida.

"Photo Hunt" \u00e4r 3, 4 eller 5 i rad beroende p\u00e5 inst\u00e4llningar. Kan spelas mot en motspelare f\u00f6r att likna tre-i-rad.

"Photo Hunt" är 3, 4 eller 5 i rad beroende på inställningar. Kan spelas mot en motspelare för att likna tre-i-rad.

Det här är bara ett fåtal av alla möjligheter som finns med Bitsboard. Det största jobbet ligger i att skapa grunden med bilder, text och ljud. /Lena

  • iPad
  • Appen Bitsboard
  • Bilder skapade i kataloger