Snapguide
STEPS
TOOLS
Cliqueu a la aplicaci\u00f3 ANIMOTO

Cliqueu a la aplicació ANIMOTO

Cliqueu al bot\u00f3 blau que posa "CREATE" per crear un video

Cliqueu al botó blau que posa "CREATE" per crear un video

Un cop heu clicat a CREATE, us sortir\u00e0 aquesta finestra que tens d'escollir una imatge (o m\u00e9s d'una) del teu rodet, o b\u00e9 pots fer una foto amb la c\u00e0mara clicant a "TAKE A PHOTO"

Un cop heu clicat a CREATE, us sortirà aquesta finestra que tens d'escollir una imatge (o més d'una) del teu rodet, o bé pots fer una foto amb la càmara clicant a "TAKE A PHOTO"

Jo triare aquestes dues. Quan selecciones les fotos, et t\u00e9 de sortir la marca que est\u00e0 marcada en la foto. Un cop heu triat totes les fotos, cliqueu a "USE"

Jo triare aquestes dues. Quan selecciones les fotos, et té de sortir la marca que està marcada en la foto. Un cop heu triat totes les fotos, cliqueu a "USE"

Aqu\u00ed podeu editar el video. Pots canviar la plantilla, la can\u00e7\u00f3, afegir una lletra, i v\u00eddeos. Si t'has oblidat alguna foto tamb\u00e9 pots afegir en aquesta finestra

Aquí podeu editar el video. Pots canviar la plantilla, la cançó, afegir una lletra, i vídeos. Si t'has oblidat alguna foto també pots afegir en aquesta finestra

Aqu\u00ed podeu triar la plantilla pel video. Jo triare aquest. Podeu veure com queda o directament seleccionar-ho.

Aquí podeu triar la plantilla pel video. Jo triare aquest. Podeu veure com queda o directament seleccionar-ho.

Aqu\u00ed podeu triar la can\u00e7\u00f3

Aquí podeu triar la cançó

Podeu fer un video desde la c\u00e0mara o b\u00e9 seleccionar una gravaci\u00f3 del vostre rodet

Podeu fer un video desde la càmara o bé seleccionar una gravació del vostre rodet

Aqu\u00ed podeu afegir lletra. Podeu posar un t\u00edtol i un subt\u00edtol. Per\u00f2 hi ha m\u00e0xim de lletres.

Aquí podeu afegir lletra. Podeu posar un títol i un subtítol. Però hi ha màxim de lletres.

Podeu moure les imatges, text o v\u00eddeos al vostre gust!

Podeu moure les imatges, text o vídeos al vostre gust!

Un cop heu acabat el video cliqueu a: PREVIEW

Un cop heu acabat el video cliqueu a: PREVIEW

Podeu veure com queda el vostre video i despr\u00e9s editar-ho o b\u00e9 guardar el video. Podeu posar el t\u00edtol del video i un resum de que va el video.

Podeu veure com queda el vostre video i després editar-ho o bé guardar el video. Podeu posar el títol del video i un resum de que va el video.

ESPERO QUE US AGI AGRADAT :)

The creator of this guide has not included tools