Brit + Co Guides Logo

How to udregne nyttevirkningen for et fyrfadslys

Udregne Nyttevirkningen for Et Fyrfadslys

STEPS
TOOLS

Nyttevirkningen er den energi, som bliver omsat i en proces divideret med tilført energi. Nyttevirkningen viser hvor meget energi rent faktisk bliver omsat i en proces i forhold til tilført energi.

Opstil den viste fors\u00f8gsopstilling

Opstil den viste forsøgsopstilling

1. Hæld vand op i Bægerglasset (20 mL) og noter det! 2. Mål vægten af fyrfadslyset og noter det ned i kilogram!

M\u00e5l temperaturen p\u00e5 vandet f\u00f8r opvarmning. Vi m\u00e5lte 30,5 grader.

Mål temperaturen på vandet før opvarmning. Vi målte 30,5 grader.

Noter fyrfadslysets v\u00e6gt ned i kg

Noter fyrfadslysets vægt ned i kg

Du kan m\u00e5le temperaturen under opvarmningen

Du kan måle temperaturen under opvarmningen

Eksemplarisk notation!

Eksemplarisk notation!

Efter endt fors\u00f8g, n\u00e5r lyset slukkes:  M\u00e5l den efterf\u00f8lgende v\u00e6gt af fyrfadslyset n\u00e5r det har varmet vandet op og noter v\u00e6gten ned i kilogram og Noter lige efter endt fors\u00f8g: Vandets nye temperatur

Efter endt forsøg, når lyset slukkes: Mål den efterfølgende vægt af fyrfadslyset når det har varmet vandet op og noter vægten ned i kilogram og Noter lige efter endt forsøg: Vandets nye temperatur

Data: Fyrfadslysets vægt var 14,57 gram før antændelse. Vægten efter opvarmningen var 14,35 gram. Starttemperaturen for vandet var 30,5 grader. Ved forsøgets afslutning var temperaturen 71,1 grader

Data fra fors\u00f8get

Data fra forsøget

Data sat ind i formlen

Data sat ind i formlen

Nyttevirkningen for fyrfadslyset var 40,6%

Kommentar: Hvis lyset br\u00e6nder i l\u00e6ngere tid bliver det varmere, hvilket kan p\u00e5virke resultatet, da mere af stearinen s\u00e5 vil fordampe!

Kommentar: Hvis lyset brænder i længere tid bliver det varmere, hvilket kan påvirke resultatet, da mere af stearinen så vil fordampe!

  • 1.0 Termometer
  • 20.0ml Vand
  • 1.0 Fyrfadslys
  • 1.0 Bægerglas
  • 1.0 Stativ
  • 1.0 Tændstikker
  • 1.0 Vægt