Brit + Co Guides Logo

How to trädning av symaskinen

Trädning Av Symaskinen

7
STEPS
TOOLS

\u00d6ppna sk\u00e5pet d\u00e4r symaskinen st\u00e5r. Dra ut plattan som maskinen st\u00e5r p\u00e5.

Öppna skåpet där symaskinen står. Dra ut plattan som maskinen står på.

Lyft upp maskinen i handtaget, och placera den p\u00e5 bordet.

Lyft upp maskinen i handtaget, och placera den på bordet.

P\u00e5 h\u00f6ger sida ska sladdarna s\u00e4ttas in.

På höger sida ska sladdarna sättas in.

Sladden till fot trampan och str\u00f6msladden.

Sladden till fot trampan och strömsladden.

Kolla vilket h\u00e5l som passar till vilken sladd. Bredvid  sladdarna sitter on/ off knappen.

Kolla vilket hål som passar till vilken sladd. Bredvid sladdarna sitter on/ off knappen.

Under b\u00e4nken sitter eluttaget. S\u00e4tt i elsladden d\u00e4r.

Under bänken sitter eluttaget. Sätt i elsladden där.

Nu ska symaskinen lysa n\u00e4r du trycker p\u00e5 on knappen. \u00d6ppna maskinen upptill och

Nu ska symaskinen lysa när du trycker på on knappen. Öppna maskinen upptill och

Hitta pinnen som \u00f6vertr\u00e5den ska sitta p\u00e5.

Hitta pinnen som övertråden ska sitta på.

Ta loss den lilla plattan som sitter p\u00e5 pinnen.

Ta loss den lilla plattan som sitter på pinnen.

S\u00e4tt p\u00e5 \u00f6vertr\u00e5den och  s\u00e4tt tillbaka plattan. Piggarna p\u00e5 plattan ska sitta mot \u00f6vertr\u00e5den.

Sätt på övertråden och sätt tillbaka plattan. Piggarna på plattan ska sitta mot övertråden.

Nu ska du tr\u00e4da maskinen. F\u00f6lj de vita pilarna. F\u00f6rst under, sedan \u00f6ver

Nu ska du träda maskinen. Följ de vita pilarna. Först under, sedan över

Forts\u00e4tt ned\u00e5t

Fortsätt nedåt

Runt tr\u00e5dsp\u00e4nningshjulet,

Runt trådspänningshjulet,

Upp och i tr\u00e5dtilldragaren vidare ner

Upp och i trådtilldragaren vidare ner

till n\u00e5lkl\u00e4mman,

till nålklämman,

Det sista som du tr\u00e4der av \u00f6vertr\u00e5den \u00e4r  in i n\u00e5len. F\u00e4ll f\u00f6rst ner pressfoten s\u00e5 f\u00e5r du mer plats.

Det sista som du träder av övertråden är in i nålen. Fäll först ner pressfoten så får du mer plats.

Undertr\u00e5den ska sitta under den genomskinliga plattan, i spolkorgen

Undertråden ska sitta under den genomskinliga plattan, i spolkorgen

H: ET p\u00e5 undertr\u00e5dsspolen ska vara upp\u00e5t.

H: ET på undertrådsspolen ska vara uppåt.

Tr\u00e4 tr\u00e5den i det lilla mellanrummet fram.

Trä tråden i det lilla mellanrummet fram.

Upp med tr\u00e5den runt h\u00e5llaren. F\u00f6lj pilarna.

Upp med tråden runt hållaren. Följ pilarna.

Sk\u00e4r av tr\u00e5den med den lilla kniven som sitter l\u00e4ngst fram under plastskyddet.

Skär av tråden med den lilla kniven som sitter längst fram under plastskyddet.

S\u00e4tt tillbaka plastskyddet. Klart!

Sätt tillbaka plastskyddet. Klart!

The creator of this guide has not included tools