How to trä husqvarna opal 650

Trä Husqvarna Opal 650

23
STEPS
TOOLS

Du beh\u00f6ver en \u00f6vertr\u00e5dsrulle och en gr\u00f6n undertr\u00e5dsspole. V\u00e4lj samma f\u00e4rg p\u00e5 \u00f6ver- och undertr\u00e5d.

Du behöver en övertrådsrulle och en grön undertrådsspole. Välj samma färg på över- och undertråd.

B\u00f6rja med \u00f6vertr\u00e5den: F\u00e4ll upp luckan p\u00e5 maskinens framsida.

Börja med övertråden: Fäll upp luckan på maskinens framsida.

S\u00e4tt \u00f6vertr\u00e5dsrullen p\u00e5 tr\u00e5dstiftet. S\u00e4tt tr\u00e5drullestoppet p\u00e5 tr\u00e5drullestiftet s\u00e5 att tr\u00e5drullen h\u00e5lls p\u00e5 plats.

Sätt övertrådsrullen på trådstiftet. Sätt trådrullestoppet på trådrullestiftet så att trådrullen hålls på plats.

F\u00f6r tr\u00e5den \u00f6ver tr\u00e5dledaren.

För tråden över trådledaren.

F\u00f6r tr\u00e5den ner\u00e5t i sk\u00e5ran.

För tråden neråt i skåran.

F\u00f6r tr\u00e5den runt plastklacken.

För tråden runt plastklacken.

F\u00f6r tr\u00e5den ner\u00e5t i sk\u00e5ran.

För tråden neråt i skåran.

F\u00f6r tr\u00e5den upp\u00e5t i sk\u00e5ran.

För tråden uppåt i skåran.

F\u00f6r tr\u00e5den runt tr\u00e5dtilldragaren fr\u00e5n h\u00f6ger till v\u00e4nster.

För tråden runt trådtilldragaren från höger till vänster.

Runda tr\u00e5dtilldragaren s\u00e5 att tr\u00e5den fastnar i tr\u00e5dtilldragaren.

Runda trådtilldragaren så att tråden fastnar i trådtilldragaren.

F\u00f6r in tr\u00e5den bakom tr\u00e5dledaren. \u00d6ppningen \u00e4r p\u00e5 v\u00e4nster sida.

För in tråden bakom trådledaren. Öppningen är på vänster sida.

Tr\u00e4 tr\u00e5den genom n\u00e5ls\u00f6gat. Det kan g\u00e5 l\u00e4ttare om du f\u00f6rst klipper av tr\u00e5den.

Trä tråden genom nålsögat. Det kan gå lättare om du först klipper av tråden.

Forts\u00e4tt med undertr\u00e5den: \u00d6ppna luckan till spolhuset.

Fortsätt med undertråden: Öppna luckan till spolhuset.

L\u00e4gg spolen i spolhuset. Se till att Husqvarna-m\u00e4rket \u00e4r upp\u00e5t.

Lägg spolen i spolhuset. Se till att Husqvarna-märket är uppåt.

F\u00f6r in tr\u00e5den mellan metalltaggarna.

För in tråden mellan metalltaggarna.

F\u00f6r tr\u00e5den runt plastklacken.

För tråden runt plastklacken.

F\u00f6r ut tr\u00e5den ur spolhuset.

För ut tråden ur spolhuset.

L\u00e4gg p\u00e5 luckan till spolhuset.

Lägg på luckan till spolhuset.

H\u00e5ll i \u00f6vertr\u00e5den med v\u00e4nster hand.

Håll i övertråden med vänster hand.

Vrid p\u00e5 handhjulet med h\u00f6ger hand. Vrid handhjulet mot dig. Vrid tills n\u00e5len st\u00e5r i sitt h\u00f6gsta l\u00e4ge igen.

Vrid på handhjulet med höger hand. Vrid handhjulet mot dig. Vrid tills nålen står i sitt högsta läge igen.

Dra i \u00f6vertr\u00e5den s\u00e5 att en \u00f6gla av undertr\u00e5den kommer upp.

Dra i övertråden så att en ögla av undertråden kommer upp.

Ta tag i \u00f6glan och dra upp undertr\u00e5den.

Ta tag i öglan och dra upp undertråden.

F\u00f6r tr\u00e5darna genom sk\u00e5ran p\u00e5 pressarfoten. B\u00e5da tr\u00e5darna ska nu vara mellan pressarfoten och stygnpl\u00e5ten.

För trådarna genom skåran på pressarfoten. Båda trådarna ska nu vara mellan pressarfoten och stygnplåten.

N\u00e4r undertr\u00e5den \u00e4r r\u00e4tt tr\u00e4dd ligger en tr\u00e5d rakt \u00f6ver spolen i spolhuset. Nu \u00e4r maskine tr\u00e4dd!

När undertråden är rätt trädd ligger en tråd rakt över spolen i spolhuset. Nu är maskine trädd!

  • Symaskin
  • Övertrådsrulle
  • Undertrådsspole