Brit + Co Guides Logo
STEPS
TOOLS

Du beh\u00f6ver en spolkapsel, en spole och en \u00f6vertr\u00e5dsrulle.

Du behöver en spolkapsel, en spole och en övertrådsrulle.

B\u00f6rja med \u00f6vertr\u00e5den: S\u00e4tt \u00f6vertr\u00e5dsrullen p\u00e5 tr\u00e5dstiftet.

Börja med övertråden: Sätt övertrådsrullen på trådstiftet.

F\u00f6r tr\u00e5den bakom tr\u00e5dledaren.

För tråden bakom trådledaren.

F\u00f6r tr\u00e5den under tr\u00e5dledaren fr\u00e5n h\u00f6ger till v\u00e4nster.

För tråden under trådledaren från höger till vänster.

F\u00f6r upp tr\u00e5den p\u00e5 h\u00f6ger sida om tr\u00e5dtilldragaren.

För upp tråden på höger sida om trådtilldragaren.

Runda tr\u00e5dtilldragaren.

Runda trådtilldragaren.

G\u00e5 ner p\u00e5 v\u00e4nster sida om tr\u00e5dtilldragaren.

Gå ner på vänster sida om trådtilldragaren.

F\u00f6r in tr\u00e5den bakom tr\u00e5dledaren. \u00d6ppningen \u00e4r p\u00e5 v\u00e4nster sida.

För in tråden bakom trådledaren. Öppningen är på vänster sida.

Tr\u00e4 tr\u00e5den genom n\u00e5ls\u00f6gat. Det kan g\u00e5 l\u00e4ttare om du f\u00f6rst klipper av tr\u00e5den.

Trä tråden genom nålsögat. Det kan gå lättare om du först klipper av tråden.

Forts\u00e4tt med undertr\u00e5den: L\u00e4gg spolkapseln med \u00f6ppningen upp\u00e5t. L\u00e4gg spolen s\u00e5 att tr\u00e5den kommer ner p\u00e5 h\u00f6ger sida.

Fortsätt med undertråden: Lägg spolkapseln med öppningen uppåt. Lägg spolen så att tråden kommer ner på höger sida.

F\u00f6r in tr\u00e5den i sk\u00e5ran p\u00e5 spolkapselns sida.

För in tråden i skåran på spolkapselns sida.

Tr\u00e5den ska sedan dras in under fj\u00e4dern p\u00e5 spolkapselns sida. Tr\u00e5den ska fram till h\u00e5lrummet p\u00e5 sidan av spolkapseln.

Tråden ska sedan dras in under fjädern på spolkapselns sida. Tråden ska fram till hålrummet på sidan av spolkapseln.

\u00d6ppna luckan till spolhuset.

Öppna luckan till spolhuset.

Stoppa in spolkapseln i spolhuset. Piggen ska peka rakt upp\u00e5t.

Stoppa in spolkapseln i spolhuset. Piggen ska peka rakt uppåt.

Tryck till spolkapseln s\u00e5 att du h\u00f6r ett klick.

Tryck till spolkapseln så att du hör ett klick.

H\u00e5ll i \u00f6vertr\u00e5den med v\u00e4nster hand.

Håll i övertråden med vänster hand.

Vrid p\u00e5 handhjulet med h\u00f6ger hand. Vrid handhjulet mot dig. Vrid tills n\u00e5len st\u00e5r i sitt h\u00f6gsta l\u00e4ge igen.

Vrid på handhjulet med höger hand. Vrid handhjulet mot dig. Vrid tills nålen står i sitt högsta läge igen.

Dra i \u00f6vertr\u00e5den s\u00e5 att en \u00f6gla av undertr\u00e5den kommer upp.

Dra i övertråden så att en ögla av undertråden kommer upp.

Ta tag i \u00f6glan och dra upp undertr\u00e5den.

Ta tag i öglan och dra upp undertråden.

F\u00f6r tr\u00e5darna genom sk\u00e5ran p\u00e5 pressarfoten. B\u00e5da tr\u00e5darna ska nu vara mellan pressarfoten och stygnpl\u00e5ten.  Nu \u00e4r maskinen tr\u00e4dd!

För trådarna genom skåran på pressarfoten. Båda trådarna ska nu vara mellan pressarfoten och stygnplåten. Nu är maskinen trädd!

  • Symaskin
  • Övertrådsrulle
  • Undertrådsspole
  • Spolkapsel