Snapguide
STEPS
INGREDIENTS

\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21 \u0e02\u0e48\u0e32 \u0e15\u0e30\u0e44\u0e04\u0e23\u0e49 \u0e43\u0e1a\u0e21\u0e30\u0e01\u0e23\u0e39\u0e14 \u0e41\u0e25\u0e30 \u0e01\u0e30\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e21 \u0e2b\u0e2d\u0e21\u0e41\u0e14\u0e07\u0e42\u0e02\u0e01 / \u0e40\u0e01\u0e25\u0e37\u0e2d \u0e19\u0e34\u0e14\u0e19\u0e36\u0e07 \u0e23\u0e2d\u0e08\u0e19\u0e19\u0e49\u0e33\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e14

เติม ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด และ กะเทียม หอมแดงโขก / เกลือ นิดนึง รอจนน้ำเดือด

\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e14 10 \u0e19\u0e32\u0e17\u0e35 \u0e43\u0e2a\u0e48\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e01\u0e2b\u0e21\u0e39 1 \u0e0a\u0e32\u0e21\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48

รอน้ำเดือด 10 นาที ใส่กระดูกหมู 1 ชามใหญ่

ปรุงจืด - เกลือเล็กน้อย - น้ำปลา ปรุงแซป - พริกป่น - มะนาว - น้ำปลา

เติมรสดี ต้มเดือด 20 นาที เคี้ยวไฟปานกลาง 15 นาที

  • 1.8kg หมูกระดูกอ่อน
  • 2.0bnch ตะไคร่
  • 1.0bnch ข่า หั่น
  • 4.0bnch ใบมะกรูด
  • 0.5c หอมแดง
  • 1.0c กระทียม
  • 1.0Tbsp เกลือ
  • 1.0gal น้ำ