Brit + Co Guides Logo
STEPS
TOOLS
Leta fram en br\u00e4da som i det material som du vill anv\u00e4nda. Detta \u00e4r en 820 mm l\u00e5ng br\u00e4da med dimensionerna 20 x 145 mm.

Leta fram en bräda som i det material som du vill använda. Detta är en 820 mm lång bräda med dimensionerna 20 x 145 mm.

Rita en linje som \u00e4r parallell med ena kanten. Den skall vara 4 cm fr\u00e5n kanten. Anv\u00e4nd strykm\u00e5tt.

Rita en linje som är parallell med ena kanten. Den skall vara 4 cm från kanten. Använd strykmått.

S\u00e5ga is\u00e4r br\u00e4dan efter linjen med en fogsvans. Var noggrann och f\u00f6lj linjen.

Såga isär brädan efter linjen med en fogsvans. Var noggrann och följ linjen.

Hyvla den s\u00e5gade kanten p\u00e5 b\u00e5da br\u00e4dorna s\u00e5 att den blir j\u00e4mn och sl\u00e4t och vinkelr\u00e4t. Om du skulle ha s\u00e5gat v\u00e4ldigt oj\u00e4mnt kan du beh\u00f6va ta hj\u00e4lp av strykm\u00e5ttet f\u00f6r att f\u00e5 en linje att hyvla till.

Hyvla den sågade kanten på båda brädorna så att den blir jämn och slät och vinkelrät. Om du skulle ha sågat väldigt ojämnt kan du behöva ta hjälp av strykmåttet för att få en linje att hyvla till.

Nu skall du b\u00f6rja s\u00e5ga till hyllplanen. S\u00e5ga den breda br\u00e4dan i ena \u00e4nden s\u00e5 att den blir vinkelr\u00e4t.

Nu skall du börja såga till hyllplanen. Såga den breda brädan i ena änden så att den blir vinkelrät.

M\u00e4t fr\u00e5n den nys\u00e5gade \u00e4nden och m\u00e4rk ut s\u00e5 att du f\u00e5r fyra lika stora delar som \u00e4r 200 mm l\u00e5nga.

Mät från den nysågade änden och märk ut så att du får fyra lika stora delar som är 200 mm långa.

S\u00e5ga av delarna vid markeringarna i en kapl\u00e5da.

Såga av delarna vid markeringarna i en kaplåda.

Och gl\u00f6m inte av att s\u00e5ga bort \u00e4ven den sista lilla biten.

Och glöm inte av att såga bort även den sista lilla biten.

S\u00e5ga \u00e4ven den smala br\u00e4dan i b\u00e5da \u00e4ndar s\u00e5 att den bli vinkelr\u00e4t och 800 mm l\u00e5ng.

Såga även den smala brädan i båda ändar så att den bli vinkelrät och 800 mm lång.

M\u00e4rk p\u00e5 den smala br\u00e4dan ut var du skall s\u00e4tta hyllorna. M\u00e4t fr\u00e5n ena \u00e4nden och g\u00f6r markeringar vid 100, 300, 500 & 700 mm.

Märk på den smala brädan ut var du skall sätta hyllorna. Mät från ena änden och gör markeringar vid 100, 300, 500 & 700 mm.

Dra linjerna vinkelr\u00e4tt \u00f6ver br\u00e4dan med hj\u00e4lp av en vinkelhake.

Dra linjerna vinkelrätt över brädan med hjälp av en vinkelhake.

Ta fram strykm\u00e5ttet och st\u00e4ll in det p\u00e5 8 mm

Ta fram strykmåttet och ställ in det på 8 mm

Nu skall du g\u00f6ra streck vid b\u00e5da kanter och vid varje vinkelr\u00e4t linje p\u00e5 den smala br\u00e4dan.

Nu skall du göra streck vid båda kanter och vid varje vinkelrät linje på den smala brädan.

Vid de "kryss" du har nu skall du markera med en syl inf\u00f6r att du skall borra h\u00e5l.

Vid de "kryss" du har nu skall du markera med en syl inför att du skall borra hål.

S\u00e4tt i ett 4 mm spiralborr i pelarborrmaskinen och borra h\u00e5l rakt igenom br\u00e4dan vid markeringarna. Gl\u00f6m inte att anv\u00e4nda de skydd som kr\u00e4vs och att sp\u00e4nna fast arbetsstycket.

Sätt i ett 4 mm spiralborr i pelarborrmaskinen och borra hål rakt igenom brädan vid markeringarna. Glöm inte att använda de skydd som krävs och att spänna fast arbetsstycket.

S\u00e4tt i f\u00f6rs\u00e4nkaren i pelarborrmaskinen och f\u00f6rs\u00e4nk borrh\u00e5len  f\u00f6r att passa skruvarna.

Sätt i försänkaren i pelarborrmaskinen och försänk borrhålen för att passa skruvarna.

Ta fram de fyra hyllplanen och strykm\u00e5tt. St\u00e4ll in strykm\u00e5ttet p\u00e5 halva hyllplanstjockleken och rita ett streck p\u00e5 bakkanten av hyllplanen

Ta fram de fyra hyllplanen och strykmått. Ställ in strykmåttet på halva hyllplanstjockleken och rita ett streck på bakkanten av hyllplanen

St\u00e4ll upp bitarna p\u00e5 b\u00e4nken och l\u00e4gg bakstycket intill ena kanten av hyllplanen. M\u00e4t hur l\u00e5ngt avst\u00e5ndet \u00e4r mellan bakstycket och hyllplanets andra kant. H\u00e4r \u00e4r det m\u00e5ttet 160 mm

Ställ upp bitarna på bänken och lägg bakstycket intill ena kanten av hyllplanen. Mät hur långt avståndet är mellan bakstycket och hyllplanets andra kant. Här är det måttet 160 mm

St\u00e4ll in strykm\u00e5ttet p\u00e5 halva det m\u00e5ttet som du hade i f\u00f6reg\u00e5ende steg. I detta fall \u00e4r det 80 mm. Rita dit en markering p\u00e5 varje hyllplan.

Ställ in strykmåttet på halva det måttet som du hade i föregående steg. I detta fall är det 80 mm. Rita dit en markering på varje hyllplan.

Nu skall du b\u00f6rja montera ihop hyllan. Prova hur det skall sitta genom att st\u00e4lla i ordning hyllan som den skall vara.

Nu skall du börja montera ihop hyllan. Prova hur det skall sitta genom att ställa i ordning hyllan som den skall vara.

Kolla s\u00e5 att linjerna tv\u00e4rs \u00f6ver bakstycket st\u00e4mmer med linjerna som du ritade dit mitt p\u00e5 bakkanten. Linjen som finns tv\u00e4rs \u00f6ver hyllplanen skall synas intill kanten p\u00e5 bakstycket.

Kolla så att linjerna tvärs över bakstycket stämmer med linjerna som du ritade dit mitt på bakkanten. Linjen som finns tvärs över hyllplanen skall synas intill kanten på bakstycket.

Ta fram f\u00f6rs\u00e4nkt tr\u00e4skruv (4x40mm) och skruvmejsel alt. skruvdragare och bits.

Ta fram försänkt träskruv (4x40mm) och skruvmejsel alt. skruvdragare och bits.

Lyft undan bakstycket och stryk p\u00e5 lim p\u00e5 ett av hyllplanen d\u00e4r bakstycket skall sitta. OBS! Stryk bara lim p\u00e5 ett bakstycke nu.

Lyft undan bakstycket och stryk på lim på ett av hyllplanen där bakstycket skall sitta. OBS! Stryk bara lim på ett bakstycke nu.

L\u00e4gg tillbaka bakstycket p\u00e5 plats. T\u00e4nk p\u00e5 att linjerna skall st\u00e4mma.

Lägg tillbaka bakstycket på plats. Tänk på att linjerna skall stämma.

Skruva i en av skruvarna.

Skruva i en av skruvarna.

St\u00e4ll in hyllplanet s\u00e5 att det \u00e4r vinkelr\u00e4tt mot bakstycket.

Ställ in hyllplanet så att det är vinkelrätt mot bakstycket.

Skruva dit den andra skruven. Repetera steg 23-27 p\u00e5 de andra tre hyllplanen.

Skruva dit den andra skruven. Repetera steg 23-27 på de andra tre hyllplanen.

M\u00e4rk ut f\u00f6r att borra ett h\u00e5l s\u00e5 att det g\u00e5r att h\u00e4nga upp hyllan.

Märk ut för att borra ett hål så att det går att hänga upp hyllan.

Markera med syl och borra sen ett h\u00e5l med 4 mm spiralborr.

Markera med syl och borra sen ett hål med 4 mm spiralborr.

S\u00e5 kan det se ut d\u00e5!

Så kan det se ut då!

Nu \u00e4r det dags att putsa bort alla m\u00e4rken och blyertsstreck.

Nu är det dags att putsa bort alla märken och blyertsstreck.

Nu \u00e4r hyllan n\u00e4stan klar. Bara ytbehandlingen kvar. T\u00e4nk p\u00e5 att vara s\u00e5 noggrann som m\u00f6jligt och v\u00e4lj den ytbehandling som du vill ha. Lycka till!

Nu är hyllan nästan klar. Bara ytbehandlingen kvar. Tänk på att vara så noggrann som möjligt och välj den ytbehandling som du vill ha. Lycka till!

The creator of this guide has not included tools