How to tillverka en "ballongbil"

Tillverka en "Ballongbil"

13
STEPS
TOOLS

M\u00e4t upp en bit frigolit p\u00e5 ca 15 cm

Mät upp en bit frigolit på ca 15 cm

Dra en linje d\u00e4r du ska sk\u00e4ra.

Dra en linje där du ska skära.

Dra ocks\u00e5 en linje n\u00e5got vinklad p\u00e5 sidan s\u00e5 att du f\u00e5r en bilnos- form p\u00e5 frigolitbiten.

Dra också en linje något vinklad på sidan så att du får en bilnos- form på frigolitbiten.

Sk\u00e4r med kniven l\u00e4ngs med linjen. Du kan ocks\u00e5 s\u00e5ga, men d\u00e5 kan det bli mycket frigolit som flyger runt efter\u00e5t. Mycket jobbigt att st\u00e4da bort!

Skär med kniven längs med linjen. Du kan också såga, men då kan det bli mycket frigolit som flyger runt efteråt. Mycket jobbigt att städa bort!

Markera f\u00f6r hjulaxlarna p\u00e5 undersidan.

Markera för hjulaxlarna på undersidan.

Klipp av tv\u00e5 bitar sugr\u00f6r som kommer att fungera som hjulaxlar. De f\u00e5r g\u00e4rna vara n\u00e5gon centimeter l\u00e4ngre \u00e4n vad frigolitbiten \u00e4r bredd.

Klipp av två bitar sugrör som kommer att fungera som hjulaxlar. De får gärna vara någon centimeter längre än vad frigolitbiten är bredd.

Rita 4 st hjul p\u00e5 en kartongbit. Anv\u00e4nd n\u00e5got runt som mall.

Rita 4 st hjul på en kartongbit. Använd något runt som mall.

Klipp ut hjulen.

Klipp ut hjulen.

G\u00f6r h\u00e5l i hjulen med hj\u00e4lp av n\u00e5got spetsigt. En skruvmejsel eller en syl fungerar bra. Det \u00e4r viktigt att h\u00e5len blir n\u00e5got mindre \u00e4n hjulaxelns grovlek, d\u00e5 beh\u00f6ver du inte anv\u00e4nda lim.

Gör hål i hjulen med hjälp av något spetsigt. En skruvmejsel eller en syl fungerar bra. Det är viktigt att hålen blir något mindre än hjulaxelns grovlek, då behöver du inte använda lim.

Tr\u00e4 in axeln i hjulen.

Trä in axeln i hjulen.

Klipp ut 4 st bitar st\u00e5ltr\u00e5d. Ca 2 cm l\u00e5nga. Tr\u00e5den beh\u00f6ver inte vara s\u00e5 grov, 1 mm r\u00e4cker. Du kan anv\u00e4nda vilken sort st\u00e5ltr\u00e5d som helst. H\u00e4r anv\u00e4nder jag koppartr\u00e5d, vilket \u00e4r on\u00f6digt dyrt. Sn\u00e5la!

Klipp ut 4 st bitar ståltråd. Ca 2 cm långa. Tråden behöver inte vara så grov, 1 mm räcker. Du kan använda vilken sort ståltråd som helst. Här använder jag koppartråd, vilket är onödigt dyrt. Snåla!

Forma tr\u00e5dbitarna till sm\u00e5 b\u00e5gar. Anv\u00e4nd n\u00e5got runt som form!

Forma trådbitarna till små bågar. Använd något runt som form!

Tryck in st\u00e5lb\u00e5garna l\u00e4ngs axellinjerna. Obs tryck inte in de hela v\u00e4gen. L\u00e4mna plats f\u00f6r hjulaxeln.

Tryck in stålbågarna längs axellinjerna. Obs tryck inte in de hela vägen. Lämna plats för hjulaxeln.

Ta loss ett hjul och tr\u00e4 in axeln i b\u00e5garna. Tr\u00e4 in hjulet igen. G\u00f6r detta f\u00f6r b\u00e5de bak- och framaxeln.

Ta loss ett hjul och trä in axeln i bågarna. Trä in hjulet igen. Gör detta för både bak- och framaxeln.

Klipp av en bit sugr\u00f6r (ca 15 cm l\u00e5ng) som ska tejpas p\u00e5 ballongen.

Klipp av en bit sugrör (ca 15 cm lång) som ska tejpas på ballongen.

Tejpa fast sugr\u00f6ret i en ballong. OBS! Det m\u00e5ste sitta ordentligt tajt s\u00e5 att luften inte pyser ut.

Tejpa fast sugröret i en ballong. OBS! Det måste sitta ordentligt tajt så att luften inte pyser ut.

Tejpa fast tyngder p\u00e5 bilens nos. Annars \u00e5ker den inte fram\u00e5t. H\u00e4r anv\u00e4nder jag en skruv som tyngd.

Tejpa fast tyngder på bilens nos. Annars åker den inte framåt. Här använder jag en skruv som tyngd.

Tejpa fast sugr\u00f6ret p\u00e5 bilen.

Tejpa fast sugröret på bilen.

 • 1.0 Vinkelhake
 • 1.0 Skruvmejsel eller syl
 • 1.0 Sax
 • 1.0 Linjal eller tumstock
 • 1.0 Penna
 • 1.0 Kniv eller fogsvans (såg)
 • 1.0 Frigolitbit (från emballage)
 • 1.0 Ballong
 • Tejp
 • Kartong
 • Ståltråd
 • Sugrör