How to textiltryck

Textiltryck

47
STEPS
TOOLS

Välj bild som du ska göra tygtryck av. Rita själv eller skriv ut på datorn

ta fram ett karbonpapper och ett omslagspapper till kopieringspapper. Omslagspappret fungerar bra som schablonpapper.

ta fram ett karbonpapper och ett omslagspapper till kopieringspapper. Omslagspappret fungerar bra som schablonpapper.

l\u00e4gg din bild h\u00f6gst upp och tejpa ihop.

lägg din bild högst upp och tejpa ihop.

Rita av alla linjer

Rita av alla linjer

Rita all detaljer p\u00e5 en egen plats p\u00e5 omslagspappret.

Rita all detaljer på en egen plats på omslagspappret.

Sk\u00e4r ut noggrant s\u00e5 att kanterna \u00e4r fina f\u00f6r de \u00e4r de vi anv\u00e4nder som schablon n\u00e4r vi trycker

Skär ut noggrant så att kanterna är fina för de är de vi använder som schablon när vi trycker

L\u00e4gg ut dina schabloner p\u00e5 tyget.

Lägg ut dina schabloner på tyget.

Stryk fast dem med 2 prickar p\u00e5 strykj\u00e4rnets v\u00e4rme.

Stryk fast dem med 2 prickar på strykjärnets värme.

Ta fram f\u00e4rg, f\u00e4rgkopp och st\u00f6ppel.

Ta fram färg, färgkopp och stöppel.

St\u00f6ppla i f\u00e4rgen i schablonen.M\u00e5la inte! D\u00e5 kan f\u00e4rg l\u00e4ttare tr\u00e4nga sig under kanterna.

Stöppla i färgen i schablonen.Måla inte! Då kan färg lättare tränga sig under kanterna.

Torka

Torka

L\u00e4gg p\u00e5 ett lager f\u00e4rg till om det beh\u00f6vs.

Lägg på ett lager färg till om det behövs.

Ta hj\u00e4lp av en h\u00e5rf\u00f6n s\u00e5 det torkar.

Ta hjälp av en hårfön så det torkar.

Dra bort pappret.

Dra bort pappret.

Dags att trycka f\u00e4rg nr 2. L\u00e4gg schablonen p\u00e5 plats.

Dags att trycka färg nr 2. Lägg schablonen på plats.

stryk

stryk

Stöppla och torka. Ta bort pappret och beundra resultatet.

The creator of this guide has not included tools