How to syr ett ipadstöd

Syr Ett Ipadstöd

300
STEPS
TOOLS

Rita av mallen till Ipadst\u00f6det. 35\u202230cm p\u00e5 ett m\u00f6nsterpapper.

Rita av mallen till Ipadstödet. 35•30cm på ett mönsterpapper.

L\u00e4gg nu tyget dubbelt och l\u00e4gg m\u00f6nster delen p\u00e5.

Lägg nu tyget dubbelt och lägg mönster delen på.

N\u00e5la nu fast m\u00f6nstret p\u00e5 tyget.

Nåla nu fast mönstret på tyget.

Klipp ut runt tre kanter. T\u00e4nk p\u00e5 att den sidan som ligger mot vikt kant INTE ska klippas.

Klipp ut runt tre kanter. Tänk på att den sidan som ligger mot vikt kant INTE ska klippas.

Stryk nu ditt tyg.

Stryk nu ditt tyg.

Vik ihop tyget r\u00e4ta mot r\u00e4ta och tv\u00e4rn\u00e5la ihop l\u00e5ngsidorna.

Vik ihop tyget räta mot räta och tvärnåla ihop långsidorna.

Nu ska ni sy raks\u00f6m nr 1. Ni ska sy 1 cm in och gl\u00f6m inte att backa och f\u00e4sta i b\u00f6rjan och i slutet.

Nu ska ni sy raksöm nr 1. Ni ska sy 1 cm in och glöm inte att backa och fästa i början och i slutet.

Ta nu bort n\u00e5larna!

Ta nu bort nålarna!

V\u00e4nd nu din tygbit s\u00e5 du f\u00e5r den fina sidan allts\u00e5 r\u00e4tsidan ut\u00e5t.

Vänd nu din tygbit så du får den fina sidan alltså rätsidan utåt.

Stryk din tygbit.

Stryk din tygbit.

M\u00e4t och rita ett linje 4 cm fr\u00e5n den vikta kanten.

Mät och rita ett linje 4 cm från den vikta kanten.

Sy en raks\u00f6m nr 1 p\u00e5 linjen. Gl\u00f6m inte att backa o f\u00e4sta b\u00e5de i b\u00f6rjan och i slutet.

Sy en raksöm nr 1 på linjen. Glöm inte att backa o fästa både i början och i slutet.

Rita en ny linje 1cm ifr\u00e5n den andra linjen. Och sy en ny raks\u00f6m.

Rita en ny linje 1cm ifrån den andra linjen. Och sy en ny raksöm.

Be din l\u00e4rare att spr\u00e4tta upp ett litet h\u00e5l i ena sidan.

Be din lärare att sprätta upp ett litet hål i ena sidan.

Nu ska ni stoppa in bomull i h\u00e5let och fylla hela kanalen.

Nu ska ni stoppa in bomull i hålet och fylla hela kanalen.

N\u00e4r du \u00e4r klar be din l\u00e4rare att hj\u00e4lpa dig sy igen h\u00e5let.

När du är klar be din lärare att hjälpa dig sy igen hålet.

Nu ska du stoppa hela ditt Ipadst\u00f6d med vadd.

Nu ska du stoppa hela ditt Ipadstöd med vadd.

Nu ska du l\u00e4gga ihop tyget l\u00e4ngst upp s\u00e5 s\u00f6mmarna st\u00e4mmer ihop med varandra i mitten.N\u00c5LA.

Nu ska du lägga ihop tyget längst upp så sömmarna stämmer ihop med varandra i mitten.NÅLA.

Nu ska du m\u00e4ta ett bomullsband som \u00e4r 40 cm.

Nu ska du mäta ett bomullsband som är 40 cm.

Till sist \u00e4r det dags att sy ihop h\u00e5let. Be din l\u00e4rare om hj\u00e4lp.

Till sist är det dags att sy ihop hålet. Be din lärare om hjälp.

KLAR \ud83d\udc4d

KLAR 👍

The creator of this guide has not included tools