Snapguide
STEPS
TOOLS
F\u00f6rbered sammans\u00e4ttningen genom att limma ihop delarna och l\u00e5ta dem torka i minst 30 minuter.

Förbered sammansättningen genom att limma ihop delarna och låta dem torka i minst 30 minuter.

Du beh\u00f6ver sedan: dina tr\u00e4bitar, rundstav, ett strykm\u00e5tt, en borrmaskin med ett borr som passar rundstaven, lim, en "o\u00f6m" s\u00e5g och en v\u00e5t trasa.

Du behöver sedan: dina träbitar, rundstav, ett strykmått, en borrmaskin med ett borr som passar rundstaven, lim, en "oöm" såg och en våt trasa.

M\u00e4t ut mitten d\u00e4r centrumtappen kommer att g\u00e5 ned.

Mät ut mitten där centrumtappen kommer att gå ned.

Dra strykm\u00e5ttet p\u00e5 ovansidan s\u00e5 att du vet var du ska borra.

Dra strykmåttet på ovansidan så att du vet var du ska borra.

Var noga med att sp\u00e4nna fast tr\u00e4biten i den undre delen s\u00e5 att limfogen inte sl\u00e4pper n\u00e4r du borrar.

Var noga med att spänna fast träbiten i den undre delen så att limfogen inte släpper när du borrar.

Borra igenom \u00f6versta tr\u00e4biten och minst lika l\u00e5ngt ner i tr\u00e4biten under.

Borra igenom översta träbiten och minst lika långt ner i träbiten under.

Fyll h\u00e5let med lim.

Fyll hålet med lim.

Gegga runt med hj\u00e4lp av rundstaven och se till s\u00e5 att limmet fyller med rundstaven i.

Gegga runt med hjälp av rundstaven och se till så att limmet fyller med rundstaven i.

Pressa i rundstaven och torka bort \u00f6verfl\u00f6digt lim.

Pressa i rundstaven och torka bort överflödigt lim.

Med en s\u00e5g som inte m\u00e5ste skyddas fr\u00e5n lim, s\u00e5ga av rundstaven en halv centimeter ovanf\u00f6r h\u00e5let.

Med en såg som inte måste skyddas från lim, såga av rundstaven en halv centimeter ovanför hålet.

G\u00f6r s\u00e5 m\u00e5nga centrumtappar som du beh\u00f6ver.

Gör så många centrumtappar som du behöver.

N\u00e4r de har torkat i minst 30 minuter kan du slipa ner centrumtapparna i slipmaskinen.

När de har torkat i minst 30 minuter kan du slipa ner centrumtapparna i slipmaskinen.

Slipa tills de \u00e4r helt borta och slipa hela ytan.

Slipa tills de är helt borta och slipa hela ytan.

Antingen slipar du ett rakt och fint h\u00f6rn....

Antingen slipar du ett rakt och fint hörn....

...eller varför inte runda av det? :)

The creator of this guide has not included tools