How to symaskinsövning årskurs 5

Symaskinsövning årskurs 5

78
STEPS
TOOLS

1. Anv\u00e4nd tygsax och klipp tv\u00e5 tygbitar 10x10 cm stora ifr\u00e5n lappl\u00e5dan. Dessa bitar ska ha en tydlig r\u00e4tsida och avigsida!

1. Använd tygsax och klipp två tygbitar 10x10 cm stora ifrån lapplådan. Dessa bitar ska ha en tydlig rätsida och avigsida!

2. Tr\u00e4 sedan din symaskin med en f\u00e4rg p\u00e5 sytr\u00e5den som du tycker matchar dina tygbitar.

2. Trä sedan din symaskin med en färg på sytråden som du tycker matchar dina tygbitar.

3. Sicksacka runt tygbitarnas ytterkanter, en och en.

3. Sicksacka runt tygbitarnas ytterkanter, en och en.

4. L\u00e4gg bitarna p\u00e5 varandra r\u00e4tsida mot r\u00e4tsida och kant i kant

4. Lägg bitarna på varandra rätsida mot rätsida och kant i kant

5. Tv\u00e4rn\u00e5la en sida

5. Tvärnåla en sida

6. Sy ihop den sidan du har tv\u00e4rn\u00e5lat med raks\u00f6m och 1 cm s\u00f6msm\u00e5n. Var noga med att backa i b\u00f6rjan och i slutet f\u00f6r att f\u00e4sta tr\u00e5den!

6. Sy ihop den sidan du har tvärnålat med raksöm och 1 cm sömsmån. Var noga med att backa i början och i slutet för att fästa tråden!

7. Klyvpressa is\u00e4r s\u00f6msm\u00e5nerna

7. Klyvpressa isär sömsmånerna

8. Vik en 3 cm bred f\u00e5ll mot avigsidan utmed l\u00e5ngsidan. Tv\u00e4rn\u00e5la fast f\u00e5llen s\u00e5 den h\u00e5ller sig p\u00e5 plats n\u00e4r du ska sy

8. Vik en 3 cm bred fåll mot avigsidan utmed långsidan. Tvärnåla fast fållen så den håller sig på plats när du ska sy

9. Sy en raks\u00f6m fr\u00e5n r\u00e4tsidan 2 cm ifr\u00e5n den vikta kanten

9. Sy en raksöm från rätsidan 2 cm ifrån den vikta kanten

11. Stryk lappen fint och den är klar

The creator of this guide has not included tools