How to sy velourdjur

Sy Velourdjur

103
STEPS
TOOLS

1.\tV\u00e4lj vilken figur du vill sy.       2.\tTa fram m\u00f6nstret till figuren

1. Välj vilken figur du vill sy. 2. Ta fram mönstret till figuren

3.\tTa ett m\u00f6nsterpapper n\u00e5la fast pappret i h\u00f6rnen p\u00e5 m\u00f6nstret.

3. Ta ett mönsterpapper nåla fast pappret i hörnen på mönstret.

4. Rita av m\u00f6nstret p\u00e5 m\u00f6nster pappret.

4. Rita av mönstret på mönster pappret.

5. Se till s\u00e5 alla linjer och kryss \u00e4r avritade.

5. Se till så alla linjer och kryss är avritade.

V\u00e4lj vilken f\u00e4rg du vill ha p\u00e5 velourtyget.

Välj vilken färg du vill ha på velourtyget.

6.\tL\u00e4gg velourtyget r\u00e4ta mot r\u00e4ta.

6. Lägg velourtyget räta mot räta.

7.\tL\u00e4gg m\u00f6nstret i kanten p\u00e5 tyget.

7. Lägg mönstret i kanten på tyget.

8. Kolla s\u00e5 tr\u00e5driktnings pilen ............

8. Kolla så trådriktnings pilen ............

och tyget \u00e4r \u00e5t samma h\u00e5ll.

och tyget är åt samma håll.

9.\tN\u00e5la fast m\u00f6nstret, inga n\u00e5lar p\u00e5 linjen! Visa innan du syr.

9. Nåla fast mönstret, inga nålar på linjen! Visa innan du syr.

10. St\u00e4ll in liten sicksack, program 3 eller 5  och 1.0 i stygnl\u00e4ngd och 2,0 i stygnh\u00f6jd.           11.Tr\u00e4 symaskinen i matchande tr\u00e5d till tyget.

10. Ställ in liten sicksack, program 3 eller 5 och 1.0 i stygnlängd och 2,0 i stygnhöjd. 11.Trä symaskinen i matchande tråd till tyget.

12. Sy p\u00e5 linjen runt din figur...................... vid sv\u00e4ngar s\u00e5

12. Sy på linjen runt din figur...................... vid svängar så

13.  lyft pressarfoten, ha n\u00e5len ner i tyget och v\u00e4nd.

13. lyft pressarfoten, ha nålen ner i tyget och vänd.

14. Sy inte vid kryssen utan f\u00e4st tr\u00e5den framf\u00f6r och efter.

14. Sy inte vid kryssen utan fäst tråden framför och efter.

15. Riv bort pappret.

15. Riv bort pappret.

16.\tKlipp ut figuren med 0,5 cm s\u00f6msm\u00e5n ( s\u00f6msm\u00e5n= tyget mellan s\u00f6mnen och kanten p\u00e5 tyget.)

16. Klipp ut figuren med 0,5 cm sömsmån ( sömsmån= tyget mellan sömnen och kanten på tyget.)

17. Jacka i alla skarpa sv\u00e4ngar.

17. Jacka i alla skarpa svängar.

18. Dags att vr\u00e4nga........

18. Dags att vränga........

19. Insidan ska in och ut sidan ut.

19. Insidan ska in och ut sidan ut.

20. Anv\u00e4nd en pincett eller en trubbig sticka till hj\u00e4lp f\u00f6r att f\u00e5 ut alla sm\u00e5 detaljer.

20. Använd en pincett eller en trubbig sticka till hjälp för att få ut alla små detaljer.

21. Stoppa kuddvadd eller vetekorn i din figur.

21. Stoppa kuddvadd eller vetekorn i din figur.

Dags att sy ihop h\u00e5let. Ta fram matchande sytr\u00e5d och en syn\u00e5l.

Dags att sy ihop hålet. Ta fram matchande sytråd och en synål.

G\u00f6r en liten knut i ena \u00e4nden p\u00e5 tr\u00e5den.

Gör en liten knut i ena änden på tråden.

N\u00e5la ihop h\u00e5let med knappn\u00e5lar.

Nåla ihop hålet med knappnålar.

B\u00f6rja med att sticka in n\u00e5len i mitten mellan tygerna s\u00e5 knuten hamnar p\u00e5 insidan av tyget. Sy nu ihop med sm\u00e5 fina kaststygn eller smygstygn.

Börja med att sticka in nålen i mitten mellan tygerna så knuten hamnar på insidan av tyget. Sy nu ihop med små fina kaststygn eller smygstygn.

Sy fast \u00f6gon och \u00f6vriga detaljer du vill ha.

Sy fast ögon och övriga detaljer du vill ha.

Klart!

The creator of this guide has not included tools