Snapguide
STEPS
TOOLS
Anv\u00e4nd ett A4 som mall.

Använd ett A4 som mall.

Klipp bort 4cm av l\u00e4ngden p\u00e5 pappret.

Klipp bort 4cm av längden på pappret.

V\u00e4lj ett kraftigt kanvastyg.

Välj ett kraftigt kanvastyg.

L\u00e4gg mallen mot en viktkant p\u00e5 tyget.

Lägg mallen mot en viktkant på tyget.

N\u00e5la fast \u00e4nda intill kanten.

Nåla fast ända intill kanten.

Klipp ut.

Klipp ut.

Ta bort mallen och n\u00e5larna.

Ta bort mallen och nålarna.

Sy sicksack runt tyget. Det blir nu en standkant p\u00e5 tyget som inte fransar sig.

Sy sicksack runt tyget. Det blir nu en standkant på tyget som inte fransar sig.

Rita ett streck p\u00e5 papprets l\u00e5ngsida 1 cm in .

Rita ett streck på papprets långsida 1 cm in .

Vik in tyget till strecket och stryk ner s\u00e5 du f\u00e5r 1 cm vikning vid kanten

Vik in tyget till strecket och stryk ner så du får 1 cm vikning vid kanten

Tv\u00e4rn\u00e5la

Tvärnåla

St\u00e4ll in p\u00e5 raks\u00f6m.

Ställ in på raksöm.

Sy s\u00e5 pressarfoten f\u00f6ljer den vikta kanten.

Sy så pressarfoten följer den vikta kanten.

Sy b\u00e5da sidorna och ta sedan bort n\u00e5larna.

Sy båda sidorna och ta sedan bort nålarna.

Vik ner 1 c m  p\u00e5 kortsidorna. Stryk och n\u00e5la.

Vik ner 1 c m på kortsidorna. Stryk och nåla.

Sy s\u00e5 pressarfoten f\u00f6ljer den vikta kanten.

Sy så pressarfoten följer den vikta kanten.

Vik ner 7 cm .stryk och tv\u00e4rn\u00e5la.

Vik ner 7 cm .stryk och tvärnåla.

Om du vill kan du v\u00e4lja en m\u00f6nsterf\u00f6r\u00e4ldrar nu f\u00f6r att sy fast kanten p\u00e5 dynan.

Om du vill kan du välja en mönsterföräldrar nu för att sy fast kanten på dynan.

Sy med pressarfoten i kanten mot s\u00f6mmen du nyss sydde.

Sy med pressarfoten i kanten mot sömmen du nyss sydde.

Designa ditt tryck (om du vill ha ett.)

Designa ditt tryck (om du vill ha ett.)

Tryck p\u00e5 bokstaven och skriv \u00f6nskad text.

Tryck på bokstaven och skriv önskad text.

Byt stil p\u00e5 texten och storlek.

Byt stil på texten och storlek.

Spegelv\u00e4nd texten.

Spegelvänd texten.

Mata in vinyl och sk\u00e4r ut.

Mata in vinyl och skär ut.

Rensa bort allt extra runt bokst\u00e4verna.

Rensa bort allt extra runt bokstäverna.

Placera trycket på ditt tyg och be om hjälp försatt pressa fast det.

The creator of this guide has not included tools