How to sy shorts

Sy Shorts

302
STEPS
TOOLS

Rita av m\u00f6nstret i din storlek.

Rita av mönstret i din storlek.

N\u00e5la fast m\u00f6nstret p\u00e5 dubbelvikt tyg.

Nåla fast mönstret på dubbelvikt tyg.

Klipp en cm utanf\u00f6r m\u00f6nstret s\u00e5 noga du kan.

Klipp en cm utanför mönstret så noga du kan.

Ta bort m\u00f6nstret.

Ta bort mönstret.

Tv\u00e4rn\u00e5la mitt fram och mitt bak. R\u00e4tsida mot r\u00e4tsida.

Tvärnåla mitt fram och mitt bak. Rätsida mot rätsida.

V\u00e4lj s\u00f6m nr 7.

Välj söm nr 7.

S\u00e4tt pressarfoten l\u00e4ngst ut i kanten av tyget och sy ihop de n\u00e5lade kanterna.

Sätt pressarfoten längst ut i kanten av tyget och sy ihop de nålade kanterna.

Tv\u00e4rn\u00e5la bens\u00f6mmarna. S\u00e4tt f\u00f6rsta n\u00e5len s\u00e5 att fram- och baks\u00f6mmarna m\u00f6ts. Sy med nr.7.

Tvärnåla bensömmarna. Sätt första nålen så att fram- och baksömmarna möts. Sy med nr.7.

Nu \u00e4r det dags att prova shortsen och best\u00e4mma hur l\u00e5nga benen ska vara och hur h\u00f6g midjan ska vara.

Nu är det dags att prova shortsen och bestämma hur långa benen ska vara och hur hög midjan ska vara.

Tv\u00e4rn\u00e5la benen. Vik upp 2 cm. M\u00e4t!

Tvärnåla benen. Vik upp 2 cm. Mät!

S\u00e4tt i en tvillingn\u00e5l och tr\u00e4 maskinen med dubbel tr\u00e5d.

Sätt i en tvillingnål och trä maskinen med dubbel tråd.

Sy fr\u00e5n r\u00e4tsidan 15mm in p\u00e5 tyget. Kolla linjalen!

Sy från rätsidan 15mm in på tyget. Kolla linjalen!

Vik ner kanten vid midjan 4 cm och tv\u00e4rn\u00e5la runt hela kanten.

Vik ner kanten vid midjan 4 cm och tvärnåla runt hela kanten.

Sy fr\u00e5n r\u00e4tsidan 3 cm in p\u00e5 tyget. B\u00f6rja vid s\u00f6mmen mitt bak. Sy n\u00e4stan hela varvet runt men l\u00e4mna 3 cm \u00f6ppning.

Sy från rätsidan 3 cm in på tyget. Börja vid sömmen mitt bak. Sy nästan hela varvet runt men lämna 3 cm öppning.

H\u00e4r \u00e4r \u00f6ppningen.

Här är öppningen.

M\u00e4t och klipp till res\u00e5r. S\u00e4tt en s\u00e4kerhetsn\u00e5l i ena \u00e4nden.

Mät och klipp till resår. Sätt en säkerhetsnål i ena änden.

Tr\u00e4 res\u00e5ren genom kanalen.L\u00e5t b\u00e5da \u00e4ndarna sticka ut.

Trä resåren genom kanalen.Låt båda ändarna sticka ut.

L\u00e4gg res\u00e5ren omlott och sy rakt \u00f6ver.

Lägg resåren omlott och sy rakt över.

Sy igen h\u00e5let med tvillingn\u00e5l. B\u00f6rja ett par cm innan slutet och sy ett par cm l\u00e4ngre.

Sy igen hålet med tvillingnål. Börja ett par cm innan slutet och sy ett par cm längre.

Färdiga!

The creator of this guide has not included tools