How to sy ryggtyget till solstolen

Sy Ryggtyget Till Solstolen

19
STEPS
TOOLS

Ta fram ett A3 papper

Ta fram ett A3 papper

Mät in 6 cm från ena långsidan och gör markeringar på pappret längs med hela långsidan på pappret

M\u00e4t in 6 cm fr\u00e5n ena l\u00e5ngsidan och g\u00f6r markeringar p\u00e5 pappret l\u00e4ngs med hela l\u00e5ngsidan p\u00e5 pappret

Dra ett rakt streck och skriv mot vikt kant mittemot strecket.

Dra ett rakt streck och skriv mot vikt kant mittemot strecket.

Klipp ut längs med strecket.

Klipp ut l\u00e4ngs med strecket.

Välj tyg till ryggen, tänk på att matcha dynan. Du kan välja två olika eller klippa ut två bitar i samma tyg.

V\u00e4lj tyg till ryggen, t\u00e4nk p\u00e5 att matcha dynan. Du kan v\u00e4lja tv\u00e5 olika eller klippa ut tv\u00e5 bitar i samma tyg.

Vik tyget dubbelt lagom stort efter mönstret du precis klippt ut. Lägg mönstret mot en vikt kant ,Tänk på att du behöver 1 cm sömsmån på kanterna som inte ligger mot den vikta kanten.nåla fast.

Vik tyget dubbelt lagom stort efter m\u00f6nstret du precis klippt ut. L\u00e4gg m\u00f6nstret mot en vikt kant ,T\u00e4nk p\u00e5 att du beh\u00f6ver 1 cm s\u00f6msm\u00e5n p\u00e5 kanterna som inte ligger mot den vikta kanten.n\u00e5la fast.

Rita med hjälp av linjalen 1cm utanför mönstret.

Rita med hj\u00e4lp av linjalen 1cm utanf\u00f6r m\u00f6nstret.

Klipp ut på linjen.

Klipp ut p\u00e5 linjen.

Du behöver 2 likadana bitar.

Du beh\u00f6ver 2 likadana bitar.

Ställ in maskinen på sicksack

St\u00e4ll in maskinen p\u00e5 sicksack

Sy sickasack på kanterna runt båda tygerna, ett i taget. Ha en tån på pressarfoten utanför kanten.

Sy sickasack p\u00e5 kanterna runt b\u00e5da tygerna, ett i taget. Ha en t\u00e5n p\u00e5 pressarfoten utanf\u00f6r kanten.

Du ska sy ihop tygerna med varandra. Lägg tygstyckena på varandra kant i kant och tvärnåla runt om , markera med dubbelnålar en öppning på ena kortsidan ca 10 cm stor.

Du ska sy ihop tygerna med varandra. L\u00e4gg tygstyckena p\u00e5 varandra kant i kant och tv\u00e4rn\u00e5la runt om , markera med dubbeln\u00e5lar en \u00f6ppning p\u00e5 ena kortsidan ca 10 cm stor.

Ställ in på raksöm

St\u00e4ll in p\u00e5 raks\u00f6m

Sy med hela pressarfoten på tyget. Fäst i början och i slutet.

Sy med hela pressarfoten p\u00e5 tyget. F\u00e4st i b\u00f6rjan och i slutet.

Vänd tyget ut och in genom öppningen.

V\u00e4nd tyget ut och in genom \u00f6ppningen.

Peta ut hörnen ordentligt, använ gärna trubbiga änden på en penna.

Peta ut h\u00f6rnen ordentligt, anv\u00e4n g\u00e4rna trubbiga \u00e4nden p\u00e5 en penna.

Stryk hela tyget, var nog i kanterna så du pressar ut sömmen ordentligt. Se till så du har vikt in kanterna i öppningen.

Stryk hela tyget, var nog i kanterna s\u00e5 du pressar ut s\u00f6mmen ordentligt. Se till s\u00e5 du har vikt in kanterna i \u00f6ppningen.

Dags för trycket! Be Mariette om hjälp att starta programmet

Dags f\u00f6r trycket! Be Mariette om hj\u00e4lp att starta programmet

Sätt på tryckpressen.

S\u00e4tt p\u00e5 tryckpressen.

Designa din text.

Designa din text.

Skriv ut .

Skriv ut .

Klipp loss den biten som det är text på.

Klipp loss den biten som det \u00e4r text p\u00e5.

Rensa bort allt runt texten.

Rensa bort allt runt texten.

Klipp isär om du behöver dela texten.

Klipp is\u00e4r om du beh\u00f6ver dela texten.

Placera den på ditt tyg som du vill ha den.

Placera den p\u00e5 ditt tyg som du vill ha den.

Lägg in tyget och texten i tryckpressen , lägg teflonpappret över.

L\u00e4gg in tyget och texten i tryckpressen , l\u00e4gg teflonpappret \u00f6ver.

Tryck ner handtaget tills det låser sig och vänta på att maskinen blir klar, den har en signal som ljuder när den är klar.

Tryck ner handtaget tills det l\u00e5ser sig och v\u00e4nta p\u00e5 att maskinen blir klar, den har en signal som ljuder n\u00e4r den \u00e4r klar.

Ta tyget från tryckpressen .Ta bort plasten från trycket.

Ta tyget fr\u00e5n tryckpressen .Ta bort plasten fr\u00e5n trycket.

Det kan behövas tryckas en gång till, lägg i så fall på teflonarket.

Det kan beh\u00f6vas tryckas en g\u00e5ng till, l\u00e4gg i s\u00e5 fall p\u00e5 teflonarket.

Dags att sy kanterna på kortsidorna. Man får använda valfri söm.

Dags att sy kanterna p\u00e5 kortsidorna. Man f\u00e5r anv\u00e4nda valfri s\u00f6m.

Klart!

The creator of this guide has not included tools