How to sy på en denim ficka

Sy På en Denim Ficka

22
STEPS
TOOLS

Klipp ut fickan med ungef\u00e4r 2 cm s\u00f6msm\u00e5n. Du beh\u00f6ver inte vara s\u00e5 noggran.

Klipp ut fickan med ungefär 2 cm sömsmån. Du behöver inte vara så noggran.

N\u00e5la fast fickan var den ska sitta.

Nåla fast fickan var den ska sitta.

Tryck p\u00e5 program 3  f\u00f6rst\u00e4rkt raks\u00f6m. D\u00e5 sitter fickan ordentligt. S\u00e4tt n\u00e5lpositionen till -3,5. D\u00e5 sitter n\u00e5len helt ute i v\u00e4nstra sida.

Tryck på program 3 förstärkt raksöm. Då sitter fickan ordentligt. Sätt nålpositionen till -3,5. Då sitter nålen helt ute i vänstra sida.

S\u00e4tt p\u00e5 pressafot E. Den som anv\u00e4nds till att sy i blixtl\u00e5s.

Sätt på pressafot E. Den som används till att sy i blixtlås.

S\u00e4tt  p\u00e5 den v\u00e4nstra sidan.

Sätt på den vänstra sidan.

L\u00e4gg fickan helt upp till pressafotens kant, ungef\u00e4r mitt p\u00e5 fickan.

Lägg fickan helt upp till pressafotens kant, ungefär mitt på fickan.

Stanna n\u00e5r du kommer till h\u00f6rnat och v\u00e4nd tyget med fickan.

Stanna når du kommer till hörnat och vänd tyget med fickan.

Kom ih\u00e5g att plocka bort knappn\u00e5larna efterhand.  Om du syr \u00f6ver en knappn\u00e5l riskerer du at symaskinsn\u00e5len b\u00f6jer eller bruter.

Kom ihåg att plocka bort knappnålarna efterhand. Om du syr över en knappnål riskerer du at symaskinsnålen böjer eller bruter.

N\u00e4r du har sytt f\u00e4rdigt \u00e4r det daggs att klippa hela v\u00e4gen runt. klipp av s\u00e5 det finns ca. \u00bd cm tilbaka p\u00e5 fickans kant. AKTA: V\u00e4r f\u00f6rsiktig och noggran med att klippa.

När du har sytt färdigt är det daggs att klippa hela vägen runt. klipp av så det finns ca. ½ cm tilbaka på fickans kant. AKTA: Vär försiktig och noggran med att klippa.

S\u00e5 h\u00e4r ska det se ut n\u00e4r du har klippt f\u00e4rdigt.

Så här ska det se ut när du har klippt färdigt.

Vik s\u00e5 bara den lilla kanten kommer fram. Ta st\u00e5lborsten och borsta varsamt p\u00e5 kanten.

Vik så bara den lilla kanten kommer fram. Ta stålborsten och borsta varsamt på kanten.

Kanten fransar och du kan plocka dom bort med fingrana.

Kanten fransar och du kan plocka dom bort med fingrana.

Du kan ocks\u00e5 klippa bort dom med saxen.

Du kan också klippa bort dom med saxen.

Den f\u00e4rdiga fickan ser ut s\u00e5 h\u00e4r.

Den färdiga fickan ser ut så här.

Såhär ser fickan ut i toppen.

  • Denimficka
  • Pressarfot E till blixtlås
  • Stålborste
  • Tygsax