Snapguide
STEPS
TOOLS

Välj ett motiv som du vill sy.

V\u00e4lj ett motiv som du vill sy.

Finns alla färger du behöver?

Finns alla f\u00e4rger du beh\u00f6ver?

Be läraren klippa ut en lagom stor bit aidaväv.

Be l\u00e4raren klippa ut en lagom stor bit aidav\u00e4v.

Ta fram symaskinen och trä den med vit tråd. Sy sicksack runt alla ytterkanterna. Pressarfoten ska ligga lite utanför tyget - då syr du ytterst på tyget.

Ta fram symaskinen och tr\u00e4 den med vit tr\u00e5d. Sy sicksack runt alla ytterkanterna. Pressarfoten ska ligga lite utanf\u00f6r tyget - d\u00e5 syr du ytterst p\u00e5 tyget.

Ta fram en trubbig broderinål.

Ta fram en trubbig broderin\u00e5l.

Klipp en trådbit som är ca 75 cm lång av den färgen som du ska börja sy i.

Klipp en tr\u00e5dbit som \u00e4r ca 75 cm l\u00e5ng av den f\u00e4rgen som du ska b\u00f6rja sy i.

Nu ska du sy tillbaka åt vänster på den raden du är. Det är nu det blir kryss - korsstygn. När du syr det sista krysset så stannar du på baksidan.

Titta på ritningen och se vart du ska gå nu. Gå ner en våning och börja nere i det vänstra hörnet av den rutan du vill sy. Sy tills tråden är slut.

Gå ner med tråden på baksidan. Gå med nålen under 5 stygn. Dra igenom, och klipp av den lilla trådänden.

G\u00e5 ner med tr\u00e5den p\u00e5 baksidan. G\u00e5 med n\u00e5len under 5 stygn. Dra igenom, och klipp av den lilla tr\u00e5d\u00e4nden.

Dags att sy med nästa färg! Lycka till! 😀

  • Aidaväv, broderigarn och trubbig broderinål