Brit + Co Guides Logo
STEPS
TOOLS
M\u00e4t ut en bit tyg som \u00e4r 15 cm bred och 100 cm l\u00e5ng. Klipp ett litet jack i kanten

Mät ut en bit tyg som är 15 cm bred och 100 cm lång. Klipp ett litet jack i kanten

Ta tag i tyget och riv tyget hela v\u00e4gen s\u00e5 blir det helt rakt.

Ta tag i tyget och riv tyget hela vägen så blir det helt rakt.

Vik tyget p\u00e5 h\u00e4lften (mitten), r\u00e4tsida mot r\u00e4tsida.

Vik tyget på hälften (mitten), rätsida mot rätsida.

Tv\u00e4rn\u00e5la ca 5 st knappn\u00e5lar p\u00e5 varje sida (d\u00e5 kan man f\u00f6rsiktigt k\u00f6ra \u00f6ver n\u00e5larna).

Tvärnåla ca 5 st knappnålar på varje sida (då kan man försiktigt köra över nålarna).

Tr\u00e4 symaskinen i l\u00e4mplig f\u00e4rg. St\u00e4ll in raks\u00f6m. S\u00e4tt pressarfoten kant i kant med tyget. Sy raks\u00f6m - gl\u00f6m inte att backf\u00e4sta i b\u00f6rjan och slutet!

Trä symaskinen i lämplig färg. Ställ in raksöm. Sätt pressarfoten kant i kant med tyget. Sy raksöm - glöm inte att backfästa i början och slutet!

St\u00e4ll in sicksack. Nu ska den h\u00f6gra delen av pressarfoten ligga utanf\u00f6r tyget. Sy hela kanten ner.

Ställ in sicksack. Nu ska den högra delen av pressarfoten ligga utanför tyget. Sy hela kanten ner.

Gör nu likadant på andra sidan!

Klipp bort alla l\u00f6sa tr\u00e5dar!  Vr\u00e4ng nu ut r\u00e4tsidan.

Klipp bort alla lösa trådar! Vräng nu ut rätsidan.

Stryk noga!

Stryk noga!

H\u00e4mta en linjal och en textilpenna. M\u00e4t 16 cm fr\u00e5n den vikta kanten. G\u00f6r ett litet streck med textilpennan.

Hämta en linjal och en textilpenna. Mät 16 cm från den vikta kanten. Gör ett litet streck med textilpennan.

Dra ett streck \u00f6ver hela bredden. M\u00e4t ut ytterligare en streck 16 cm l\u00e4ngre \u00e5t v\u00e4nster (32 cm fr\u00e5n botten) och dra ett streck d\u00e4r ocks\u00e5.

Dra ett streck över hela bredden. Mät ut ytterligare en streck 16 cm längre åt vänster (32 cm från botten) och dra ett streck där också.

Fyll upp en mugg med vetekorn - s\u00e5 mycket som bilden visar.

Fyll upp en mugg med vetekorn - så mycket som bilden visar.

Ha tygbiten i hinken och fyll f\u00f6rsiktigt i vetekornen.

Ha tygbiten i hinken och fyll försiktigt i vetekornen.

Sy nu raks\u00f6m p\u00e5 strecket. Backf\u00e4st i b\u00f6rjan och i slutet Ta bort raden med knappn\u00e5lar. G\u00f6r nu likadant i fack 2 och 3 - men det sista facket sys lite speciellt - kolla n\u00e4sta film!

Sy nu raksöm på strecket. Backfäst i början och i slutet Ta bort raden med knappnålar. Gör nu likadant i fack 2 och 3 - men det sista facket sys lite speciellt - kolla nästa film!

Klar! Bra jobbat! \ud83d\ude00

Klar! Bra jobbat! 😀

The creator of this guide has not included tools