Brit + Co Guides Logo
STEPS
TOOLS

Tr\u00e4 n\u00e5len och dra s\u00e5 tr\u00e5den blir dubbel. G\u00f6r en tydlig knut i slutet av de b\u00e5da tr\u00e5darna.

Trä nålen och dra så tråden blir dubbel. Gör en tydlig knut i slutet av de båda trådarna.

Stick n\u00e5len fr\u00e5n R\u00c4Tsidan genom tyget d\u00e4r knappen ska sitta. Knuten kommer att hamna under knappen sedan och inte synas fr\u00e5n avigsidan p\u00e5 tyget.

Stick nålen från RÄTsidan genom tyget där knappen ska sitta. Knuten kommer att hamna under knappen sedan och inte synas från avigsidan på tyget.

Stick upp n\u00e5len precis bredvid knuten.

Stick upp nålen precis bredvid knuten.

L\u00e4gg dit knappen och stick n\u00e5len genom ett av h\u00e5len.

Lägg dit knappen och stick nålen genom ett av hålen.

Stick ner genom det andra h\u00e5let och genom tyget till avigsidan. G\u00f6r s\u00e5 h\u00e4r ca 4 g\u00e5nger. Har du fler h\u00e5l i din knapp? G\u00f6r likadant.

Stick ner genom det andra hålet och genom tyget till avigsidan. Gör så här ca 4 gånger. Har du fler hål i din knapp? Gör likadant.

Stick upp n\u00e5len genom tyget under knappen.

Stick upp nålen genom tyget under knappen.

Snurra tr\u00e5den runt runt under knappen, kanske 5varv?

Snurra tråden runt runt under knappen, kanske 5varv?

L\u00e5t det bildas en \u00f6gla och stick genom n\u00e5len. Nu f\u00e5r du en knut. Upprepa en g\u00e5ng till.

Låt det bildas en ögla och stick genom nålen. Nu får du en knut. Upprepa en gång till.

Klipp av tr\u00e5den.

Klipp av tråden.

Klart!

Klart!

  • Synål
  • Knapp
  • Sytråd
  • Sax
  • Tyg