How to sy i en blixtlås

Sy I en Blixtlås

5
STEPS
TOOLS

Klipp blixtlåsen ca. 3 längre än tyget det ska sys på

Klipp blixtl\u00e5sen ca. 3 l\u00e4ngre \u00e4n tyget det ska sys p\u00e5

Sy över ett par gånger med raksöm i båda sidor. Så inte löparen åker av.

Sy \u00f6ver ett par g\u00e5nger med raks\u00f6m i b\u00e5da sidor. S\u00e5 inte l\u00f6paren \u00e5ker av.

Sätt blixtlåsen på tyget med knappnålar, som bilden visar. Mäta upp, så den sitter noggrann och sätt löparen utanför tyget.

S\u00e4tt blixtl\u00e5sen p\u00e5 tyget med knappn\u00e5lar, som bilden visar. M\u00e4ta upp, s\u00e5 den sitter noggrann och s\u00e4tt l\u00f6paren utanf\u00f6r tyget.

Välj program 5 och sätt stygnlängden till 2,0 och stygnbredden till 3,5

V\u00e4lj program 5 och s\u00e4tt stygnl\u00e4ngden till 2,0 och stygnbredden till 3,5

Sätt på pressarfot E till blixtlås. Sätt in tyget ca. 1 cm inne. Vrid på hjulet så att nålen går ner i tyget precis utanför blixtlåsen. Börja med at sy bakåt ut över kanten, sen framåt.

S\u00e4tt p\u00e5 pressarfot E till blixtl\u00e5s. S\u00e4tt in tyget ca. 1 cm inne. Vrid p\u00e5 hjulet s\u00e5 att n\u00e5len g\u00e5r ner i tyget precis utanf\u00f6r blixtl\u00e5sen. B\u00f6rja med at sy bak\u00e5t ut \u00f6ver kanten, sen fram\u00e5t.

Kolla hela tiden på nålen att den går ner i tyget var annan gång och i blixtlåset var annan gång. Sy ändå ner ut över kanten och sy bakåt ca. 1 cm. Ta tyget ut och klipp av trådarna

Kolla hela tiden p\u00e5 n\u00e5len att den g\u00e5r ner i tyget var annan g\u00e5ng och i blixtl\u00e5set var annan g\u00e5ng. Sy \u00e4nd\u00e5 ner ut \u00f6ver kanten och sy bak\u00e5t ca. 1 cm. Ta tyget ut och klipp av tr\u00e5darna

Flytta pressafoten till andra sidan och sy likadant i den andra sidan. Ta ut tyget och klipp av trådarna.

Flytta pressafoten till andra sidan och sy likadant i den andra sidan. Ta ut tyget och klipp av tr\u00e5darna.

Nu ser det ut så här

Klipp försiktigt upp i tyget helt igenom.

Klipp f\u00f6rsiktigt upp i tyget helt igenom.

Nu ser avigsidan ut så här.

Nu ser avigsidan ut s\u00e5 h\u00e4r.

  • Blixtlås
  • Tyg