Brit + Co Guides Logo
STEPS
TOOLS
Vi ska sy ett fulmonster. Vi ska g\u00f6ra v\u00e5r egen modell och anv\u00e4nda t\u00f6jbart \u00e5terbrukstyg, g\u00e4rna t ex en tr\u00f6ja.

Vi ska sy ett fulmonster. Vi ska göra vår egen modell och använda töjbart återbrukstyg, gärna t ex en tröja.

B\u00f6rja med att rita en mall. Ta ett papper (g\u00e4rna \u00e5terbruk) och vik p\u00e5 mitten av den l\u00e5nga sidan.

Börja med att rita en mall. Ta ett papper (gärna återbruk) och vik på mitten av den långa sidan.

Rita en figur. Starta vid den vikta kanten och rita halva din figur.

Rita en figur. Starta vid den vikta kanten och rita halva din figur.

Det kan inte vara f\u00f6r sm\u00e5 delar. Minst 2 cm p\u00e5 det smalaste st\u00e4llet. KLIPP\u2702\ufe0f ut mallen. G\u00f6r minst tre mallar och v\u00e4lj sedan vilken du vill jobba vidare med.

Det kan inte vara för små delar. Minst 2 cm på det smalaste stället. KLIPP✂️ ut mallen. Gör minst tre mallar och välj sedan vilken du vill jobba vidare med.

Rita en pil mitt i vikningen s\u00e5 du vet p\u00e5 vilket h\u00e5ll mallen ska ligga p\u00e5 tyget. Skriv ocks\u00e5 ditt namn.

Rita en pil mitt i vikningen så du vet på vilket håll mallen ska ligga på tyget. Skriv också ditt namn.

V\u00e4lj tyg. Om du beh\u00f6ver klippa till en bit av tyget/plagget du valt, be om hj\u00e4lp f\u00f6rst.

Välj tyg. Om du behöver klippa till en bit av tyget/plagget du valt, be om hjälp först.

N\u00e5la fast din mall noga. N\u00e5la \u00e4ven ihop tyget i ytterkanten, se bild. Du m\u00e5ste ocks\u00e5 ha en \u00f6ppning, se till att den kommer d\u00e4r formen \u00e4r rak och markera tydligt.

Nåla fast din mall noga. Nåla även ihop tyget i ytterkanten, se bild. Du måste också ha en öppning, se till att den kommer där formen är rak och markera tydligt.

Nu ska du sy ihop din figur. Anv\u00e4nd en tr\u00e5d som \u00e4r s\u00e5 lik i f\u00e4rgen som ditt tyg som m\u00f6jligt. St\u00e4ll in maskinen p\u00e5 raks\u00f6m.

Nu ska du sy ihop din figur. Använd en tråd som är så lik i färgen som ditt tyg som möjligt. Ställ in maskinen på raksöm.

Sy runt mallen, b\u00f6rja vid \u00f6ppningen. Sy precis utanf\u00f6r pappret. F\u00e4st n\u00e4r du b\u00f6rjar och slutar.

Sy runt mallen, börja vid öppningen. Sy precis utanför pappret. Fäst när du börjar och slutar.

S\u00e5 h\u00e4r ska det se ut n\u00e4r du sytt f\u00f6rsta g\u00e5ngen. Nu ska du sy en g\u00e5ng till! Sy s\u00e5 n\u00e4ra din f\u00f6rra s\u00f6m som m\u00f6jligt.

Så här ska det se ut när du sytt första gången. Nu ska du sy en gång till! Sy så nära din förra söm som möjligt.

Rita en linje 1cm fr\u00e5n mallen med en tygpenna. Ta bort n\u00e5larna som sitter utanf\u00f6r mallen.

Rita en linje 1cm från mallen med en tygpenna. Ta bort nålarna som sitter utanför mallen.

Klipp ut ditt fulmonster, klipp i den ritade linjen....

Klipp ut ditt fulmonster, klipp i den ritade linjen....

...\u00e4ven utanf\u00f6r \u00f6ppningen ska det vara 1 cm.

...även utanför öppningen ska det vara 1 cm.

Ta bort alla n\u00e5larna och mallen. Riv s\u00f6nder mallen och sl\u00e4ng den - det ska bara finnas ett av just ditt fulmonster.

Ta bort alla nålarna och mallen. Riv sönder mallen och släng den - det ska bara finnas ett av just ditt fulmonster.

F\u00f6r att det ska bli snyggt n\u00e4r du v\u00e4nder ut och in p\u00e5 ditt monster m\u00e5ste det klippas hack i h\u00f6rn och sv\u00e4ngar. Detta f\u00e5r du hj\u00e4lp med, det \u00e4r l\u00e4tt att klippa i s\u00f6mmen av misstag annars.

För att det ska bli snyggt när du vänder ut och in på ditt monster måste det klippas hack i hörn och svängar. Detta får du hjälp med, det är lätt att klippa i sömmen av misstag annars.

V\u00e4nd ut och in p\u00e5 ditt monster. F\u00f6r att f\u00e5 ut armar och ben beh\u00f6ver du peta ut dem med en pincett eller n\u00e5got liknande.

Vänd ut och in på ditt monster. För att få ut armar och ben behöver du peta ut dem med en pincett eller något liknande.

Stoppa med vadd. Du m\u00e5ste b\u00f6rja l\u00e4ngst ut i t.ex. ben och armar och stoppa dem f\u00e4rdiga innan du fyller kroppen.

Stoppa med vadd. Du måste börja längst ut i t.ex. ben och armar och stoppa dem färdiga innan du fyller kroppen.

N\u00e4r du fyllt ditt monster f\u00e4rdigt, vik in kanterna vid \u00f6ppningen och n\u00e5la ihop.

När du fyllt ditt monster färdigt, vik in kanterna vid öppningen och nåla ihop.

Sy ihop med sytr\u00e5d och syn\u00e5l. Tr\u00e4 n\u00e5len med tr\u00e5den, l\u00e4gg den dubbel och g\u00f6r en knut. Starta inifr\u00e5n och ut s\u00e5 att knuten kommer p\u00e5 insidan och inte syns. Sy med fina, sm\u00e5 KASTSTYGN.

Sy ihop med sytråd och synål. Trä nålen med tråden, lägg den dubbel och gör en knut. Starta inifrån och ut så att knuten kommer på insidan och inte syns. Sy med fina, små KASTSTYGN.

F\u00e4st genom att sy flera stygn p\u00e5 samma st\u00e4ll, tr\u00e4 n\u00e5len genom \u00f6glan och dra \u00e5t. G\u00f6m tr\u00e5den inuti ditt monster och klipp av.

Fäst genom att sy flera stygn på samma ställ, trä nålen genom öglan och dra åt. Göm tråden inuti ditt monster och klipp av.

Nu ska du klippa ut \u00f6gon i fleece eller filt. Runda, fyrkantiga, ovala, ett, tv\u00e5 eller flera- du best\u00e4mmer. G\u00f6r dem inte f\u00f6r sm\u00e5!

Nu ska du klippa ut ögon i fleece eller filt. Runda, fyrkantiga, ovala, ett, två eller flera- du bestämmer. Gör dem inte för små!

H\u00e4r blev det en oval och en stj\u00e4rna. V\u00e4lj f\u00e4rg p\u00e5 broderigarnet som du ska sy fast \u00f6gonen med.

Här blev det en oval och en stjärna. Välj färg på broderigarnet som du ska sy fast ögonen med.

V\u00e4lj knappar till pupiller. Tr\u00e4 broderigarnet i en broderin\u00e5l med spets och g\u00f6r knut i en av \u00e4ndarna.

Välj knappar till pupiller. Trä broderigarnet i en broderinål med spets och gör knut i en av ändarna.

Sy fast knappen i mitten av \u00f6gat men klipp inte av tr\u00e5den n\u00e4r du \u00e4r klar.

Sy fast knappen i mitten av ögat men klipp inte av tråden när du är klar.

Placera \u00f6gat d\u00e4r du vill ha det, s\u00e4tt fast med knappn\u00e5lar.

Placera ögat där du vill ha det, sätt fast med knappnålar.

Sy fast med broderitr\u00e5den. Sy lite \u00f6verdrivit stora, raka stygn.

Sy fast med broderitråden. Sy lite överdrivit stora, raka stygn.

Klar med \u00f6gonen, nu \u00e4r det bara munnen kvar.

Klar med ögonen, nu är det bara munnen kvar.

Rita den mun du vill ha med tygpenna.

Rita den mun du vill ha med tygpenna.

Sy med broderigarn och stj\u00e4lkstygn.

Sy med broderigarn och stjälkstygn.

Klart!

The creator of this guide has not included tools