How to sy fodralet till vetevärmaren

Sy Fodralet Till Vetevärmaren

10
STEPS
TOOLS

Peta nu bort allt torkat mj\u00f6l

Peta nu bort allt torkat mjöl

Sl\u00e4ng alla mj\u00f6lbitar. St\u00e4da p\u00e5 bordet och golvet.

Släng alla mjölbitar. Städa på bordet och golvet.

Nu ska f\u00e4rgen fixeras. Det g\u00f6rs genom att du stryker - p\u00e5 baksidan - under 4-5 minuter. R\u00f6r strykj\u00e4rnet hela tiden!

Nu ska färgen fixeras. Det görs genom att du stryker - på baksidan - under 4-5 minuter. Rör strykjärnet hela tiden!

Sicksacka runt hela tyget. H\u00f6gra delen av pressarfoten ska ligga utanf\u00f6r tyget.

Sicksacka runt hela tyget. Högra delen av pressarfoten ska ligga utanför tyget.

Vik in 1 cm p\u00e5 den kortsidan som blir baksidan.

Vik in 1 cm på den kortsidan som blir baksidan.

Tv\u00e4rn\u00e5la med 2 n\u00e5lar och st\u00e4ll in symaskinen p\u00e5 raks\u00f6m.

Tvärnåla med 2 nålar och ställ in symaskinen på raksöm.

Sy raks\u00f6m - backg\u00e4st i b\u00f6rjan och slutet. Pressarfoten kant i kant med tyget.

Sy raksöm - backgäst i början och slutet. Pressarfoten kant i kant med tyget.

L\u00e4gg tyget r\u00e4ta mot r\u00e4ta. M\u00e4t ut 50 cm och tv\u00e4rn\u00e5la b\u00e5da sidor.

Lägg tyget räta mot räta. Mät ut 50 cm och tvärnåla båda sidor.

Sy med raks\u00f6m, pressarfoten kant i kant och backf\u00e4st i b\u00f6rjan och slutet.

Sy med raksöm, pressarfoten kant i kant och backfäst i början och slutet.

Vr\u00e4ng nu ut r\u00e4tsidan genom h\u00e5let.

Vräng nu ut rätsidan genom hålet.

Peta ut h\u00f6rnen med en sax.

Peta ut hörnen med en sax.

Stryk nu fodralet.

Stryk nu fodralet.

Stoppa in vetepåsen. Nu är du klar! Dags att utvärdera i slöjd.nu. Värm på full effekt i micron i 3 minuter.

The creator of this guide has not included tools