How to sy ett pennfack

Sy Ett Pennfack

96
STEPS
TOOLS

 Ta fram en mall

Ta fram en mall

Ta fram vlieseline

Ta fram vlieseline

L\u00e4gg mallen p\u00e5 vlieselinet och n\u00e5la fast. Ta fram en penna och rita runt mallen.

Lägg mallen på vlieselinet och nåla fast. Ta fram en penna och rita runt mallen.

Ta bort mallen och klipp ut efter linjerna.

Ta bort mallen och klipp ut efter linjerna.

V\u00e4lj tyg.L\u00e4gg vlieselinet p\u00e5 tygets avigsida med den blanka sidan ner.

Välj tyg.Lägg vlieselinet på tygets avigsida med den blanka sidan ner.

Pressa fast. H\u00e5ll strykj\u00e4rnet och r\u00e4kna till 8 sekunder.

Pressa fast. Håll strykjärnet och räkna till 8 sekunder.

Klipp ut tyget .

Klipp ut tyget .

St\u00e4ll in maskinen p\u00e5 sicksack, 03 p\u00e5 den ljusbl\u00e5 maskinen och

Ställ in maskinen på sicksack, 03 på den ljusblå maskinen och

sicksack p\u00e5 Opalen \u00e4r 4

sicksack på Opalen är 4

Sicksacka kanterna runt tyget och vlieselinet. Ena t\u00e5n p\u00e5 pressarfoten ska g\u00e5r utanf\u00f6r kanten p\u00e5 tyget.

Sicksacka kanterna runt tyget och vlieselinet. Ena tån på pressarfoten ska går utanför kanten på tyget.

Man sicksackar f\u00f6r att kanten inte ska fransa sig.

Man sicksackar för att kanten inte ska fransa sig.

V\u00e4lj en applikation. Applikation \u00e4r en figur eller ett m\u00e4rke fr\u00e5n ett tyg som du s\u00e4tter p\u00e5 ditt pennfack som dekoration.

Välj en applikation. Applikation är en figur eller ett märke från ett tyg som du sätter på ditt pennfack som dekoration.

Pressa vliesofix p\u00e5 avigsidan av m\u00e4rket. R\u00e4kna till 7 sekunder.

Pressa vliesofix på avigsidan av märket. Räkna till 7 sekunder.

Klipp ut m\u00e4rket.

Klipp ut märket.

Ta bort pappret p\u00e5 baksidan.

Ta bort pappret på baksidan.

V\u00e4lj var du ska ha ditt m\u00e4rke. P\u00e5 mitten kommer dragkedjan att sitta.

Välj var du ska ha ditt märke. På mitten kommer dragkedjan att sitta.

Pressa fast, r\u00e4kna till 7sekunder.

Pressa fast, räkna till 7sekunder.

St\u00e4ll in maskinen p\u00e5 t\u00e4t sicksack. P\u00e5 de ljusbl\u00e5a maskinerna tryck f\u00f6rst 03 till h\u00f6ger sedan ska de st\u00e5 som p\u00e5 bilden.

Ställ in maskinen på tät sicksack. På de ljusblåa maskinerna tryck först 03 till höger sedan ska de stå som på bilden.

P\u00e5 opalen ska man trycka 4 f\u00f6r sicksack och minska stygnl\u00e4ngden till 2.0 och stygnbredden till 2.0

På opalen ska man trycka 4 för sicksack och minska stygnlängden till 2.0 och stygnbredden till 2.0

Sy i kanten p\u00e5 m\u00e4rket.

Sy i kanten på märket.

Nu sitter m\u00e4rket fast ordentligt.

Nu sitter märket fast ordentligt.

V\u00e4lj f\u00e4rg p\u00e5 dragkedjan ..

Välj färg på dragkedjan ..

klipp av en 23 cm l\u00e5ng bit. DRA INTE I KL\u00c4PPEN!! ( den lilla saken som \u00f6ppnar och st\u00e4nger)

klipp av en 23 cm lång bit. DRA INTE I KLÄPPEN!! ( den lilla saken som öppnar och stänger)

Sy  l\u00e4ngst ut p\u00e5 kortsidorna med t\u00e4t sicksack fram och tillbaka.

Sy längst ut på kortsidorna med tät sicksack fram och tillbaka.

N\u00e5la fast dragkedja p\u00e5 mitten av pennfacket.

Nåla fast dragkedja på mitten av pennfacket.

St\u00e4ll in maskinen p\u00e5 raks\u00f6m.

Ställ in maskinen på raksöm.

Sy i kanten p\u00e5 dragkedjan. N\u00e4r man kommer till kl\u00e4ppen, s\u00e5 stanna och ta ner n\u00e5len lyft upp pressarfoten och dra kl\u00e4ppen f\u00f6rbi pressarfoten. Se n\u00e4sta bild

Sy i kanten på dragkedjan. När man kommer till kläppen, så stanna och ta ner nålen lyft upp pressarfoten och dra kläppen förbi pressarfoten. Se nästa bild

Sy b\u00e5da sidorna och ta bort n\u00e5larna.

Sy båda sidorna och ta bort nålarna.

Sy nu med t\u00e4t sicksack \u00f6ver raks\u00f6mmen.  St\u00e4ll maskinen p\u00e5 sicksack och 2.0 stygnl\u00e4ngd och 4,0 stygnbredd.

Sy nu med tät sicksack över raksömmen. Ställ maskinen på sicksack och 2.0 stygnlängd och 4,0 stygnbredd.

Likadant p\u00e5 b\u00e5da sidorna.

Likadant på båda sidorna.

\u00d6ppna dragkedjan.

Öppna dragkedjan.

Ta fram en tygsax och klipp bort tyget som \u00e4r under dragkedjan. B\u00f6rja p\u00e5 mitten och..

Ta fram en tygsax och klipp bort tyget som är under dragkedjan. Börja på mitten och..

 Var f\u00f6rsiktig s\u00e5 du inte klipper i dragkedjan.

Var försiktig så du inte klipper i dragkedjan.

Klipp av tv\u00e5 snedremsor som \u00e4r 10 cm.

Klipp av två snedremsor som är 10 cm.

vik dem p\u00e5 mitten och stryk

vik dem på mitten och stryk

sy raks\u00f6m mitt p\u00e5

sy raksöm mitt på

n\u00e5la fast p\u00e5 sidan om dragkedjan som bilden visar, sy fast med raks\u00f6m och ta bort n\u00e5larna.

nåla fast på sidan om dragkedjan som bilden visar, sy fast med raksöm och ta bort nålarna.

Likadant p\u00e5 b\u00e5da sidorna. \u00d6ppna dragkedjan n\u00e4stan helt

Likadant på båda sidorna. Öppna dragkedjan nästan helt

Vik pennfacket r\u00e4ta mot r\u00e4ta .

Vik pennfacket räta mot räta .

tv\u00e4rn\u00e5la runt kanterna

tvärnåla runt kanterna

N\u00e5la inte i h\u00f6rnen, d\u00e4r ska du inte  sy  \u00e4nnu.

Nåla inte i hörnen, där ska du inte sy ännu.

Sy kortsidorna, l\u00e5ngsidorna och f\u00e4st i b\u00f6rjan och slutet.

Sy kortsidorna, långsidorna och fäst i början och slutet.

Nu ska du sy h\u00f6rnen, stick in ett finger i pennfacket s\u00e5 h\u00f6rnet bubblar ut lite.

Nu ska du sy hörnen, stick in ett finger i pennfacket så hörnet bubblar ut lite.

L\u00e4gg s\u00f6mmarna mot varandra.

Lägg sömmarna mot varandra.

tv\u00e4rn\u00e5la

tvärnåla

G\u00f6r s\u00e5 i alla h\u00f6rnen.

Gör så i alla hörnen.

Sy med raks\u00f6m och f\u00e4st i b\u00f6rjan och slutet.

Sy med raksöm och fäst i början och slutet.

Ta bort n\u00e5larna

Ta bort nålarna

Vänd ut och in så är det Klart! Dags att utvärdera.

The creator of this guide has not included tools