Brit + Co Guides Logo

How to sy ett par boxershorts

Sy Ett Par Boxershorts

46
STEPS
TOOLS

Rita av m\u00f6nstret p\u00e5 m\u00f6nsterpapper. Se till att du f\u00e5r r\u00e4tt storlek.

Rita av mönstret på mönsterpapper. Se till att du får rätt storlek.

Klipp ut ditt m\u00f6nster.

Klipp ut ditt mönster.

V\u00e4lj tyg och n\u00e5la fast ditt m\u00f6nster.N\u00e5la fast p\u00e5 dubbelt tyg.

Välj tyg och nåla fast ditt mönster.Nåla fast på dubbelt tyg.

M\u00e4t ut s\u00f6msm\u00e5n. 3 cm vid byxbenen och sen 1 cm s\u00f6msm\u00e5n p\u00e5 de andra kanterna

Mät ut sömsmån. 3 cm vid byxbenen och sen 1 cm sömsmån på de andra kanterna

Klipp i den markerade linjen. Klipp i dubbelt tyg.

Klipp i den markerade linjen. Klipp i dubbelt tyg.

S\u00e5 h\u00e4r ser det ut n\u00e4r du har klippt ut dina boxershorts.

Så här ser det ut när du har klippt ut dina boxershorts.

Ta bort pappersm\u00f6nstret.

Ta bort pappersmönstret.

N\u00e5la ihop s\u00f6mmen mitt bak.

Nåla ihop sömmen mitt bak.

N\u00e5la ihop s\u00f6mmen mitt fram.

Nåla ihop sömmen mitt fram.

N\u00e4r du n\u00e5lar ska du tv\u00e4rn\u00e5la.

När du nålar ska du tvärnåla.

Sy med raks\u00f6m 1 cm fr\u00e5n kanten och zickzacka ihop s\u00f6msm\u00e5nerna. Kom ih\u00e5g att f\u00e4sta tr\u00e5den i b\u00f6rjan och i slutet av s\u00f6mmen.

Sy med raksöm 1 cm från kanten och zickzacka ihop sömsmånerna. Kom ihåg att fästa tråden i början och i slutet av sömmen.

Zickzacka \u00f6vre kanten.

Zickzacka övre kanten.

Zickzacka byxbenens nedre kanter.

Zickzacka byxbenens nedre kanter.

Placera mitt fram och mitt bak s\u00f6mmarna p\u00e5 varandra. N\u00e5la

Placera mitt fram och mitt bak sömmarna på varandra. Nåla

Sy med Raks\u00f6m 1 cm fr\u00e5n kanten och Zickzacka ihop s\u00f6msm\u00e5nerna.

Sy med Raksöm 1 cm från kanten och Zickzacka ihop sömsmånerna.

Vik, n\u00e5la och stryk fast en 3 cm f\u00e5ll i byxans \u00f6verkant.B\u00f6rja s\u00f6mmen baktill och l\u00e4mna en \u00f6ppning f\u00f6r res\u00e5rbandet.

Vik, nåla och stryk fast en 3 cm fåll i byxans överkant.Börja sömmen baktill och lämna en öppning för resårbandet.

M\u00e4t, n\u00e5la och stryk 3 cm bred f\u00e5ll i byxbenen.

Mät, nåla och stryk 3 cm bred fåll i byxbenen.

Sy en s\u00f6m i f\u00e5llens \u00f6vre kant. Sy en Raks\u00f6m i mitten av f\u00e5llen s\u00e5 du f\u00e5r tv\u00e5 kanaler f\u00f6r res\u00e5rbandet.

Sy en söm i fållens övre kant. Sy en Raksöm i mitten av fållen så du får två kanaler för resårbandet.

M\u00e4t hur l\u00e5nga res\u00e5rband du beh\u00f6ver. Det g\u00f6r du genom att m\u00e4ta res\u00e5rbandet runt sin midja.

Mät hur långa resårband du behöver. Det gör du genom att mäta resårbandet runt sin midja.

Tr\u00e4 i res\u00e5rbandet med hj\u00e4lp av s\u00e4kerhetsn\u00e5lar. Sy fast res\u00e5rbands\u00e4ndarna omlott p\u00e5 varandra.

Trä i resårbandet med hjälp av säkerhetsnålar. Sy fast resårbandsändarna omlott på varandra.

Stryk dina boxershorts. Nu är dina boxershorts färdiga.

The creator of this guide has not included tools