Brit + Co Guides Logo
STEPS
TOOLS

G\u00f6r ett m\u00f6nster till ditt fodral, t\u00e4nk p\u00e5 att l\u00e4gga till ca 1,5 cm s\u00f6msm\u00e5n p\u00e5 sidorna.

Gör ett mönster till ditt fodral, tänk på att lägga till ca 1,5 cm sömsmån på sidorna.

N\u00e5la fast m\u00f6nstret p\u00e5 tyget, klipp ut ett yttertyg och ett fodertyg.

Nåla fast mönstret på tyget, klipp ut ett yttertyg och ett fodertyg.

Dekorera ditt fodral med broderi, applikation eller textiltryck.

Dekorera ditt fodral med broderi, applikation eller textiltryck.

Ska du ha fodralet i livremmen beh\u00f6vs en h\u00e4lla. Klipp ut en tygbit ca 5 x 8 cm. Om du inte ska ha h\u00e4lla kan du hoppa till steg 8.

Ska du ha fodralet i livremmen behövs en hälla. Klipp ut en tygbit ca 5 x 8 cm. Om du inte ska ha hälla kan du hoppa till steg 8.

Stryk in h\u00e4llans l\u00e5ngsidors kanter mot mitten.

Stryk in hällans långsidors kanter mot mitten.

Sy en s\u00f6m som passar mitt p\u00e5 h\u00e4llan.

Sy en söm som passar mitt på hällan.

Vik in kortsidorna p\u00e5 h\u00e4llan och m\u00e4t ut var den ska sitta. Sy fast med raks\u00f6m, gl\u00f6m inte att backa s\u00e5 att den sitter ordentligt.

Vik in kortsidorna på hällan och mät ut var den ska sitta. Sy fast med raksöm, glöm inte att backa så att den sitter ordentligt.

T\u00e4nk efter hur du vill st\u00e4nga ditt fodral, vill du ha kardborre som inte syns, b\u00f6r du sy fast den nu. Ska du ha vanlig knapp eller tryckknapp kan du v\u00e4nta.

Tänk efter hur du vill stänga ditt fodral, vill du ha kardborre som inte syns, bör du sy fast den nu. Ska du ha vanlig knapp eller tryckknapp kan du vänta.

L\u00e4gg tygerna r\u00e4ta mot r\u00e4ta och n\u00e5la ihop dem.

Lägg tygerna räta mot räta och nåla ihop dem.

Sy ihop med raks\u00f6m, 1cm s\u00f6msm\u00e5n, alla sidor utom den raka kortsidan, den ska du v\u00e4nda ut fodralet genom.

Sy ihop med raksöm, 1cm sömsmån, alla sidor utom den raka kortsidan, den ska du vända ut fodralet genom.

Innan du v\u00e4nder j\u00e4mna till s\u00f6msm\u00e5nen, klipp av spets, klipp ev jack i s\u00f6msm\u00e5nen f\u00f6r att det ska bli smidigare. Pressa, se till att peta ut s\u00f6mmarna ordentligt, stryk s\u00e5 att yttertyget r\u00e5der.

Innan du vänder jämna till sömsmånen, klipp av spets, klipp ev jack i sömsmånen för att det ska bli smidigare. Pressa, se till att peta ut sömmarna ordentligt, stryk så att yttertyget råder.

Vik in kanterna p\u00e5 \u00f6ppningen och sy ihop den.

Vik in kanterna på öppningen och sy ihop den.

Vik ihop fodralet, se till att kardborrebandet st\u00e4mmer. Ska du ha ett axelband kan det ev. l\u00e4ggas in i s\u00f6mmen. Sy ihop l\u00e4ngst ut vid kanten, gl\u00f6m inte att f\u00e4sta.

Vik ihop fodralet, se till att kardborrebandet stämmer. Ska du ha ett axelband kan det ev. läggas in i sömmen. Sy ihop längst ut vid kanten, glöm inte att fästa.

Har du inte gjort kardborrest\u00e4ngning, sl\u00e5 i en tryckknapp eller sy fast en knapp och g\u00f6r en liten hank eller ett knapph\u00e5l. Hoppas du blev n\u00f6jd med ditt fodral!

Har du inte gjort kardborrestängning, slå i en tryckknapp eller sy fast en knapp och gör en liten hank eller ett knapphål. Hoppas du blev nöjd med ditt fodral!

The creator of this guide has not included tools