Brit + Co Guides Logo
STEPS
TOOLS
Klipp fyra bitar tyg som m\u00e4ter 25 x 29 cm. Det m\u00f6rka tyget \u00e4r ullfilt som ska vara inuti. Tyget med elefanter \u00e4r ett stadigt bomullstyg.

Klipp fyra bitar tyg som mäter 25 x 29 cm. Det mörka tyget är ullfilt som ska vara inuti. Tyget med elefanter är ett stadigt bomullstyg.

M\u00e4t ut mitten och n\u00e5la fast ett res\u00e5rband (ca 12 cm l\u00e5ngt) som bilden visar.

Mät ut mitten och nåla fast ett resårband (ca 12 cm långt) som bilden visar.

L\u00e4gg det m\u00f6nstrade tyget ovanp\u00e5 med r\u00e4tsidan ner\u00e5t. T\u00e4nk p\u00e5 att v\u00e4nda tygm\u00f6nstret (elefanterna) p\u00e5 r\u00e4tt h\u00e5ll, detta \u00e4r ovankanten p\u00e5 fodralet. Tv\u00e4rn\u00e5la.

Lägg det mönstrade tyget ovanpå med rätsidan neråt. Tänk på att vända tygmönstret (elefanterna) på rätt håll, detta är ovankanten på fodralet. Tvärnåla.

Sy med raks\u00f6m en pressarfots bredd in. F\u00e4st s\u00f6mmen i b\u00f6rjan och slutet. G\u00f6r likadant med de andra tv\u00e5 tygbitarna.

Sy med raksöm en pressarfots bredd in. Fäst sömmen i början och slutet. Gör likadant med de andra två tygbitarna.

L\u00e4gg nu de b\u00e5da ihopsydda tygstyckena r\u00e4ta mot r\u00e4ta s\u00e5 h\u00e4r. Tv\u00e4rn\u00e5la l\u00e4ngs ytterkanterna.

Lägg nu de båda ihopsydda tygstyckena räta mot räta så här. Tvärnåla längs ytterkanterna.

Var noga n\u00e4r du n\u00e5lar vid tygs\u00f6mmen s\u00e5 de hamnar mittf\u00f6r varann.

Var noga när du nålar vid tygsömmen så de hamnar mittför varann.

Sy med raks\u00f6m en pressarfots bredd in men l\u00e4mna en \u00f6ppning, ca 10 cm som jag gjort mellan n\u00e5larna p\u00e5 bilden.

Sy med raksöm en pressarfots bredd in men lämna en öppning, ca 10 cm som jag gjort mellan nålarna på bilden.

Klipp bort lite tyg p\u00e5 s\u00f6msm\u00e5nen f\u00f6r att det inte ska bli s\u00e5 tjockt. L\u00e4mna ca 3-4 mm kvar in till s\u00f6mmen. Klipp av h\u00f6rnen men akta s\u00f6mmen! G\u00f6r endast detta p\u00e5 den m\u00f6rka delen.

Klipp bort lite tyg på sömsmånen för att det inte ska bli så tjockt. Lämna ca 3-4 mm kvar in till sömmen. Klipp av hörnen men akta sömmen! Gör endast detta på den mörka delen.

V\u00e4nd fodralet r\u00e4tt genom h\u00e5let. Var noga med att peta ut h\u00f6rnen p\u00e5 yttertyget.

Vänd fodralet rätt genom hålet. Var noga med att peta ut hörnen på yttertyget.

Sy ihop h\u00e5let f\u00f6r hand.

Sy ihop hålet för hand.

Ordna ditt fodral s\u00e5 tygerna ligger snyggt, s\u00e4tt n\u00e5gra n\u00e5lar s\u00e5 de h\u00e5ller sig p\u00e5 plats. Sy en stickning (raks\u00f6m) l\u00e4ngs med hela ovankanten. Se till att res\u00e5rsnodden ligger fritt.

Ordna ditt fodral så tygerna ligger snyggt, sätt några nålar så de håller sig på plats. Sy en stickning (raksöm) längs med hela ovankanten. Se till att resårsnodden ligger fritt.

Märk ut och sy fast en knapp. Klart!

The creator of this guide has not included tools