How to sy ett hårband

Sy Ett Hårband

18
STEPS
TOOLS

M\u00e4t 15 cm p\u00e5 bredden

Mät 15 cm på bredden

M\u00e4t 45 cm p\u00e5 l\u00e4ngden

Mät 45 cm på längden

Markera en linje 15x45cm

Markera en linje 15x45cm

Klipp l\u00e4ngs den streckade linjen

Klipp längs den streckade linjen

H\u00e4r ser du tv\u00e4rn\u00e5lningen

Här ser du tvärnålningen

Sy ihop med raks\u00f6m. Kom ih\u00e5g att f\u00e4sta ordentligt.

Sy ihop med raksöm. Kom ihåg att fästa ordentligt.

R\u00e4tsidan kommer nu fram

Rätsidan kommer nu fram

Ta ett res\u00e5rband och s\u00e4tt fast en s\u00e4kerhetsn\u00e5l i \u00e4nden av det.

Ta ett resårband och sätt fast en säkerhetsnål i änden av det.

F\u00e4st ihop med n\u00e5l n\u00e4r du kommit igenom och klipp av p\u00e5 lagom l\u00e4ngd

Fäst ihop med nål när du kommit igenom och klipp av på lagom längd

Sy ihop \u00e4ndarna riktigt ordentligt

Sy ihop ändarna riktigt ordentligt

Klart!!

The creator of this guide has not included tools