How to sy ett förkläde

Sy Ett Förkläde

257
STEPS
TOOLS

Titta p\u00e5 Maries f\u00f6rkl\u00e4de och se om du vill g\u00f6ra n\u00e5gra \u00e4ndringar.  L\u00e4gg annars mallen p\u00e5 det tyg du valt, n\u00e5la fast och klipp ut. S\u00f6msm\u00e5n \u00e4r redan inr\u00e4knat s\u00e5 du kan klippa direkt efter mallen.

Titta på Maries förkläde och se om du vill göra några ändringar. Lägg annars mallen på det tyg du valt, nåla fast och klipp ut. Sömsmån är redan inräknat så du kan klippa direkt efter mallen.

Tr\u00e4 din symaskin och st\u00e4ll in den p\u00e5 sick-sack.

Trä din symaskin och ställ in den på sick-sack.

Vik in kanten upptill p\u00e5 f\u00f6rkl\u00e4det ca 1cm mot baksidan och pressa (stryk) den.

Vik in kanten upptill på förklädet ca 1cm mot baksidan och pressa (stryk) den.

G\u00f6r p\u00e5 samma s\u00e4tt med de 2 andra sidorna p\u00e5 f\u00f6rkl\u00e4det.  Titta p\u00e5 bilden vilka sidor det \u00e4r. Pressa in 1cm mot baksidan med strykj\u00e4rnet.

Gör på samma sätt med de 2 andra sidorna på förklädet. Titta på bilden vilka sidor det är. Pressa in 1cm mot baksidan med strykjärnet.

St\u00e4ll in symaskinen p\u00e5 raks\u00f6m, s\u00f6m nummer 1.

Ställ in symaskinen på raksöm, söm nummer 1.

Pressa nu in 1 cm mot baksidan med strykj\u00e4rnet p\u00e5 de 3 sidorna du har kvar. Se pilarna och titta \u00e4ven p\u00e5 n\u00e4sta bild.

Pressa nu in 1 cm mot baksidan med strykjärnet på de 3 sidorna du har kvar. Se pilarna och titta även på nästa bild.

\u00c4ven om tyget sv\u00e4nger lite g\u00e5r det bra att stryka. \ud83d\ude09

Även om tyget svänger lite går det bra att stryka. 😉

Sy sidorna med raks\u00f6m p\u00e5 samma s\u00e4tt som tidigare. Backa i b\u00f6rjan och slutet av s\u00f6mmen och sy l\u00e4ngst 10- strecket.

Sy sidorna med raksöm på samma sätt som tidigare. Backa i början och slutet av sömmen och sy längst 10- strecket.

Nu \u00e4r sj\u00e4lva f\u00f6rkl\u00e4det f\u00e4rdigsytt \ud83d\ude1b Bra jobbat.  Nu ska du brodera ditt namn. Vill du ha namnet p\u00e5 en ficka f\u00e5r du b\u00f6rja med att rita/ designa upp din ficka p\u00e5 m\u00f6nsterpapper.

Nu är själva förklädet färdigsytt 😛 Bra jobbat. Nu ska du brodera ditt namn. Vill du ha namnet på en ficka får du börja med att rita/ designa upp din ficka på mönsterpapper.

V\u00e4lj vilket tyg du vill ha p\u00e5 din ficka och n\u00e5la fast m\u00f6nstret. Gl\u00f6m inte att l\u00e4gga till s\u00f6msm\u00e5n innan du klipper ut den.

Välj vilket tyg du vill ha på din ficka och nåla fast mönstret. Glöm inte att lägga till sömsmån innan du klipper ut den.

Ta ett markeringspapper mellan tyget och pappret med den f\u00e4rgade sidan p\u00e5 pappret ner.

Ta ett markeringspapper mellan tyget och pappret med den färgade sidan på pappret ner.

Kalkera av ditt namn med blyertspenna. Du m\u00e5ste trycka ganska h\u00e5rt med pennan.

Kalkera av ditt namn med blyertspenna. Du måste trycka ganska hårt med pennan.

Nu ser ditt namn ut s\u00e5h\u00e4r och det \u00e4r dags att b\u00f6rja brodera.  Be Marie om hj\u00e4lp.

Nu ser ditt namn ut såhär och det är dags att börja brodera. Be Marie om hjälp.

St\u00e4ll nu in din symaskin p\u00e5 sick-sack igen.

Ställ nu in din symaskin på sick-sack igen.

Sick-sacka alla kanterna runt om din ficka.

Sick-sacka alla kanterna runt om din ficka.

Stryk ner ca 2cm mot baksidan UPPTILL p\u00e5 din ficka.

Stryk ner ca 2cm mot baksidan UPPTILL på din ficka.

Sy in kanten med raks\u00f6m. F\u00e4st tr\u00e5den i b\u00f6rjan och slutet genom att backa.

Sy in kanten med raksöm. Fäst tråden i början och slutet genom att backa.

Stryk in de \u00f6vriga 3 sidorna p\u00e5 fickan ca 1-1,5 cm mot baksidan.

Stryk in de övriga 3 sidorna på fickan ca 1-1,5 cm mot baksidan.

M\u00e4t ut s\u00e5 att fickan kommer p\u00e5 mitten av f\u00f6rkl\u00e4det och n\u00e5la fast fickan d\u00e4r du vill ha den.

Mät ut så att fickan kommer på mitten av förklädet och nåla fast fickan där du vill ha den.

Sy fast fickan med raks\u00f6m, f\u00e4st tr\u00e5darna i b\u00f6rjan och slutet genom att backa. Sy l\u00e5ngt ut p\u00e5 kanten av fickan.

Sy fast fickan med raksöm, fäst trådarna i början och slutet genom att backa. Sy långt ut på kanten av fickan.

Om du vill ha en applikation p\u00e5 dit f\u00f6rkl\u00e4de s\u00e5 ska du nu titta i Snapguiden som heter Hur du g\u00f6r en applikation i tyg.

Om du vill ha en applikation på dit förkläde så ska du nu titta i Snapguiden som heter Hur du gör en applikation i tyg.

M\u00e4t ut 3 stycken band som \u00e4r 50 cm l\u00e5nga till knytbanden runt midjan och till halsen. N\u00e5la fast dem p\u00e5 f\u00f6rkl\u00e4det och sy fast dem med raks\u00f6m. Sy g\u00e4rna fram-tillbaka-fram f\u00f6r att det ska h\u00e5lla bra.

Mät ut 3 stycken band som är 50 cm långa till knytbanden runt midjan och till halsen. Nåla fast dem på förklädet och sy fast dem med raksöm. Sy gärna fram-tillbaka-fram för att det ska hålla bra.

Om du vill kunna justera bandet runt halsen beh\u00f6ver du ett band som \u00e4r 10 cm. Du beh\u00f6ver \u00e4ven kn\u00e4ppet.

Om du vill kunna justera bandet runt halsen behöver du ett band som är 10 cm. Du behöver även knäppet.

Tr\u00e4 in bandet i \u00f6glorna, se bilden.

Trä in bandet i öglorna, se bilden.

N\u00e5la och sy fast knytbanden, en p\u00e5 var sida.

Nåla och sy fast knytbanden, en på var sida.

Sy fast knytbanden med raks\u00f6m, sy 3 g\u00e5nger, fram-tillbaka- fram s\u00e5 h\u00e5ller det b\u00e4ttre.

Sy fast knytbanden med raksöm, sy 3 gånger, fram-tillbaka- fram så håller det bättre.

\u00c4ndarna p\u00e5 banden kan du sy in s\u00e5h\u00e4r med raks\u00f6m. Eller se n\u00e4sta bild f\u00f6r alternativ.

Ändarna på banden kan du sy in såhär med raksöm. Eller se nästa bild för alternativ.

Eller s\u00e5 klipper du av kanterna p\u00e5 banden med en taggsax. D\u00e5 repar inte tyget upp sig.

Eller så klipper du av kanterna på banden med en taggsax. Då repar inte tyget upp sig.

Fundera på om du vill ha något mer på ditt förkläde. Om du vill ha något märke, symbol eller text så går du in på en annan instruktion här i Snapguiden som heter -Hur du syr en applikation.

The creator of this guide has not included tools