Brit + Co Guides Logo
STEPS
TOOLS

Börja med att skissa fram minst 3 olika idéer på förkläde, ta gärna inspiration från nätet. Du ska ha MINST en ficka, använda MINST en annan teknik såsom broderi, applikation och tryck.

B\u00f6rja med att skissa fram minst 3 olika id\u00e9er p\u00e5 f\u00f6rkl\u00e4de, ta g\u00e4rna inspiration fr\u00e5n n\u00e4tet. Du ska ha MINST en ficka, anv\u00e4nda MINST en annan teknik s\u00e5som broderi, applikation och tryck.

Välj en skiss och gör om den så den blir tydlig, skriv färger MÅTT och idéer . Kolla tygskåpet vad som finns..

V\u00e4lj en skiss och g\u00f6r om den s\u00e5 den blir tydlig, skriv f\u00e4rger M\u00c5TT och id\u00e9er . Kolla tygsk\u00e5pet vad som finns..

Plocka fram orginalmönstret...

Plocka fram orginalm\u00f6nstret...

Ta en bit mönsterpapper..

Ta en bit m\u00f6nsterpapper..

Nåla fast ...

N\u00e5la fast ...

och rita av det, om du vill ha en annan form så be om hjälp hur du kan anpassa mönstret.

och rita av det, om du vill ha en annan form s\u00e5 be om hj\u00e4lp hur du kan anpassa m\u00f6nstret.

Ta bort nålarna och klipp ut.

Ta bort n\u00e5larna och klipp ut.

Hämta ditt vävda bomullstyg..

H\u00e4mta ditt v\u00e4vda bomullstyg..

Nåla fast ditt mönster på tyget, tänk på att nåla vid kanten, nära ett hörn..Visa fröken innan du går vidare.

N\u00e5la fast ditt m\u00f6nster p\u00e5 tyget, t\u00e4nk p\u00e5 att n\u00e5la vid kanten, n\u00e4ra ett h\u00f6rn..Visa fr\u00f6ken innan du g\u00e5r vidare.

Rita av och ta bort mönstret.

Rita av och ta bort m\u00f6nstret.

Ta fram en tygsax och klipp ut.

Ta fram en tygsax och klipp ut.

Ta fram symaskinen och trä den med en tråd som matchar tyget, ställ in maskinen på sicksack.

Ta fram symaskinen och tr\u00e4 den med en tr\u00e5d som matchar tyget, st\u00e4ll in maskinen p\u00e5 sicksack.

Sy sicksack runt hela förklädets kant, en tå ska gå utanför tyget. Tänk på att ha nålen nere i hörnen innan du lyfter pressarfoten och svänger

Sy sicksack runt hela f\u00f6rkl\u00e4dets kant, en t\u00e5 ska g\u00e5 utanf\u00f6r tyget. T\u00e4nk p\u00e5 att ha n\u00e5len nere i h\u00f6rnen innan du lyfter pressarfoten och sv\u00e4nger

Nu ska du fram en pfiffikus.

Nu ska du fram en pfiffikus.

Lägg pfiffikusen i kanten och vik in 1cm på SIDORNA på kanterna på överdelen av förklädet, (INTE överkanten)stryk..

L\u00e4gg pfiffikusen i kanten och vik in 1cm p\u00e5 SIDORNA p\u00e5 kanterna p\u00e5 \u00f6verdelen av f\u00f6rkl\u00e4det, (INTE \u00f6verkanten)stryk..

och nåla fast kanten på överdelen på förklädet.

och n\u00e5la fast kanten p\u00e5 \u00f6verdelen p\u00e5 f\u00f6rkl\u00e4det.

Ställ in maskinen på raksöm.

St\u00e4ll in maskinen p\u00e5 raks\u00f6m.

Sy raksöm i kanten, låt pressarfoten följa kanten på tyget.Glöm inte fästa i början och slutet. Ta bort nålarna när du sytt.

Sy raks\u00f6m i kanten, l\u00e5t pressarfoten f\u00f6lja kanten p\u00e5 tyget.Gl\u00f6m inte f\u00e4sta i b\u00f6rjan och slutet. Ta bort n\u00e5larna n\u00e4r du sytt.

Vik nu in 2 cm sömsmån på SIDORNA på nederdelen av förklädet, stryk och nåla.

Vik nu in 2 cm s\u00f6msm\u00e5n p\u00e5  SIDORNA p\u00e5 nederdelen av f\u00f6rkl\u00e4det, stryk och n\u00e5la.

Vik ner 2cm på överdelens övre kant och stryk och nåla, sy nu fast sidorna och överkanten med 1,5cm sömsmån. Kolla videon som kommer hur man gör när man syr med 1,5 cm sömsmån.

Vik ner 2cm p\u00e5 \u00f6verdelens \u00f6vre kant och stryk och n\u00e5la, sy nu fast sidorna och \u00f6verkanten med 1,5cm s\u00f6msm\u00e5n. Kolla videon som kommer hur man g\u00f6r n\u00e4r man syr med 1,5 cm s\u00f6msm\u00e5n.

https://m.youtube.com/watch?v=aN1li7Sx9FM

Ta ur nålarna. Dags för knytbanden. Nu kan man ta färdig snedremsa i bomullstyg eller sy egna efter mönstret. Här visar jag med färdiga snedremsor, då blir banden 1 cm smala när de är klara.

Ta ur n\u00e5larna. Dags f\u00f6r knytbanden. Nu kan man ta f\u00e4rdig snedremsa i bomullstyg eller sy egna efter m\u00f6nstret. H\u00e4r visar jag med f\u00e4rdiga snedremsor, d\u00e5 blir banden 1 cm smala n\u00e4r de \u00e4r klara.

Vill du ha bredare band så följ instruktionen för hur man syr egna band . Instruktionen finns på pappret i pärmen som det står förkläde på .Hoppa fram 3steg och följ resten av instruktionen.

Ta fram den färgen du vill ha på snedremsan. Klipp till 2 band som är 70 cm långa, och ett som är 55 cm

Ta fram den f\u00e4rgen du vill ha p\u00e5 snedremsan. Klipp till 2 band som \u00e4r 70 cm l\u00e5nga, och ett som \u00e4r 55 cm

Vik dem på mitten och stryk.

Vik dem p\u00e5 mitten och stryk.

Sy med raksöm mitt på bandet, fäst

Sy med raks\u00f6m mitt p\u00e5 bandet, f\u00e4st

Nåla fast banden som är 70 cm och som ska sitta på sidorna.

N\u00e5la fast banden som \u00e4r 70 cm och som ska sitta p\u00e5 sidorna.

Sy fas ordentlig, gärna flera sömmar.

Sy fas ordentlig, g\u00e4rna flera s\u00f6mmar.

Nåla fast ena sidan på remsan som ska sitta runt halsen.

N\u00e5la fast ena sidan p\u00e5 remsan som ska sitta runt halsen.

Häng på dig förklädet och ta hjälp av en kompis som nålar fast andra sidan där det känns som förklädet hänger lagom högt på dig. Ta av dig förklädet, går det trä över huvudet?... Sy fast bandet.

H\u00e4ng p\u00e5 dig f\u00f6rkl\u00e4det och ta hj\u00e4lp av en kompis som n\u00e5lar fast andra sidan d\u00e4r det k\u00e4nns som f\u00f6rkl\u00e4det h\u00e4nger lagom h\u00f6gt p\u00e5 dig. Ta av dig f\u00f6rkl\u00e4det, g\u00e5r det tr\u00e4 \u00f6ver huvudet?... Sy fast bandet.

Nu ska du sy nederkanten med dubbelsöm. Vik först med hjälp av pfiffikusen in 1cm och stryk, vik sedan 1 cm till och stryk.

Nu ska du sy nederkanten med dubbels\u00f6m. Vik f\u00f6rst med hj\u00e4lp av pfiffikusen in 1cm och stryk, vik sedan 1 cm till och stryk.

Nåla och ställ in maskinen på raksöm, sy med en pressarfotsbred sömsmån. Alltså pressarfoten ska följa kanten på tyget.

N\u00e5la och st\u00e4ll in maskinen p\u00e5 raks\u00f6m, sy med en pressarfotsbred s\u00f6msm\u00e5n. Allts\u00e5 pressarfoten ska f\u00f6lja kanten p\u00e5 tyget.

Nu är grunden klar..

Nu \u00e4r grunden klar..

Ta nu och gör mönster till dina fickor och / eller dina detaljer du ska ha på ditt förkläde. Tänk på att få med sömsmån.

Ta nu och g\u00f6r m\u00f6nster till dina fickor och  / eller dina detaljer du ska ha p\u00e5 ditt f\u00f6rkl\u00e4de. T\u00e4nk p\u00e5 att f\u00e5 med s\u00f6msm\u00e5n.

Placera ut dem som du vilja dem, blev det som du tänkt? Om inte gör nya mönster eller ändra på dem du har. Min ficka blev för stor så jag vek den och tyckte det blev bättre..

Placera ut dem som du vilja dem, blev det som du t\u00e4nkt? Om inte g\u00f6r nya m\u00f6nster eller \u00e4ndra p\u00e5 dem du har. Min ficka blev f\u00f6r stor s\u00e5 jag vek den och tyckte det blev b\u00e4ttre..

Plocka fram tyget du valt till fickan, stryk det om det är skrynkligt.

Plocka fram tyget du valt till fickan, stryk det om det \u00e4r skrynkligt.

Lägg ut mönstret på tyget och VISA innan du ritar och klipper ut.

L\u00e4gg ut m\u00f6nstret p\u00e5 tyget och VISA innan du ritar och klipper ut.

Trä symaskinen med en passande tråd och ställ in den på sicksack.

Tr\u00e4 symaskinen med en passande tr\u00e5d och st\u00e4ll in den p\u00e5 sicksack.

Sicksacka kanten, ena tån utanför kanten. Följ instruktionerna på hjälpkortet Hur man syr en ficka.Nu är det dags att dekorera ditt förkläde på olika sätt broderi, applikation,tygtryck och vinyltryck.

Sicksacka kanten, ena t\u00e5n utanf\u00f6r kanten. F\u00f6lj instruktionerna p\u00e5 hj\u00e4lpkortet Hur man syr en ficka.Nu \u00e4r det dags att dekorera ditt f\u00f6rkl\u00e4de p\u00e5 olika s\u00e4tt broderi, applikation,tygtryck och vinyltryck.

The creator of this guide has not included tools