How to sy en tetra

Sy en Tetra

156
STEPS
TOOLS

Rita upp ett m\u00f6nster i form av en rektangel p\u00e5 rutigt papper. M\u00f6nstret ska vara dubbelt s\u00e5 l\u00e5ng som bred. Bredden ska vara 14 cm, hur l\u00e5ng ska biten vara? Anv\u00e4nd linjal.

Rita upp ett mönster i form av en rektangel på rutigt papper. Mönstret ska vara dubbelt så lång som bred. Bredden ska vara 14 cm, hur lång ska biten vara? Använd linjal.

Klipp ut med en papperssax.

Klipp ut med en papperssax.

V\u00e4lj ett v\u00e4vt tyg. N\u00e5la fast m\u00f6nstret p\u00e5 tyget med knappn\u00e5lar. T\u00e4nk p\u00e5 att vara r\u00e4dd om materialet, n\u00e5la fast m\u00f6nstret i kanten av tyget.

Välj ett vävt tyg. Nåla fast mönstret på tyget med knappnålar. Tänk på att vara rädd om materialet, nåla fast mönstret i kanten av tyget.

Rita ut 1 cm s\u00f6msm\u00e5n med hj\u00e4lp av en Fiffikus och markeringskrita.

Rita ut 1 cm sömsmån med hjälp av en Fiffikus och markeringskrita.

Klipp ut med en tygsax.

Klipp ut med en tygsax.

Tr\u00e4 maskinen. Anv\u00e4nd s\u00e5 lik f\u00e4rg p\u00e5 tr\u00e5den som m\u00f6jligt.       S\u00f6m nr 5, stygnl\u00e4ngd 4 stygnbredd 4

Trä maskinen. Använd så lik färg på tråden som möjligt. Söm nr 5, stygnlängd 4 stygnbredd 4

Kanten p\u00e5 tyget ska vara vid det r\u00f6da strecket. Halva stygnet g\u00e5r utanf\u00f6r tyget.

Kanten på tyget ska vara vid det röda strecket. Halva stygnet går utanför tyget.

V\u00e4lj dragkedja, m\u00e4t ut en bit som \u00e4r 18 cm. Be l\u00e4raren om hj\u00e4lp att klippa.

Välj dragkedja, mät ut en bit som är 18 cm. Be läraren om hjälp att klippa.

Det h\u00e4r har jag redan hj\u00e4lp till med!           Tr\u00e4 maskinen med samma f\u00e4rg p\u00e5 tr\u00e5den som dragkedjan. Sy raks\u00f6m fyra g\u00e5nger dragkedjans kanter genom att vrida p\u00e5 handhjulet.

Det här har jag redan hjälp till med! Trä maskinen med samma färg på tråden som dragkedjan. Sy raksöm fyra gånger dragkedjans kanter genom att vrida på handhjulet.

S\u00e5 h\u00e4r ser det ut n\u00e4r stoppen \u00e4r sydda p\u00e5 dragkedjans kanter.

Så här ser det ut när stoppen är sydda på dragkedjans kanter.

Vik arbetet p\u00e5 mitten. Markera ut mitten genom att pressa med strykj\u00e4rnet.

Vik arbetet på mitten. Markera ut mitten genom att pressa med strykjärnet.

S\u00e5 h\u00e4r ser arbetet ut nu!

Så här ser arbetet ut nu!

N\u00e5la fast dragkedjan \u00f6ver mittmarkeringen p\u00e5 r\u00e4tsidan av tyget. N\u00e5la t\u00e4tt.

Nåla fast dragkedjan över mittmarkeringen på rätsidan av tyget. Nåla tätt.

V\u00e4lj en tr\u00e5d som passar dragkedjan. Sy fyra g\u00e5nger fram och tillbaka med zickzack (s\u00f6m nr 5) p\u00e5 b\u00e5da sidorna av dragkedjan. Den r\u00f6da mittmarkeringen p\u00e5 pressarfoten ska f\u00f6lja kanten p\u00e5 dragkedjan.

Välj en tråd som passar dragkedjan. Sy fyra gånger fram och tillbaka med zickzack (söm nr 5) på båda sidorna av dragkedjan. Den röda mittmarkeringen på pressarfoten ska följa kanten på dragkedjan.

\u00c4r "ploppen" i v\u00e4gen, stanna med n\u00e5len nere. Lyft pressarfoten och \u00f6ppna eller st\u00e4ng dragkedjan.

Är "ploppen" i vägen, stanna med nålen nere. Lyft pressarfoten och öppna eller stäng dragkedjan.

Forts\u00e4tt sy! G\u00f6r likadant p\u00e5 andra sidan

Fortsätt sy! Gör likadant på andra sidan

Nu ser ditt arbete ut s\u00e5 h\u00e4r.

Nu ser ditt arbete ut så här.

\u00d6ppna dragkedjan. H\u00e4mta en tygsax och be din l\u00e4rare om hj\u00e4lp.

Öppna dragkedjan. Hämta en tygsax och be din lärare om hjälp.

S\u00e5 h\u00e4r ser det ut n\u00e4r det \u00e4r bortklippt under dragkedjan.

Så här ser det ut när det är bortklippt under dragkedjan.

\u00d6ppningen

Öppningen

Sy ihop kortsidorna med varandra. L\u00e4gg tyget r\u00e4ta mot r\u00e4ta och tv\u00e4rn\u00e5la med knappn\u00e5lar. Sy ihop med raks\u00f6m, samma f\u00e4rg p\u00e5 tr\u00e5den som tyget. Gl\u00f6m inte f\u00e4sta fem stygn i b\u00f6rjan och slutet av s\u00f6mmen.

Sy ihop kortsidorna med varandra. Lägg tyget räta mot räta och tvärnåla med knappnålar. Sy ihop med raksöm, samma färg på tråden som tyget. Glöm inte fästa fem stygn i början och slutet av sömmen.

Pressa is\u00e4r s\u00f6msm\u00e5nen med strykj\u00e4rnet.

Pressa isär sömsmånen med strykjärnet.

Nu ska du sy ihop botten p\u00e5 tetran. Ha arbetet s\u00e5 att avigsidan \u00e4r ut\u00e5t och l\u00e4gg det s\u00e5 att du f\u00e5r dragkedjan i mitten.    Tv\u00e4rn\u00e5la med knappn\u00e5lar.

Nu ska du sy ihop botten på tetran. Ha arbetet så att avigsidan är utåt och lägg det så att du får dragkedjan i mitten. Tvärnåla med knappnålar.

Sy med raks\u00f6m, 1 cm s\u00f6msm\u00e5n. Samma f\u00e4rg p\u00e5 tr\u00e5den som p\u00e5 tyget. Kom ih\u00e5g att f\u00e4sta med fem stygn b\u00e5de i b\u00f6rjan och slutet av s\u00f6mmen.

Sy med raksöm, 1 cm sömsmån. Samma färg på tråden som på tyget. Kom ihåg att fästa med fem stygn både i början och slutet av sömmen.

Forts\u00e4tt ha ditt arbete s\u00e5 att avsigsidan \u00e4r ut\u00e5t. \u00d6ppna upp s\u00e5 att halva dragkedjan \u00e4r \u00f6ppen. Tv\u00e4rn\u00e5la andra kanten omv\u00e4nt mot den andra. Sy med raks\u00f6m, gl\u00f6m inte f\u00e4sta!

Fortsätt ha ditt arbete så att avsigsidan är utåt. Öppna upp så att halva dragkedjan är öppen. Tvärnåla andra kanten omvänt mot den andra. Sy med raksöm, glöm inte fästa!

Vr\u00e4ng ditt arbete. F\u00e4rdig! Fota din tetra och dokumentera i @slojda.

Vräng ditt arbete. Färdig! Fota din tetra och dokumentera i @slojda.

The creator of this guide has not included tools