Snapguide
STEPS
TOOLS
Plocka fram tygsax, instruktion, penna och m\u00e5ttband.

Plocka fram tygsax, instruktion, penna och måttband.

M\u00e4t ut 45 cm \u00e5t ena h\u00e5llet p\u00e5 tyget och..

Mät ut 45 cm åt ena hållet på tyget och..

g\u00f6r en markering p\u00e5 tyget.

gör en markering på tyget.

och m\u00e4t 90 cm fr\u00e5n markeringen \u00e5t andra h\u00e5llet.

och mät 90 cm från markeringen åt andra hållet.

G\u00f6r en markering och...

Gör en markering och...

klipp p\u00e5 linjen som blir mellan tv\u00e5 f\u00e4rger.

klipp på linjen som blir mellan två färger.

Du ska nu sy sicksack runt hela ytter kanten f\u00f6r att den inte ska fransa sig. st\u00e4ll in r\u00e4tt program p\u00e5 maskinen.

Du ska nu sy sicksack runt hela ytter kanten för att den inte ska fransa sig. ställ in rätt program på maskinen.

N\u00e4r man sicksackar s\u00e5 ska ena t\u00e5n p\u00e5 pressarfoten g\u00e5 precis utanf\u00f6r tygkanten, resten av pressarfoten ska var p\u00e5 tyget.

När man sicksackar så ska ena tån på pressarfoten gå precis utanför tygkanten, resten av pressarfoten ska var på tyget.

Skriv dina initialer på ett papper och lägg det upp och ner på ljusbordet. Lägg vlisofix över. Rita av bokstäverna

V\u00e4lj tyg till bokst\u00e4verna, kolla f\u00f6rst i tygl\u00e5dan om det finns det du vill ha.

Välj tyg till bokstäverna, kolla först i tyglådan om det finns det du vill ha.

Stryk fast vlisofixet p\u00e5 avigsidan av tyget.

Stryk fast vlisofixet på avigsidan av tyget.

Vik din p\u00e5se dubbel.Kortsida mot kortsida.

Vik din påse dubbel.Kortsida mot kortsida.

Kolla var du vill placera bokstäverna, riv bort pappret på avigsidan och stryk fast.

St\u00e4ll in maskinen p\u00e5 sicksack. Du ska nu korta stygnl\u00e4ngden f\u00f6r att sy t\u00e4t sicksack. tryck p\u00e5 minus knappen under ---- s\u00e5 \u00e4ndras stygnensl\u00e4ngd. st\u00e4ll den p\u00e5 1,0 eller 0,5.

Ställ in maskinen på sicksack. Du ska nu korta stygnlängden för att sy tät sicksack. tryck på minus knappen under ---- så ändras stygnenslängd. ställ den på 1,0 eller 0,5.

Du ska ocks\u00e5 \u00e4ndra h\u00f6jden p\u00e5 stygnen.Tryck p\u00e5  - knappen under Www. St\u00e4ll den p\u00e5 2. N\u00e4r du \u00e4ndrat s\u00e5 ska du sy p\u00e5 dina initaler. F\u00f6lj kanten med mitten p\u00e5 pressarfoten

Du ska också ändra höjden på stygnen.Tryck på - knappen under Www. Ställ den på 2. När du ändrat så ska du sy på dina initaler. Följ kanten med mitten på pressarfoten

Vik upp p\u00e5sen s\u00e5 den inte \u00e4r dubbel.

Vik upp påsen så den inte är dubbel.

Best\u00e4m hur du vill ha dina s\u00f6mmar innan du syr p\u00e5 din p\u00e5se.

Bestäm hur du vill ha dina sömmar innan du syr på din påse.

Appliktionen. Applikation \u00e4r en bild av tyg som du syr fast p\u00e5 ditt tyg. V\u00e4lj en f\u00e4rdig bild p\u00e5 ett tyg.

Appliktionen. Applikation är en bild av tyg som du syr fast på ditt tyg. Välj en färdig bild på ett tyg.

om du v\u00e4ljer en f\u00e4rdig bild s\u00e5 stryk fast vliesofix p\u00e5 avigsidan av bilden. Den sl\u00e4ta sidan p\u00e5 vliesofixet upp. Om du ska skapa egen f\u00f6lj guiden att g\u00f6ra en applikation.

om du väljer en färdig bild så stryk fast vliesofix på avigsidan av bilden. Den släta sidan på vliesofixet upp. Om du ska skapa egen följ guiden att göra en applikation.

Stryk fast pappret. 2 prickars v\u00e4rme och pressa i 7 sekunder.

Stryk fast pappret. 2 prickars värme och pressa i 7 sekunder.

se till s\u00e5 du stryker \u00f6ver hela.

se till så du stryker över hela.

Klipp ut din bild noggrannt.

Klipp ut din bild noggrannt.

Ta bort pappret p\u00e5 avigsidan av bilden.

Ta bort pappret på avigsidan av bilden.

Placera din bild p\u00e5 din p\u00e5se d\u00e4r du vill att den ska vara.

Placera din bild på din påse där du vill att den ska vara.

Stryk fast den. Vliseofixet blir till klister n\u00e4r det blir varmt.

Stryk fast den. Vliseofixet blir till klister när det blir varmt.

Sy t\u00e4t sicksack runt hela figuren. T\u00e4nk p\u00e5 att sy lugnt.

Sy tät sicksack runt hela figuren. Tänk på att sy lugnt.

Vik nu din p\u00e5se dubbel. Kortsida mot kortsida, r\u00e4tsida mot r\u00e4tsida. Du ska nu sy ihop p\u00e5sen. H\u00f6gst upp ska det inte sys. m\u00e4t 15 cm fr\u00e5n \u00f6verkanten och s\u00e4tt f\u00f6rsta n\u00e5len d\u00e4r.

Vik nu din påse dubbel. Kortsida mot kortsida, rätsida mot rätsida. Du ska nu sy ihop påsen. Högst upp ska det inte sys. mät 15 cm från överkanten och sätt första nålen där.

Tv\u00e4rn\u00e5la resten av sidan ner till botten. G\u00f6r p\u00e5 samma s\u00e4tt p\u00e5 andra sidan.

Tvärnåla resten av sidan ner till botten. Gör på samma sätt på andra sidan.

Du ska sy ihop tyget med 1,5 cm s\u00f6msm\u00e5n. S\u00f6msm\u00e5n= tyget som \u00e4r fr\u00e5n s\u00f6mmen och ut till kanten. L\u00e5t tyget f\u00f6lja markeringen 15 p\u00e5 stygnpl\u00e5ten.

Du ska sy ihop tyget med 1,5 cm sömsmån. Sömsmån= tyget som är från sömmen och ut till kanten. Låt tyget följa markeringen 15 på stygnplåten.

S\u00e5 h\u00e4r.

Så här.

St\u00e4ll in maskinen p\u00e5 raks\u00f6m.

Ställ in maskinen på raksöm.

Gl\u00f6m inte att f\u00e4sta i  b\u00f6rjan och i slutet p\u00e5 s\u00f6mmen.

Glöm inte att fästa i början och i slutet på sömmen.

Du ska nu klyvpressa s\u00f6mmen. Klyvpressa= man stryker is\u00e4r s\u00f6msm\u00e5nen.  Tr\u00e4 p\u00e5sen \u00f6ver en \u00e4rmpressbr\u00e4da.

Du ska nu klyvpressa sömmen. Klyvpressa= man stryker isär sömsmånen. Trä påsen över en ärmpressbräda.

L\u00e4gg s\u00f6mmen mot br\u00e4den och r\u00e4tta till. Tre prickar ska strykj\u00e4rnet vara inst\u00e4llt p\u00e5.

Lägg sömmen mot bräden och rätta till. Tre prickar ska strykjärnet vara inställt på.

Dela is\u00e4r s\u00f6mmen s\u00e5 s\u00f6msm\u00e5nen hamnar p\u00e5 varsin sida.

Dela isär sömmen så sömsmånen hamnar på varsin sida.

Stryk l\u00e4ngs med s\u00f6mmen hela v\u00e4gen upp. \u00d6ppningen som kallas f\u00f6r sprund ska ocks\u00e5 strykas.

Stryk längs med sömmen hela vägen upp. Öppningen som kallas för sprund ska också strykas.

N\u00e4r du \u00e4r klar ska det se ut s\u00e5 h\u00e4r.

När du är klar ska det se ut så här.

N\u00e5la sidorna i sprundet.

Nåla sidorna i sprundet.

Ta bort verktygsl\u00e5dan p\u00e5 symaskinen.

Ta bort verktygslådan på symaskinen.

L\u00e4gg p\u00e5sen i ordning med ett av sprunden under friarmen och det andra sprundet ska du nu sy med raks\u00f6m.  F\u00e4st i b\u00f6rjan.Pressarfoten ska f\u00f6lja kanten p\u00e5 tyget och....

Lägg påsen i ordning med ett av sprunden under friarmen och det andra sprundet ska du nu sy med raksöm. Fäst i början.Pressarfoten ska följa kanten på tyget och....

n\u00e4r du k\u00f6rt f\u00f6rbi \u00f6ppningen s\u00e5 v\u00e4nd p\u00e5 tyget och k\u00f6r rakt \u00f6ver......

när du kört förbi öppningen så vänd på tyget och kör rakt över......

och k\u00f6r p\u00e5 andra sidan upp igen. F\u00e4st.

och kör på andra sidan upp igen. Fäst.

Dags att sy kanalen till snodden. Vik ner 7 cm upptill p\u00e5 p\u00e5sen p\u00e5 b\u00e5da sidorna.

Dags att sy kanalen till snodden. Vik ner 7 cm upptill på påsen på båda sidorna.

Kolla med m\u00e5ttbandet s\u00e5 det blir r\u00e4tt.

Kolla med måttbandet så det blir rätt.

Stryk kanten d\u00e4r du vikt.

Stryk kanten där du vikt.

Tv\u00e4rn\u00e5la hela v\u00e4gen p\u00e5 b\u00e5da sidorna. Se upp s\u00e5 du inte n\u00e5lar ihop p\u00e5sen. l\u00e4gg g\u00e4rna en mapp eller p\u00e4rm emellan.

Tvärnåla hela vägen på båda sidorna. Se upp så du inte nålar ihop påsen. lägg gärna en mapp eller pärm emellan.

Sy nederkanten p\u00e5 kanalen. Tr\u00e4 p\u00e5sen \u00f6ver friarmen och f\u00e4st i  b\u00f6rjan och i slutet. Pressarfoten ska f\u00f6lja stadkanten. ( stadkanten \u00e4r kanten du sicksackade f\u00f6rst.)

Sy nederkanten på kanalen. Trä påsen över friarmen och fäst i början och i slutet. Pressarfoten ska följa stadkanten. ( stadkanten är kanten du sicksackade först.)

Raks\u00f6m.

Raksöm.

Du ska nu sy en s\u00f6m till 2 cm \u00f6ver den f\u00f6rsta. m\u00e4t med m\u00e5ttbandet och f\u00f6lj den rutan som st\u00e4mmer. G\u00f6r likadant p\u00e5 b\u00e5da sidorna.

Du ska nu sy en söm till 2 cm över den första. mät med måttbandet och följ den rutan som stämmer. Gör likadant på båda sidorna.

V\u00e4nd din p\u00e5se p\u00e5 r\u00e4tt h\u00e5ll och stryk den.

Vänd din påse på rätt håll och stryk den.

Dags att virka. V\u00e4lj f\u00e4rg p\u00e5 garnet.

Dags att virka. Välj färg på garnet.

Ta fram en virkn\u00e5l som det st\u00e5r 4 eller 4,5 eller 5 p\u00e5.

Ta fram en virknål som det står 4 eller 4,5 eller 5 på.

https://www.youtube.com/watch?v=zh72eb2sgi8 Kolla på videon i 2,25 minuter. kolla flera gånger tills du förstår hur man gör när man virkar.

Virka tv\u00e5 snoddar som \u00e4r vardera 1 meter l\u00e5ng.

Virka två snoddar som är vardera 1 meter lång.

ta fram en ryan\u00e5l.

ta fram en ryanål.

Tr\u00e4 p\u00e5 snodden genom ryan\u00e5lens \u00f6ga.

Trä på snodden genom ryanålens öga.

Tr\u00e4 n\u00e5len genom kanalen du sydde.

Trä nålen genom kanalen du sydde.

Tr\u00e4 hela v\u00e4gen p\u00e5 ena sidan och sedan tr\u00e4r du tillbaka p\u00e5 andra sidan.

Trä hela vägen på ena sidan och sedan trär du tillbaka på andra sidan.

s\u00e5 att b\u00e5da \u00e4ndarna kommer ut p\u00e5 samma h\u00e5ll.

så att båda ändarna kommer ut på samma håll.

Tr\u00e4 in den andra snodden fr\u00e5n andra h\u00e5llet och tr\u00e4 runt p\u00e5 samma s\u00e4tt.

Trä in den andra snodden från andra hållet och trä runt på samma sätt.

Prova nu att dra i snoddarna s\u00e5 p\u00e5sen st\u00e4nger sig.

Prova nu att dra i snoddarna så påsen stänger sig.

Har du tr\u00e4tt r\u00e4tt s\u00e5 ska p\u00e5sen bli helt st\u00e4ngd.

Har du trätt rätt så ska påsen bli helt stängd.

G\u00f6r nu en knut p\u00e5 snoddarna p\u00e5 vardera sida.

Gör nu en knut på snoddarna på vardera sida.

Klipp bort  garnet som inte \u00e4r virkat.

Klipp bort garnet som inte är virkat.

Nu är din påse klar!

The creator of this guide has not included tools