How to sy en slöjdpåse

Sy en Slöjdpåse

43
STEPS
TOOLS

Ta fram m\u00e5larf\u00e4rg eller textilpennor och skriv  eller m\u00e5la ditt namn p\u00e5 den lilla biten tyg. Skriv sj\u00e4lv eller anv\u00e4nd mallarna som finns.

Ta fram målarfärg eller textilpennor och skriv eller måla ditt namn på den lilla biten tyg. Skriv själv eller använd mallarna som finns.

T\u00e4nk p\u00e5 att f\u00f6rs\u00f6ka f\u00e5 ditt namn p\u00e5 mitten av tyget och inte f\u00f6r n\u00e4ra kanterna.

Tänk på att försöka få ditt namn på mitten av tyget och inte för nära kanterna.

Stryk in ungef\u00e4r 1cm p\u00e5 l\u00e5ngsidorna mot baksidan av tyget med strykj\u00e4rnet.

Stryk in ungefär 1cm på långsidorna mot baksidan av tyget med strykjärnet.

Vik din stora tygbit p\u00e5 mitten f\u00f6r att veta var ditt namn ska sitta.

Vik din stora tygbit på mitten för att veta var ditt namn ska sitta.

L\u00e4gg namnlappen ca 6 cm fr\u00e5n den vikta kanten.

Lägg namnlappen ca 6 cm från den vikta kanten.

Tv\u00e4rn\u00e5la fast namnlappen s\u00e5h\u00e4r.

Tvärnåla fast namnlappen såhär.

D\u00e5 ska det se ut s\u00e5h\u00e4r.

Då ska det se ut såhär.

Prova g\u00e4rna lite olika m\u00f6nsters\u00f6mmar p\u00e5 en provbit innan du best\u00e4mmer vilken s\u00f6m du vill anv\u00e4nda.

Prova gärna lite olika mönstersömmar på en provbit innan du bestämmer vilken söm du vill använda.

Sy fast namnlappen ute p\u00e5 kanten med n\u00e5gon m\u00f6nsters\u00f6m du tycker \u00e4r fin. Vill du hellre sy med raks\u00f6m g\u00e5r det ocks\u00e5 bra.

Sy fast namnlappen ute på kanten med någon mönstersöm du tycker är fin. Vill du hellre sy med raksöm går det också bra.

Sy b\u00e5de upptill och nertill p\u00e5 namnlappen med samma eller olika s\u00f6mmar.

Sy både upptill och nertill på namnlappen med samma eller olika sömmar.

St\u00e4ll in din symaskin p\u00e5 sick-sack som \u00e4r nr. 4 p\u00e5 v\u00e5ra symaskiner. Kontrollera att inst\u00e4llningen ser ut s\u00e5h\u00e4r.

Ställ in din symaskin på sick-sack som är nr. 4 på våra symaskiner. Kontrollera att inställningen ser ut såhär.

S\u00e5h\u00e4r ser sick-sacken ut nu.

Såhär ser sick-sacken ut nu.

N\u00e5la in 1.5 cm p\u00e5 l\u00e5ngsidorna av tyget. S\u00e4tt n\u00e5larna p\u00e5 tv\u00e4ren s\u00e5h\u00e4r s\u00e5 kan du sedan sy \u00f6ver dem. Anv\u00e4nd denna lilla m\u00e4tstickan som ligger i din l\u00e5da.

Nåla in 1.5 cm på långsidorna av tyget. Sätt nålarna på tvären såhär så kan du sedan sy över dem. Använd denna lilla mätstickan som ligger i din låda.

St\u00e4ll in symaskinen p\u00e5 raks\u00f6m igen genom att trycka p\u00e5 nummer 1.

Ställ in symaskinen på raksöm igen genom att trycka på nummer 1.

Kalla nu p\u00e5 din l\u00e4rare. Du ska l\u00e4ra dig 2 nya moment h\u00e4r. Att sy 1cm fr\u00e5n kanten, kallas att sy med 1 cm s\u00f6msm\u00e5n. Du ska \u00e4ven b\u00f6rja och sluta med att sy en liten bit bakl\u00e4nges.

Kalla nu på din lärare. Du ska lära dig 2 nya moment här. Att sy 1cm från kanten, kallas att sy med 1 cm sömsmån. Du ska även börja och sluta med att sy en liten bit baklänges.

Vik nu in 5 cm p\u00e5 de korta sidorna. Se till att du viker p\u00e5 samma h\u00e5ll som tidigare p\u00e5 l\u00e5ngsidorna.

Vik nu in 5 cm på de korta sidorna. Se till att du viker på samma håll som tidigare på långsidorna.

S\u00e4tt knappn\u00e5larna p\u00e5 tv\u00e4ren s\u00e5h\u00e4r s\u00e5 kan du sy \u00f6ver dem.

Sätt knappnålarna på tvären såhär så kan du sy över dem.

Sy 1 cm fr\u00e5n kanten ( med 1 cm s\u00f6msm\u00e5n) med raks\u00f6m. Gl\u00f6m inte att sy bakl\u00e4nges/ backa i b\u00f6rjan och slutet av s\u00f6mmen som du gjorde p\u00e5 l\u00e5ngsidorna.

Sy 1 cm från kanten ( med 1 cm sömsmån) med raksöm. Glöm inte att sy baklänges/ backa i början och slutet av sömmen som du gjorde på långsidorna.

Nu ska du sy raks\u00f6m en g\u00e5ng till p\u00e5 samma s\u00e4tt men f\u00f6lj nu kanten p\u00e5 pressarfoten l\u00e4ngst sick-sacken som p\u00e5 bilden.

Nu ska du sy raksöm en gång till på samma sätt men följ nu kanten på pressarfoten längst sick-sacken som på bilden.

D\u00e5 ska det se ut s\u00e5h\u00e4r.

Då ska det se ut såhär.

Vik ihop p\u00e5sen med den fina sidan ut (kallas r\u00e4tsidan) och tv\u00e4rn\u00e5la sidorna som p\u00e5 bilden.

Vik ihop påsen med den fina sidan ut (kallas rätsidan) och tvärnåla sidorna som på bilden.

Sy nu ihop sidorna med raks\u00f6m eller med n\u00e5gon m\u00f6nsters\u00f6m om du hellre vill det. Sy INTE h\u00f6gst upp d\u00e4r du ska kunna tr\u00e4 i ett band i kanalen. Gl\u00f6m inte att backa.

Sy nu ihop sidorna med raksöm eller med någon mönstersöm om du hellre vill det. Sy INTE högst upp där du ska kunna trä i ett band i kanalen. Glöm inte att backa.

V\u00e4lj ett bomullsband o m\u00e4t ut 2 stycken bitar p\u00e5 1 meter var. Anv\u00e4nd dig av den stora gula linjalen som p\u00e5 bilden.

Välj ett bomullsband o mät ut 2 stycken bitar på 1 meter var. Använd dig av den stora gula linjalen som på bilden.

S\u00e4tt i en s\u00e4kerhetsn\u00e5l p\u00e5 den ena \u00e4nden av ett av banden.LOL\ud83d\ude12

Sätt i en säkerhetsnål på den ena änden av ett av banden.LOL😒

Tr\u00e4 in s\u00e4kerhetsn\u00e5len i kanalen och putta den fram\u00e5t. Anv\u00e4nd b\u00e5da h\u00e4nderna.

Trä in säkerhetsnålen i kanalen och putta den framåt. Använd båda händerna.

S\u00e4kerhetsn\u00e5len ska runt ett varv, allts\u00e5 tr\u00e4s igenom b\u00e5da sidorna.

Säkerhetsnålen ska runt ett varv, alltså träs igenom båda sidorna.

Knyt ihop \u00e4ndarna s\u00e5 att banden inte \u00e5ker in igen n\u00e4r du tar bort s\u00e4kerhetsn\u00e5len.

Knyt ihop ändarna så att banden inte åker in igen när du tar bort säkerhetsnålen.

G\u00f6r samma s\u00e4tt med det andra bandet men b\u00f6rja att tr\u00e4 i det fr\u00e5n andra sidan.

Gör samma sätt med det andra bandet men börja att trä i det från andra sidan.

GRATTIS NU ÄR DIN SLÖJDPÅSE FÄRDIG. BRA JOBBAT 😀👹

The creator of this guide has not included tools