Brit + Co Guides Logo
STEPS
TOOLS
Rita av m\u00f6nstret p\u00e5 m\u00f6nsterpapper. Klipp ut. L\u00e4gg m\u00f6nstret p\u00e5 avigsidan av tyget. Cirklarna p\u00e5 dubbelt tyg och v\u00e4skdel p\u00e5 dubbelt tyg mot viktkant. N\u00e5la.....

Rita av mönstret på mönsterpapper. Klipp ut. Lägg mönstret på avigsidan av tyget. Cirklarna på dubbelt tyg och väskdel på dubbelt tyg mot viktkant. Nåla.....

N\u00e5la fast m\u00f6nstret och rita av och klipp ut.

Nåla fast mönstret och rita av och klipp ut.

F\u00f6r att veta var handtagen ska sitta kan du anv\u00e4nda sporre och transferpapper.

För att veta var handtagen ska sitta kan du använda sporre och transferpapper.

Sporren l\u00e4mnar en liten linje p\u00e5 tyget d\u00e4r handtagen ska sitta.

Sporren lämnar en liten linje på tyget där handtagen ska sitta.

Sicksacka runt alla delar till v\u00e4skan.

Sicksacka runt alla delar till väskan.

Nu ska du fixa fickan p\u00e5 v\u00e4skan.  Om du g\u00f6r v\u00e4skan med din paperpiecingen s\u00e5 ska den nu monteras ihop som en blockruta med det valda tyget. Kanten  upp p\u00e5 fickan ska vikas ner en halv cm, stryk platt.

Nu ska du fixa fickan på väskan. Om du gör väskan med din paperpiecingen så ska den nu monteras ihop som en blockruta med det valda tyget. Kanten upp på fickan ska vikas ner en halv cm, stryk platt.

Vik ner en halv cm igen och stryk. Sy en s\u00f6mn i kanten.

Vik ner en halv cm igen och stryk. Sy en sömn i kanten.

L\u00e4gg nu fickan r\u00e4ta mot r\u00e4ta p\u00e5 framsida av v\u00e4skan. Fickan ska ligga vid den sporrade linjen.

Lägg nu fickan räta mot räta på framsida av väskan. Fickan ska ligga vid den sporrade linjen.

N\u00e5la och sy fast med raks\u00f6mn 1 cm s\u00f6mnsm\u00e5n.

Nåla och sy fast med raksömn 1 cm sömnsmån.

V\u00e4lj band till handtaget eller sy ett av m\u00f6nstret i fyrdubbelt tyg.

Välj band till handtaget eller sy ett av mönstret i fyrdubbelt tyg.

Klipp bandet i den l\u00e4ngd som m\u00f6nstret visar. Sy ihop bandet till en stor cirkel.Anv\u00e4nd sicksack och....

Klipp bandet i den längd som mönstret visar. Sy ihop bandet till en stor cirkel.Använd sicksack och....

K\u00f6r fram och tillbaka ett par g\u00e5nger.

Kör fram och tillbaka ett par gånger.

Vik upp fickan och stryk den p\u00e5 plats. L\u00e4gg banden p\u00e5 kanterna p\u00e5 fickan

Vik upp fickan och stryk den på plats. Lägg banden på kanterna på fickan

Och n\u00e5la fast. G\u00f6r en markering p\u00e5 bandet 5 cm fr\u00e5n kanten p\u00e5 alla fyra st\u00e4llena.

Och nåla fast. Gör en markering på bandet 5 cm från kanten på alla fyra ställena.

Sy fast bandet i kanten p\u00e5 bandet.

Sy fast bandet i kanten på bandet.

Sy fast banden med raks\u00f6mn, vid markeringen p\u00e5 5 cm ska det sys en liten f\u00f6rst\u00e4rkning i form av en fyrkant med ett kryss i. Kolla n\u00e4sta bild..

Sy fast banden med raksömn, vid markeringen på 5 cm ska det sys en liten förstärkning i form av en fyrkant med ett kryss i. Kolla nästa bild..

Ser ut s\u00e5 h\u00e4r p\u00e5 baksidan.

Ser ut så här på baksidan.

Nu \u00e4r det dags f\u00f6r dragkedjan. M\u00e4t ut s\u00e5 du f\u00e5r r\u00e4tt l\u00e4ngd p\u00e5 kedjan. Se s\u00e5 du har EN kl\u00e4pp p\u00e5 din kedja innan du klipper.

Nu är det dags för dragkedjan. Mät ut så du får rätt längd på kedjan. Se så du har EN kläpp på din kedja innan du klipper.

Sy med sicksack fram och tillbaka p\u00e5 dragkedjans kortsidor.

Sy med sicksack fram och tillbaka på dragkedjans kortsidor.

S\u00e5 h\u00e4r.

Så här.

Byt pressfoten p\u00e5 maskinen till E

Byt pressfoten på maskinen till E

L\u00e4gg dragkedjan r\u00e4ta mot r\u00e4ta i \u00f6verkanten p\u00e5 ena sidan av v\u00e4skan.

Lägg dragkedjan räta mot räta i överkanten på ena sidan av väskan.

N\u00e5la fast och

Nåla fast och

Sy i kanten p\u00e5 dragkedjans baksida.

Sy i kanten på dragkedjans baksida.

\u00d6ppna kl\u00e4ppen och flytta den s\u00e5 den inte \u00e4r i v\u00e4gen n\u00e4r du ska sy.

Öppna kläppen och flytta den så den inte är i vägen när du ska sy.

V\u00e4nd upp dragkedjan och

Vänd upp dragkedjan och

Stryk den upp\u00e5t

Stryk den uppåt

Flytta p\u00e5 pressfoten och

Flytta på pressfoten och

Sy raks\u00f6mn i tyget precis bredvid dragkedjan p\u00e5 r\u00e4tsidan. Denna s\u00f6mn kallas stickning och h\u00e5ller tyget p\u00e5 plats.

Sy raksömn i tyget precis bredvid dragkedjan på rätsidan. Denna sömn kallas stickning och håller tyget på plats.

L\u00e4gg nu tyget r\u00e4t mot r\u00e4ta och

Lägg nu tyget rät mot räta och

N\u00e5la fast dragkedjan p\u00e5 den andra sidan.

Nåla fast dragkedjan på den andra sidan.

N\u00e5la p\u00e5 tygets sida.

Nåla på tygets sida.

Sy fast och

Sy fast och

Innan du syr stickningen p\u00e5 andra sidan av dragkedjan s\u00e5 tar du bort redskapsl\u00e5dan f\u00f6r att f\u00e5 friarm p\u00e5 maskinen.

Innan du syr stickningen på andra sidan av dragkedjan så tar du bort redskapslådan för att få friarm på maskinen.

Sy stickningen men var noga s\u00e5 att v\u00e4skan inte ligger dubbel! \u00d6ppna en bit av dragkedjan, stort nog att kunna v\u00e4nda v\u00e4skan igenom.

Sy stickningen men var noga så att väskan inte ligger dubbel! Öppna en bit av dragkedjan, stort nog att kunna vända väskan igenom.

Vik nu ihop fl\u00e4rparna och

Vik nu ihop flärparna och

Sy ihop \u00e4ndarna med sicksack. Sy fram och tillbaka och fram igen.

Sy ihop ändarna med sicksack. Sy fram och tillbaka och fram igen.

N\u00e5la fast fl\u00e4rparna och

Nåla fast flärparna och

L\u00e4gg de runda sidorna r\u00e4ta mot r\u00e4ta och n\u00e5la ihop.

Lägg de runda sidorna räta mot räta och nåla ihop.

Sy ihop, sakta, sakta och hj\u00e4lp tyget runt s\u00e5 det inte veckar sig, det \u00e4r l\u00e4ttast att sy ihop fr\u00e5n v\u00e4skans sida.

Sy ihop, sakta, sakta och hjälp tyget runt så det inte veckar sig, det är lättast att sy ihop från väskans sida.

Stick in handen genom \u00f6ppningen och v\u00e4nd v\u00e4skan s\u00e5 utsidan kommer fram

Stick in handen genom öppningen och vänd väskan så utsidan kommer fram

Stryk sidorna.

Stryk sidorna.

Anv\u00e4nd \u00e4nden p\u00e5 strykbordet.

Använd änden på strykbordet.

Om du vill kan du nu sk\u00e4ra till en kartongbit till botten i din v\u00e4ska.

Om du vill kan du nu skära till en kartongbit till botten i din väska.

Klar!!

The creator of this guide has not included tools