Brit + Co Guides Logo

How to sy en popcornsfigur

Sy en Popcornsfigur

23
STEPS
TOOLS

Rita av ett popcorn. Detta ska bli din popcornsfigur. Rita på mönsterpapper.

Rita av ett popcorn. Detta ska bli din popcornsfigur. Rita p\u00e5 m\u00f6nsterpapper.

Välj tyg och färg på tyget. Fleecetyg passar bra.

V\u00e4lj tyg och f\u00e4rg p\u00e5 tyget. Fleecetyg passar bra.

Tvärnåla fast mönstret på tyget.

Tv\u00e4rn\u00e5la  fast m\u00f6nstret p\u00e5 tyget.

Markera med en penna var du ska ha en öppning för hår och en öppning för att kunna fylla den med vadd.

Markera med en penna var du ska ha en \u00f6ppning f\u00f6r h\u00e5r och en \u00f6ppning f\u00f6r att kunna fylla den med vadd.

Sy i den ritade linjen. Söm nr 3 på symaskinen.

Sy i den ritade linjen. S\u00f6m nr 3 p\u00e5 symaskinen.

Riv bort pappret. Markera med en tygpenna 1 cm sömsmån.

Riv bort pappret. Markera med en tygpenna 1 cm s\u00f6msm\u00e5n.

Klipp i markeringarna. Klipp jack intill sömmen i svängarna.

Klipp i markeringarna. Klipp jack intill  s\u00f6mmen i sv\u00e4ngarna.

Stoppa i garn till hår i den ena öppningen.

Stoppa i garn till h\u00e5r i den ena \u00f6ppningen.

Tvärnåla och sy ihop med söm nr. 3.

Tv\u00e4rn\u00e5la och sy ihop med s\u00f6m nr. 3.

Vänd nu din popcornsfigur så att den kommer på rätsidan.

V\u00e4nd nu din popcornsfigur s\u00e5 att den kommer p\u00e5 r\u00e4tsidan.

Fyll med vadd. Ta inte för mycket. Den ska vara mjuk och go.

Fyll med vadd. Ta inte f\u00f6r mycket. Den ska vara mjuk och go.

Sy ihop hålet med synål och sytråd. Sy med små kaststygn.

Sy ihop h\u00e5let med syn\u00e5l och sytr\u00e5d. Sy med sm\u00e5 kaststygn.

Limma fast ögon. Vill du ha en mun på din figur så sy den för hand. Nu är din popcornsfigur färdig

The creator of this guide has not included tools