Snapguide
STEPS
TOOLS
Klipp till ett tyg som \u00e4r ca 16 cm brett, 40 cm l\u00e5ngt

Klipp till ett tyg som är ca 16 cm brett, 40 cm långt

Sy trestegs-sicksack runt hela tygbiten. Sy n\u00e4ra tygets ytterkant.

Sy trestegs-sicksack runt hela tygbiten. Sy nära tygets ytterkant.

Vik tyget p\u00e5 mitten.  Tv\u00e4rn\u00e5la ihop sidorna.

Vik tyget på mitten. Tvärnåla ihop sidorna.

Sy ihop sidorna med raks\u00f6m, 1 cm s\u00f6msm\u00e5n.

Sy ihop sidorna med raksöm, 1 cm sömsmån.

Vik is\u00e4r s\u00f6msm\u00e5nen och fingerpressa.

Vik isär sömsmånen och fingerpressa.

Vik ned 4 cm i p\u00e5sens \u00f6verkant. Tv\u00e4rn\u00e5la fast den nedvikta kanten.

Vik ned 4 cm i påsens överkant. Tvärnåla fast den nedvikta kanten.

Tr\u00e4 p\u00e5 p\u00e5sen p\u00e5 symaskinens arm.  Sy raks\u00f6m en pressarfots bredd fr\u00e5n kanten.

Trä på påsen på symaskinens arm. Sy raksöm en pressarfots bredd från kanten.

Sy en raks\u00f6m till. Sy 2 cm fr\u00e5n \u00f6verkanten.

Sy en raksöm till. Sy 2 cm från överkanten.

V\u00e4nd p\u00e5sen s\u00e5 r\u00e4tsidan kommer ut. Peta ut h\u00f6rnen med en knappn\u00e5l.

Vänd påsen så rätsidan kommer ut. Peta ut hörnen med en knappnål.

Anv\u00e4nd en spr\u00e4ttade och spr\u00e4tt f\u00f6rsiktigt upp tv\u00e5 stygn i sidan, mellan s\u00f6mmarna f\u00f6r kanalen.

Använd en sprättade och sprätt försiktigt upp två stygn i sidan, mellan sömmarna för kanalen.

M\u00e4t av tv\u00e5 tr\u00e5dar 140 cm l\u00e5nga till snodden.

Mät av två trådar 140 cm långa till snodden.

G\u00f6r en snodd av vardera tr\u00e5den.

Gör en snodd av vardera tråden.

F\u00e4st en s\u00e4kerhetsn\u00e5l i \u00e4nden p\u00e5 snodden. Tr\u00e4 snodden genom kanalen. Knyt ihop \u00e4ndarna.

Fäst en säkerhetsnål i änden på snodden. Trä snodden genom kanalen. Knyt ihop ändarna.

G\u00f6r likadant med andra snodden men tr\u00e4 in den fr\u00e5n p\u00e5sens andra sida. Knyt ihop \u00e4ndarna. Klipp av 1 cm fr\u00e5n knuten.

Gör likadant med andra snodden men trä in den från påsens andra sida. Knyt ihop ändarna. Klipp av 1 cm från knuten.

Dra ihop påsen med snoddarna och den är klar. Dekorera gärna med textilpennor eller liknande.

  • Bomullstyg ca 16 brett, 40 cm långt
  • Bomullsgarn 8/8 till 2 snoddar, 140 cm långa
  • Sytråd