How to sy en namnskylt till din slöjdbok

Sy en Namnskylt Till Din Slöjdbok

36
STEPS
TOOLS

Detta beh\u00f6ver du f\u00f6r att g\u00f6ra din namnskylt.

Detta behöver du för att göra din namnskylt.

Texta ditt namn med en blyertspenna.

Texta ditt namn med en blyertspenna.

Nu beh\u00f6ver du anv\u00e4nda syntetvadd, spetsig broderin\u00e5l och pfiffikus. Du kommer \u00e4ven beh\u00f6va ditt \u00f6gonm\u00e5tt.

Nu behöver du använda syntetvadd, spetsig broderinål och pfiffikus. Du kommer även behöva ditt ögonmått.

Go\u0308r ha\u030al med en broderina\u030al med spets med 1 cm mellanrum pa\u030a linjerna. Anva\u0308nd till exempel linjal, ma\u030attband eller en pfiffikus. Ha syntetvadd under fo\u0308r att kunna go\u0308ra ha\u030al.

Gör hål med en broderinål med spets med 1 cm mellanrum på linjerna. Använd till exempel linjal, måttband eller en pfiffikus. Ha syntetvadd under för att kunna göra hål.

N\u00e4r du gjort n\u00e5gra h\u00e5l har du tr\u00e4nat upp ditt \u00f6gonm\u00e5tt. Nu kanske du kan g\u00f6ra h\u00e5l utan att m\u00e4ta varje g\u00e5ng.

När du gjort några hål har du tränat upp ditt ögonmått. Nu kanske du kan göra hål utan att mäta varje gång.

Nu \u00e4r alla h\u00e5l klara.

Nu är alla hål klara.

Nu beh\u00f6ver du en trubbig broderin\u00e5l, bomullsgarn och sax.

Nu behöver du en trubbig broderinål, bomullsgarn och sax.

Tra\u0308 en broderina\u030al utan spets med ett bomullsgarn, ca 60 cm.

Trä en broderinål utan spets med ett bomullsgarn, ca 60 cm.

60 cm.

60 cm.

Go\u0308r en knut i slutet pa\u030a tra\u030aden.

Gör en knut i slutet på tråden.

Knut i n\u00e4rbild.

Knut i närbild.

Bo\u0308rja sy. Se till att knuten hamnar pa\u030a baksidan.

Börja sy. Se till att knuten hamnar på baksidan.

Detta \u00e4r framsidan.

Detta är framsidan.

Sy stygn sa\u030a att det blir hela linjer. Du kan b\u00f6rja med f\u00f6rstygn. Sy upp och ner.

Sy stygn så att det blir hela linjer. Du kan börja med förstygn. Sy upp och ner.

Fa\u0308st tra\u030aden na\u0308r det a\u0308r ca 10 cm kvar pa\u030a den genom att sy slalom under 5 stygn pa\u030a baksidan.

Fäst tråden när det är ca 10 cm kvar på den genom att sy slalom under 5 stygn på baksidan.

Klipp av tra\u030aden.

Klipp av tråden.

Sy sen f\u00f6rstygn tillbaka f\u00f6r att f\u00e5 en hel linje.

Sy sen förstygn tillbaka för att få en hel linje.

Färdig. Om du vill och hinner får du pynta din namnskylt.

Utvärdera i din slöjdbok genom att svara på frågorna: Vad är du nöjd med? Vad var det som var svårt? Vad har du tränat på?

The creator of this guide has not included tools