How to sy en mössa

Sy en Mössa

21
STEPS
TOOLS

Tv\u00e4rn\u00e5la ihop tyget som p\u00e5 bilden. T\u00e4nk p\u00e5 att du ska ha avigsidan ut\u00e5t.

Tvärnåla ihop tyget som på bilden. Tänk på att du ska ha avigsidan utåt.

Markera ut ca 7 cm med en tygpenna. D\u00e4r ska du l\u00e4mna \u00f6ppet n\u00e4r du syr f\u00f6r att senare kunna v\u00e4nda m\u00f6ssan ut och in.

Markera ut ca 7 cm med en tygpenna. Där ska du lämna öppet när du syr för att senare kunna vända mössan ut och in.

H\u00e4r ser du var du ritar markeringarna b\u00e4st.

Här ser du var du ritar markeringarna bäst.

Ta fram och tr\u00e4 din symaskin. St\u00e4ll in p\u00e5 s\u00f6m nummer 3 som \u00e4r en f\u00f6rst\u00e4rkt raks\u00f6m f\u00f6r stretchiga tyger. St\u00e4ll \u00e4ven in p\u00e5 ett elastiskt normalt tyg.

Ta fram och trä din symaskin. Ställ in på söm nummer 3 som är en förstärkt raksöm för stretchiga tyger. Ställ även in på ett elastiskt normalt tyg.

Sy nu med 1cm s\u00f6msm\u00e5n. Gl\u00f6m inte att att l\u00e4mna \u00f6ppet mellan strecken du ritat.

Sy nu med 1cm sömsmån. Glöm inte att att lämna öppet mellan strecken du ritat.

Nu ser det ut s\u00e5h\u00e4r.

Nu ser det ut såhär.

Vik nu m\u00f6ssan som bilden visar. Sy ihop de yttersta 4 spetsarna med s\u00f6m 3 och med 1cm s\u00f6msm\u00e5n.

Vik nu mössan som bilden visar. Sy ihop de yttersta 4 spetsarna med söm 3 och med 1cm sömsmån.

Vik om m\u00f6ssan och sy ihop de sista spetsarna, se till att s\u00f6mmarna st\u00e4mmer och kommer mitt f\u00f6r varandra.

Vik om mössan och sy ihop de sista spetsarna, se till att sömmarna stämmer och kommer mitt för varandra.

S\u00e5h\u00e4r ser s\u00f6mmen ut.

Såhär ser sömmen ut.

Pressa (stryk) is\u00e4r s\u00f6msm\u00e5nerna.

Pressa (stryk) isär sömsmånerna.

V\u00e4nd nu m\u00f6ssan ut och in genom det lilla h\u00e5let s\u00e5 du f\u00e5r den fina sidan p\u00e5 tyget (r\u00e4tsidan) ut\u00e5t.

Vänd nu mössan ut och in genom det lilla hålet så du får den fina sidan på tyget (rätsidan) utåt.

Sy ihop det lilla h\u00e5let med s\u00f6m nr 3, sy l\u00e5ngt ut p\u00e5 kanten.

Sy ihop det lilla hålet med söm nr 3, sy långt ut på kanten.

S\u00e5h\u00e4r ser det ut.

Såhär ser det ut.

V\u00e4nd nu in den m\u00f6ssdel nu precis sytt p\u00e5 in i den andra delen s\u00e5 din m\u00f6ssa blir dubbel.

Vänd nu in den mössdel nu precis sytt på in i den andra delen så din mössa blir dubbel.

S\u00e5d\u00e4r, nu \u00e4r din m\u00f6ssa f\u00e4rdig \ud83d\ude00

Sådär, nu är din mössa färdig 😀

Om du vill vika upp en kant p\u00e5 din m\u00f6ssa g\u00e5r det bra att g\u00f6ra.

Om du vill vika upp en kant på din mössa går det bra att göra.

Plocka fram m\u00f6nstret och rita av det p\u00e5 m\u00f6nsterpapper.

Plocka fram mönstret och rita av det på mönsterpapper.

Observera att det st\u00e5r MOT VIKT KANT och rita av som p\u00e5 bilden.

Observera att det står MOT VIKT KANT och rita av som på bilden.

V\u00e4lj ett STRECHIGT TYG och l\u00e4gg ut din m\u00f6nsterdel p\u00e5 dubbelt tyg MOT VIKT KANT.

Välj ett STRECHIGT TYG och lägg ut din mönsterdel på dubbelt tyg MOT VIKT KANT.

S\u00f6msm\u00e5nen \u00e4r redan tillagd i m\u00f6nstret s\u00e5 klipp direkt p\u00e5 kanten.

Sömsmånen är redan tillagd i mönstret så klipp direkt på kanten.

Såhär ser ditt mönster ut nu.

The creator of this guide has not included tools