How to sy en mössa

Sy en Mössa

19
STEPS
TOOLS

Rita av m\u00f6nstret och leta r\u00e4tt p\u00e5 ett tyg som du vill ha.  L\u00e4gg tyget dubbelt , r\u00e4tsida mot r\u00e4tsida.

Rita av mönstret och leta rätt på ett tyg som du vill ha. Lägg tyget dubbelt , rätsida mot rätsida.

L\u00e4gg till 1 cm s\u00f6msm\u00e5n. Visa! Klipp ut.

Lägg till 1 cm sömsmån. Visa! Klipp ut.

Ta bort pappersm\u00f6nstret och tv\u00e4rn\u00e5la ihop.

Ta bort pappersmönstret och tvärnåla ihop.

Tr\u00e4 DI symaskin med en tr\u00e5d som passar ditt tyg. St\u00e4ll in maskinen p\u00e5 nr. 7.

Trä DI symaskin med en tråd som passar ditt tyg. Ställ in maskinen på nr. 7.

Sy med pressarfoten i kanten.

Sy med pressarfoten i kanten.

Sy runt hela.

Sy runt hela.

Vik p\u00e5 mitten s\u00e5 att de rundade delarna ligger mitt mot varandra.

Vik på mitten så att de rundade delarna ligger mitt mot varandra.

Markera med en markeringspennan 3cm.

Markera med en markeringspennan 3cm.

Klipp ett jack 3cm mitt p\u00e5 rundningen och genom alla 4 lager tyg.

Klipp ett jack 3cm mitt på rundningen och genom alla 4 lager tyg.

V\u00e4nd m\u00f6ssan r\u00e4tt.

Vänd mössan rätt.

L\u00e4gg tyglagren i jacket mot varandra.

Lägg tyglagren i jacket mot varandra.

Sy sv\u00e4ngd s\u00f6m \u00f6ver \u00f6ppningen. Genom alla 4 lager tyg.

Sy svängd söm över öppningen. Genom alla 4 lager tyg.

Vänd mössan rätt.

The creator of this guide has not included tools