How to sy en marsian..

Sy en Marsian..

145
STEPS
TOOLS

Rita och färglägg din marsian på ett vitt papper. Rita dit lite detaljer.

Rita och f\u00e4rgl\u00e4gg din marsian p\u00e5 ett vitt papper. Rita dit lite detaljer.

Klipp ut marsianen. Detta blir din mall.

Klipp ut marsianen. Detta blir din mall.

Välj färg på filten som passar med den som målat med

V\u00e4lj f\u00e4rg p\u00e5 filten som passar med den som m\u00e5lat med

Vik filten dubbel och nåla fast din mall.

Vik filten dubbel och n\u00e5la fast din mall.

Rita runt mallen.

Rita runt mallen.

Hämta en tygsax.

H\u00e4mta en tygsax.

Klipp ut marsianen.

Klipp ut marsianen.

Ta bort nålarna och dela isär tygerna.

Ta bort n\u00e5larna och dela is\u00e4r tygerna.

Till detaljerna behöver du vliesofix. Be Mariette klippa en passande bit till dig.

Till detaljerna beh\u00f6ver du vliesofix. Be Mariette klippa en passande bit till dig.

Gå till ljusbordet och lägg på din mall uppochner.

G\u00e5 till ljusbordet och l\u00e4gg p\u00e5 din mall uppochner.

Rita av alla detaljer på den släta sidan av vliesofixet

Rita av alla detaljer p\u00e5  den sl\u00e4ta sidan av vliesofixet

Kolla i filtlådan om det finns filt passande färg till dina detaljer (annars får du klippa en bit från en rulle).

Kolla i filtl\u00e5dan om det finns filt passande f\u00e4rg till dina detaljer (annars f\u00e5r du klippa en bit fr\u00e5n en rulle).

Klipp isär detaljerna och klipp bort onödigt vlisefix.

Klipp is\u00e4r detaljerna och klipp bort on\u00f6digt vlisefix.

Sätt på strykjärnet. 2 prickars värme är lagom.

S\u00e4tt p\u00e5 strykj\u00e4rnet. 2 prickars v\u00e4rme \u00e4r lagom.

Lägg vliesofixet på ditt valda tyg och se till så inget papper är utanför kanten. Den sida du ritade på ska vara uppåt.

L\u00e4gg vliesofixet p\u00e5 ditt valda tyg och se till s\u00e5 inget papper \u00e4r utanf\u00f6r kanten. Den sida du ritade p\u00e5 ska vara upp\u00e5t.

Lägg på strykjärnet och räkna till sju.

L\u00e4gg p\u00e5 strykj\u00e4rnet och r\u00e4kna till sju.

Klipp nu ut på linjerna du ritat.

Klipp nu ut p\u00e5 linjerna du ritat.

Ta bort pappret på baksidan. Lägg din detalj på din tygmarsian där den ska ligga med vlisofixsidan nedåt.

Ta bort pappret p\u00e5 baksidan. L\u00e4gg din detalj p\u00e5 din tygmarsian d\u00e4r den ska ligga med vlisofixsidan ned\u00e5t.

Stryk fast på samma sätt, lägg ner och räkna till sju.

Stryk fast p\u00e5 samma s\u00e4tt, l\u00e4gg ner och r\u00e4kna till sju.

Välj garn som du sak använda när du syr fast detaljerna.

V\u00e4lj garn som du sak anv\u00e4nda n\u00e4r du syr fast detaljerna.

Ta fram en spetsig broderinål från nållådan.

Ta fram en spetsig broderin\u00e5l fr\u00e5n n\u00e5ll\u00e5dan.

Trä tråden i nålen .

Tr\u00e4 tr\u00e5den i n\u00e5len .

Gör en enkel knut i andra änden på garnet.

G\u00f6r en enkel knut i andra \u00e4nden p\u00e5 garnet.

Vänd din marsian så du ser baksidan.

V\u00e4nd din marsian s\u00e5 du ser baksidan.

Stick nålen igenom tyget och stick upp i kanten på detaljen.

Stick n\u00e5len igenom tyget och stick upp i kanten p\u00e5 detaljen.

Sy nu upp, ner i genom tyget runt om kanten på din detalj.

Sy nu upp, ner i genom tyget runt om kanten p\u00e5 din detalj.

När du sytt runt så ska du fästa garnet. Det gör du genom att sy under stygnen du har på baksidan.

N\u00e4r du sytt runt s\u00e5 ska du f\u00e4sta garnet. Det g\u00f6r du genom att sy under stygnen du har p\u00e5 baksidan.

Klipp av tråden när du fäst. Har du fler detaljer att sy fast börja om på steg 26 och gör igen.

Klipp av tr\u00e5den n\u00e4r du f\u00e4st. Har du fler detaljer att sy fast b\u00f6rja om p\u00e5 steg 26 och g\u00f6r igen.

Sitter alla detaljer fast? Bra

Sitter alla detaljer fast? Bra

Välj nu vilka knappar du vill ha minsta 2 stycken.

V\u00e4lj nu vilka knappar du vill ha minsta 2 stycken.

Använd sytråd.

Anv\u00e4nd sytr\u00e5d.

Och synål

Och syn\u00e5l

Ta fram ett hjälpkort hur man syr i en knapp ur den blå pärmen.

Ta fram ett hj\u00e4lpkort hur man syr i en knapp ur den bl\u00e5 p\u00e4rmen.

Följ stegen på hur man syr i en knapp. Gör likadant på alla knappar.

F\u00f6lj stegen p\u00e5 hur man syr i en knapp. G\u00f6r likadant p\u00e5 alla knappar.

Nu är det dags för ögonen. Man syr också fast dem med med sytråd och synål.

Nu \u00e4r det dags f\u00f6r \u00f6gonen. Man syr ocks\u00e5 fast dem med med sytr\u00e5d och syn\u00e5l.

Man börjar på samma sätt som med knappar men istället för att sticka igenom ett hål finns det en liten ögla på baksidan där man sticker igenom nålen.

Man b\u00f6rjar p\u00e5 samma s\u00e4tt som med knappar men ist\u00e4llet f\u00f6r att sticka igenom ett h\u00e5l finns det en liten \u00f6gla p\u00e5 baksidan d\u00e4r man sticker igenom n\u00e5len.

Sedan sticker man ner nålen till avigsidan.

Sedan sticker man ner n\u00e5len till avigsidan.

Upp igen bredvid ögat och...

Upp igen bredvid \u00f6gat och...

stick nålen genom öglan. Det upprepas 5 gånger, sedan fäster du tråden på samma sätt som när du sydde i dina knappar. Gör på samma sätt med alla dina ögon.

stick n\u00e5len genom \u00f6glan. Det upprepas 5 g\u00e5nger, sedan f\u00e4ster du tr\u00e5den p\u00e5 samma s\u00e4tt som n\u00e4r du sydde i dina knappar. G\u00f6r p\u00e5 samma s\u00e4tt med alla dina \u00f6gon.

Nu ska du sy ihop din framsida med din baksida.

Nu ska du sy ihop din framsida med din baksida.

Lägg dem på varandra och nåla ihop.

L\u00e4gg dem p\u00e5 varandra och n\u00e5la ihop.

Välj garn som du vill ha när du syr kanten på din marsian.

V\u00e4lj garn som du vill ha n\u00e4r du syr kanten p\u00e5 din marsian.

Nu behöver du en spetsig broderinål igen.

Nu beh\u00f6ver du en spetsig broderin\u00e5l igen.

Sy langettstygn runt kanten på marsianen.

Sy langettstygn runt kanten p\u00e5 marsianen.

När den nästan är ihopsydd så är det dags att stoppa i vadd.

N\u00e4r den n\u00e4stan \u00e4r ihopsydd s\u00e5 \u00e4r det dags att stoppa i vadd.

Ta fram vadd och fluffa till den innan du stoppar in den i din i din marsian.

Ta fram vadd och  fluffa till den innan du stoppar in den i din  i din marsian.

När du fyllt klart så sätt en nål ihåligt och sy langettstygn tills du kommer dit där du började.

N\u00e4r du fyllt klart s\u00e5 s\u00e4tt en n\u00e5l ih\u00e5ligt och sy langettstygn tills du kommer dit d\u00e4r du b\u00f6rjade.

Knyt ihop trådarna.

Knyt ihop tr\u00e5darna.

Ta kort på dina färdiga marsian bredvid mallen av den. Skriv utvärdering. Klart!

The creator of this guide has not included tools