How to sy en lappficka

Sy en Lappficka

25
STEPS
TOOLS

Gör en mall så stor du vill ha fickan när den är färdig.

G\u00f6r en mall s\u00e5 stor du vill ha fickan n\u00e4r den \u00e4r f\u00e4rdig.

Lägg till sömsmån, 2cm i överkanten och 1cm på de övriga sidorna.

L\u00e4gg till s\u00f6msm\u00e5n, 2cm i \u00f6verkanten och 1cm p\u00e5 de \u00f6vriga sidorna.

Klipp ut fickan!

Klipp ut fickan!

Stryk in 2cm i överkanten.

Stryk in 2cm i \u00f6verkanten.

Sy raksöm eller någon mönstersöm 15mm från den vikta kanten. Följ strecken på symaskinens stygnplåt.

Sy raks\u00f6m eller n\u00e5gon m\u00f6nsters\u00f6m 15mm fr\u00e5n den vikta kanten. F\u00f6lj strecken p\u00e5 symaskinens stygnpl\u00e5t.

Stryk in de tre andra sidorna. Du kan använda mallen som hjälp.

Stryk in de tre andra sidorna. Du kan anv\u00e4nda mallen som hj\u00e4lp.

Nåla fast fickan där du vill att den ska sitta.

N\u00e5la fast fickan d\u00e4r du vill att den ska sitta.

Sy fast fickan 2mm från kanten (följ lilla hacket på pressarfoten). Glöm inte att fästa i början och slutet. Sväng med nålen nere!

Sy fast fickan 2mm fr\u00e5n kanten (f\u00f6lj lilla hacket p\u00e5 pressarfoten). Gl\u00f6m inte att f\u00e4sta i b\u00f6rjan och slutet. Sv\u00e4ng med n\u00e5len nere!

Fickan är klar!

The creator of this guide has not included tools