How to sy en lappficka

Sy en Lappficka

25
STEPS
TOOLS

G\u00f6r en mall till din ficka, s\u00e5 stor du vill att den ska vara f\u00e4rdig.

Gör en mall till din ficka, så stor du vill att den ska vara färdig.

L\u00e4gg till s\u00f6msm\u00e5n, 2cm i \u00f6verkanten och 1cm p\u00e5 de andra sidorna.

Lägg till sömsmån, 2cm i överkanten och 1cm på de andra sidorna.

Klipp ut fickan, anv\u00e4nd tygsax!

Klipp ut fickan, använd tygsax!

Stryk in 2cm i \u00f6verkanten.

Stryk in 2cm i överkanten.

Sy raks\u00f6m eller n\u00e5gon m\u00f6nsters\u00f6m, 15 mm fr\u00e5n kanten. F\u00f6lj strecken p\u00e5 symaskinens stygnpl\u00e5t.

Sy raksöm eller någon mönstersöm, 15 mm från kanten. Följ strecken på symaskinens stygnplåt.

Stryk in de tre andra sidorna. Det kan g\u00e5 l\u00e4ttare att vika om du anv\u00e4nder mallen.

Stryk in de tre andra sidorna. Det kan gå lättare att vika om du använder mallen.

N\u00e5la fast fickan p\u00e5 tyget, d\u00e4r den ska sitta.

Nåla fast fickan på tyget, där den ska sitta.

Sy fast med raks\u00f6m 2mm fr\u00e5n kanten, (f\u00f6lj lilla hacket p\u00e5 pressarfoten). Gl\u00f6m inte att f\u00e4sta i b\u00f6rjan och slutet. N\u00e5len nere n\u00e4r du sv\u00e4nger!

Sy fast med raksöm 2mm från kanten, (följ lilla hacket på pressarfoten). Glöm inte att fästa i början och slutet. Nålen nere när du svänger!

Fickan är klar!

The creator of this guide has not included tools