How to sy en kulpåse

Sy en Kulpåse

120
STEPS
TOOLS

Klipp ut en tygbit som \u00e4r 27x80 cm. En rektangel.

Klipp ut en tygbit som är 27x80 cm. En rektangel.

Sy sicksack runtom.

Sy sicksack runtom.

Sy sicksackar l\u00e4ngst ut i kanten. Dekorera din p\u00e5se om du vill.

Sy sicksackar längst ut i kanten. Dekorera din påse om du vill.

Vik ihop tyget r\u00e4tsida mot r\u00e4tsida. Tv\u00e4rn\u00e5la ihop l\u00e5ngsidorna.

Vik ihop tyget rätsida mot rätsida. Tvärnåla ihop långsidorna.

Sy med raks\u00f6m 1 cm fr\u00e5n kanten. F\u00e4st i b\u00f6rjan och i slutet.

Sy med raksöm 1 cm från kanten. Fäst i början och i slutet.

Stryk is\u00e4r s\u00f6mmen.

Stryk isär sömmen.

M\u00e4t 5 cm fr\u00e5n h\u00f6rnet och sy med raks\u00f6m rakt \u00f6ver.

Mät 5 cm från hörnet och sy med raksöm rakt över.

Vik ner \u00f6verkanten 5 cm \u00e5t avigsidan. Tv\u00e4rn\u00e5la.

Vik ner överkanten 5 cm åt avigsidan. Tvärnåla.

Sy tv\u00e5 raks\u00f6mmar som ska bilda en kanal. Den f\u00f6rsta med pressarfoten i den sicksackade kanten.

Sy två raksömmar som ska bilda en kanal. Den första med pressarfoten i den sicksackade kanten.

Den andra s\u00f6mmen 2 cm fr\u00e5n den vikta kanten.

Den andra sömmen 2 cm från den vikta kanten.

Spr\u00e4tta ett h\u00e5l vid b\u00e5da sidorna. P\u00e5 r\u00e4tsidan ( mellan den \u00f6vre och undre s\u00f6mmen)

Sprätta ett hål vid båda sidorna. På rätsidan ( mellan den övre och undre sömmen)

Klipp till 2 bomullsband 70 cm l\u00e5nga.

Klipp till 2 bomullsband 70 cm långa.

S\u00e4tt fast en s\u00e4kerhetsn\u00e5l .

Sätt fast en säkerhetsnål .

Tr\u00e4 i banden. B\u00f6rja med det ena bandet. Tr\u00e4 det runt hela p\u00e5sen och knyt ihop. G\u00f6r likadant med det andra bandet, men b\u00f6rja nu fr\u00e5n sidan.

Trä i banden. Börja med det ena bandet. Trä det runt hela påsen och knyt ihop. Gör likadant med det andra bandet, men börja nu från sidan.

Stryk din påse. Nu är den klar.

The creator of this guide has not included tools