How to sy en kudde

Sy en Kudde

45
STEPS
TOOLS

Du beh\u00f6ver tv\u00e5 lika stora tygbitar till din kudde. Det beh\u00f6ver inte vara samma f\u00e4rg p\u00e5 b\u00e5da sidorna, h\u00e4r har jag en svart baksida.

Du behöver två lika stora tygbitar till din kudde. Det behöver inte vara samma färg på båda sidorna, här har jag en svart baksida.

Sy sicksack runt b\u00e5da tygbitarna, var f\u00f6r sig.

Sy sicksack runt båda tygbitarna, var för sig.

L\u00e4gg ihop dina tv\u00e5 delar med r\u00e4tsidan in\u00e5t.

Lägg ihop dina två delar med rätsidan inåt.

Tv\u00e4rn\u00e5la ihop med knappn\u00e5lar p\u00e5 alla sidor.

Tvärnåla ihop med knappnålar på alla sidor.

Du m\u00e5ste ha en \u00f6ppning f\u00f6r att kunna v\u00e4nda din kudde ut och in. Det kan vara lagom med ca 20 cm. Markera med en tygpenna mitt p\u00e5 en sida. Finns det upp och ner p\u00e5 din kudde, s\u00e5 g\u00f6r \u00f6ppningen ner\u00e5t.

Du måste ha en öppning för att kunna vända din kudde ut och in. Det kan vara lagom med ca 20 cm. Markera med en tygpenna mitt på en sida. Finns det upp och ner på din kudde, så gör öppningen neråt.

Sy ihop din kudde med raks\u00f6m, 10 mm fr\u00e5n ytterkanten. Starta vid \u00f6ppningen. Gl\u00f6m inte att f\u00e4sta n\u00e4r du startar och slutar.

Sy ihop din kudde med raksöm, 10 mm från ytterkanten. Starta vid öppningen. Glöm inte att fästa när du startar och slutar.

S\u00e5 h\u00e4r ska det se ut \u00e4r du \u00e4r klar. Har du kraftigt tyg kan man beh\u00f6va klippa rent i h\u00f6rnen. Be om hj\u00e4lp med detta.

Så här ska det se ut är du är klar. Har du kraftigt tyg kan man behöva klippa rent i hörnen. Be om hjälp med detta.

V\u00e4nd din kudde ut och in.

Vänd din kudde ut och in.

Peta ut h\u00f6rnen tex med en pincett.

Peta ut hörnen tex med en pincett.

Se till att alla h\u00f6rn \u00e4r snygga. Du kanske ocks\u00e5 skall stryka din kudde.

Se till att alla hörn är snygga. Du kanske också skall stryka din kudde.

Fyll din kudde med vadd.  B\u00f6rja alltid med h\u00f6rnen.

Fyll din kudde med vadd. Börja alltid med hörnen.

N\u00e5la ihop \u00f6ppningen med knappn\u00e5lar.

Nåla ihop öppningen med knappnålar.

Tr\u00e4 en syn\u00e5l med sytr\u00e5d, v\u00e4lj en f\u00e4rg som syns s\u00e5 lite som m\u00f6jligt. L\u00e4gg tr\u00e5den dubbel och g\u00f6r en knut.

Trä en synål med sytråd, välj en färg som syns så lite som möjligt. Lägg tråden dubbel och gör en knut.

Starta s\u00e5 att du f\u00e5r knuten inuti \u00f6ppningen.

Starta så att du får knuten inuti öppningen.

Sy ihop med kaststygn. Sy j\u00e4mna, sm\u00e5 stygn f\u00f6r b\u00e4ttre h\u00e5llbarhet.

Sy ihop med kaststygn. Sy jämna, små stygn för bättre hållbarhet.

Syns b\u00e4ttre fr\u00e5n den gr\u00e5 sidan. Avsluta med att f\u00e4sta tr\u00e5den.

Syns bättre från den grå sidan. Avsluta med att fästa tråden.

Klart!

The creator of this guide has not included tools